МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 червня 2011 року N 257

Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності та затвердження Положення про неї

Відповідно до пункту 23 Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 246 (Постанова N 246) (із змінами), наказую:

1. Утворити комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
23.06.2011 N 257

СКЛАД
комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

Гетя
Андрій Анатолійович

- директор Департаменту тваринництва, голова комісії

Ахіджанов
Баграт Рафікович

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики, заступник голови комісії

Сіроштан
Олександр Миколайович

- головний спеціаліст відділу аналізу та координації розвитку тваринництва Департаменту тваринництва, секретар комісії

Члени комісії:

 

Вашешніков
Микола Олександрович

- директор Департаменту правової та законопроектної роботи

Кудрявська
Неллі Валеріївна

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва

Боднар
В'ячеслав Іванович

- начальник відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва

Білоус
Олександр Васильович

- генеральний директор Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23.06.2011 N 257

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є розгляд реєстрів, поданих Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій і Управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), на підставі яких приймається рішення щодо розподілу бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності між суб'єктами господарювання, що претендують на часткове відшкодування, надаючи переваги тим, які відповідають вимогам пункту 21 Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 246 (Постанова N 246) (із змінами).

4. Комісія розглядає зазначені в пункті 22 Порядку (Постанова N 246) реєстри протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання, які претендують на відшкодування вартості корів, та інформує протягом п'яти днів про прийняте рішення розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які подають на підставі такого рішення органам Державної казначейської служби України зазначені реєстри і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб'єктів господарювання.

5. У разі прийняття рішення про відмову в наданні відшкодування вартості корів Комісія у триденний строк після його прийняття надсилає суб'єкту господарювання письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

6. Формою роботи Комісії є засідання, що скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії) після надходження реєстрів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

7. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше 50 відсотків її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

8. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

9. Рішення Комісії оформляється протоколом, що підписують усі члени Комісії, які були присутні на засіданні.

10. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії.

11. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження, подання на підпис Міністра аграрної політики та продовольства України та доводить цей наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій і Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали