ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.05.2010 р. N 277/А-2010

Про утворення комісії з врегулювання проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю та продажу земельних ділянок

Відповідно до статей 13, 16, 18, 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 17 Земельного кодексу України, з метою забезпечення виконання обсягів надходжень, затверджених у місцевих бюджетах, правильного застосування земельного законодавства при відчуженні земельних ділянок, наданні у користування або вилученні земельних ділянок:

1. Утворити комісію з врегулювання проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю та продажу земельних ділянок, затвердити її склад та положення про неї (додаються).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження виконуючого обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 липня 2009 року N 537/А-2009 "Про утворення комісії з вивчення питань наповнення місцевих бюджетів та проблем, пов'язаних з відчуженням, наданням у користування або вилученням земельних ділянок".

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації.

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
18.05.2010 N 277/А-2010

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з врегулювання проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю та продажу земельних ділянок

1. Комісія з врегулювання проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю та продажу земельних ділянок (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності Комісія керується законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про плату за землю", Бюджетним кодексом України, Земельним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим положенням.

3. На Комісію покладаються повноваження:

3.1. Вивчення проблемних питань, що виникають у процесі роботи районних та обласної державних адміністрацій при взаємодії з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, пов'язаних із:

- наповненням місцевих бюджетів від плати за землю;

- своєчасною сплатою податків зборів(обов'язкових платежів) та ефективного використання бюджетних коштів;

- проведенням земельних аукціонів;

- наданням згоди на розробку проектів відведення земельних ділянок;

- викупом ділянок для суспільних потреб;

- наданням земельних ділянок юридичним особам у постійне користування;

- використанням земель за цільовим призначенням;

- зміною цільового призначення земельних ділянок;

- вилученням земельних ділянок;

- встановленням ставок орендної плати;

- передачею земельних ділянок в оренду;

- наданням земельних ділянок у постійне користування;

- продажем земельних ділянок;

- припиненням права користування земельними ділянками;

- припиненням права власності на земельні ділянки;

- проведенням грошової оцінки земельних ділянок;

- відшкодуванням втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

- видачею державних актів на землю;

- державною реєстрацією права власності на землю, права постійного користування та права оренди землі.

3.2. Розроблення заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної сплати плати за землю до місцевих бюджетів.

3.3. Проведення аналізу виконання місцевих бюджетів у частині плати за землю та підготовка пропозицій щодо можливих резервів збільшення надходжень.

3.4. Внесення пропозицій щодо здійснення координації у сфері землеустрою та державного контролю за використанням і охороною земель.

3.5. Надання рекомендацій головам райдержадміністрацій з питань, що належать до її компетенції.

4. Комісія має право:

4.1. Запрошувати на засідання та заслуховувати на засіданнях інформацію голів райдержадміністрацій, представників інших органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

4.2. Одержувати від місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій необхідну для роботи Комісії інформацію.

4.3. У разі виявлення фактів порушень законодавства у сфері земельних відносин готувати звернення до правоохоронних органів.

4.4. При необхідності залучати до участі у роботі Комісії представників органів прокуратури за їхньою згодою.

5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потребою.

Рішення про проведення засідання приймає голова Комісії.

Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

6. Рішення Комісії оформляються протоколами, які підписує її голова.

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, які присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
18.05.2010 N 277/А-2010

СКЛАД
комісії з врегулювання проблемних питань у сфері земельних відносин та наповнення місцевих бюджетів від плати за землю та продажу земельних ділянок

Голова обласної державної адміністрації - голова комісії

Начальник Одеського головного фінансового управління обласної державної адміністрації - заступник голови комісії

Начальник відділу доходів Одеського головного фінансового управління обласної державної адміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

Перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу

Заступник голови обласної державної адміністрації з питань будівництва

Начальник Головного управління Держкомзему у Одеській області

Начальник Одеської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру"

Заступник начальника - начальник управління Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держкомзему в Одеській області

Начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Начальник управління архітектури та містобудівної політики облдержадміністрації

Начальник управління державного охорони навколишнього природного середовища в Одеській області

Начальник Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

Голова Державної податкової адміністрації в Одеській області

Начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області

Начальник управління Служби безпеки України в Одеській області

Начальник контрольно-ревізійного управління в Одеській області

Начальник управління охорони об'єктів культурної спадщини облдержадміністрації

Головний державний санітарний лікар області

Начальник Одеського обласного виробничого управління по водному господарству

Начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. В. Пундик

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали