МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011

м. Київ

N 726

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 7/20320

Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності та затвердження Положення про неї

Відповідно до пункту 23 Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 246 (Постанова N 246) (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності.

2. Затвердити Положення про комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, що додається.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Перший заступник Міністра

М. Д. Безуглий

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.12.2011 N 726

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 січня 2012 р. за N 7/20320

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності, яка утворюється Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі - Комісія). У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України та цим Положенням.

2. Головним завданням Комісії є здійснення розподілу бюджетних коштів між суб'єктами господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності (далі - відшкодування вартості корів).

3. Комісія утворюється у складі не менше 7 чоловік. Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

4. Комісію очолює її голова, який має заступника.

5. Голова Комісії організовує роботу Комісії, розподіляє обов'язки між її членами, проводить засідання Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а за відсутності заступника голови за рішенням Комісії - один з її членів.

6. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії, а у разі його відсутності - головою Комісії на одного із її членів.

7. Секретар Комісії призначається із числа членів Комісії.

8. Заступник голови Комісії обирається шляхом голосування членами Комісії.

9. Комісія розглядає реєстри суб'єктів господарювання, які претендують на часткове відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності протягом десяти днів, здійснює розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання, які претендують на відшкодування вартості корів, та інформує протягом п'яти днів про прийняте рішення Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), які подають на підставі такого рішення органам Державної казначейської служби України зазначені реєстри і платіжні доручення для перерахування суми відшкодування на відкриті у банках поточні рахунки суб'єктів господарювання.

10. Члени Комісії мають право:

ознайомлюватися з документами, поданими на її розгляд;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

11. За результатами розгляду реєстрів Комісія приймає рішення. Рішення Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів.

12. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини членів.

13. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні.

14. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження, подання на підпис Міністра аграрної політики та продовольства України та доводить цей наказ до відома розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали