Про утворення конкурсної комісії з оцінки бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 8 квітня 2011 року N Р-214/0/3-11

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
11 квітня 2011 р. за N 30/1646

Керуючись статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 N 527 "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів", зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 264 (Постанова N 264), яка набрала чинності 24.03.2011, з метою визначення підприємств, установ та організацій, на яких створюватимуться нові робочі місця, проведення конкурсу бізнес-планів

1. Утворити конкурсну комісію з оцінки бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області (далі - конкурсна комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з оцінки бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області (додається).

3. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 N 527 "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів" (зі змінами) організувати:

3.1. Конкурсній комісії - проведення конкурсу бізнес-планів зі створення нових робочих місць та надання результатів Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 19 квітня 2011 року.

3.2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації - підготовку Програми створення у 2011 році нових робочих місць та подання її на затвердження голові облдержадміністрації до 22 квітня 2011 року.

4. Управлінню преси та інформації облдержадміністрації передбачити оприлюднення оголошення про проведення вищезазначеного конкурсу в газеті "Вісті Придніпров'я", на веб-сайті облдержадміністрації та в мережі Інтернет.

5. Доручити Головному управлінню економіки облдержадміністрації виконання порядку спрямування у 2011 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 N 527 (зі змінами).

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на юридичне управління облдержадміністрації та Головне управління економіки облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В. К.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N Р-214/0/3-11

СКЛАД
конкурсної комісії з оцінки бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області

ЗАДОРОЖНИЙ
Вячеслав Казимирович

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

МУКСІМОВ
Андрій Олександрович

перший заступник голови обласної ради по виконавчому апарату - начальник управління з питань соціально-економічного розвитку регіону та інвестиційної політики облради (за згодою), заступник голови комісії

СЕЛІВАНОВА
Людмила Євгенівна

начальник юридичного управління облдержадміністрації, секретар комісії

ГОНЧАРЕНКО
Наталія Вікторівна

голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді, депутат обласної ради (за згодою)

ДУБІЛЬ
Віталій Петрович

голова Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок (за згодою)

КАПШУК
Валерій Григорович

головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області (за згодою)

КАЧАН
Руслан Васильович

начальник контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області (за згодою)

КУЗНЕЦОВА
Вікторія Петрівна

директор Дніпропетровського обласного центру зайнятості (за згодою)

МОЛОКОВ
Станіслав Вікторович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

НАУМЕНКО
Віктор Олексійович

голова Дніпропетровського регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців (за згодою)

ОСІЮК
Олена Володимирівна

виконуюча обов'язки начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

ПУСТОВА
Марія Іванівна

заступник голови облдержадміністрації

РОМАНОВ
Олександр Романович

начальник територіальної державної інспекції праці - Головний державний інспектор праці у Дніпропетровській області (за згодою)

СЕМЕНЮК
Володимир Миколайович

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

ШИНКАРЕНКО
Сергій Вікторович

голова Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області (за згодою)

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник юридичного
управління облдержадміністрації

Л. Є. Селіванова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
08.04.2011 N Р-214/0/3-11

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
11 квітня 2011 р. за N 30/1646

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з оцінки бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області

1. Це положення визначає порядок утворення та діяльності конкурсної комісії з оцінки бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області (далі - конкурсна комісія).

2. Конкурсна комісія є колегіальним, уповноваженим та відповідальним органом за проведення конкурсу бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області, за результатами якого визначаються підприємства, установи та організації, на яких створюватимуться нові робочі місця (далі - підприємства) - переможці конкурсу, які включаються до Програми створення у 2011 році нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області, що фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, виділених Дніпропетровській обласній державної адміністрації у 2011 році.

До складу конкурсної комісії включаються представники Дніпропетровського обласного центру зайнятості, Дніпропетровського регіонального відділення Українського союзу промисловців та підприємців, Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок, Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області, контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області, територіальної державної інспекції праці у Дніпропетровській області, головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області, депутати обласної ради, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та виконавчого апарату обласної ради.

Конкурсна комісія у своїй роботі керується Конституцією і законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року N 527 "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів", зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 264 (Постанова N 264), яка набрала чинності 24.03.2011, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Конкурсна комісія:

організує проведення конкурсу бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області;

здійснює прийом та реєстрацію конкурсної документації від підприємств;

надає консультації та роз'яснення представникам підприємств щодо умов проведення конкурсу і вимог до конкурсної документації;

забезпечує об'єктивний розгляд конкурсної документації, поданої підприємствами для участі у конкурсі;

здійснює оцінку конкурсних пропозицій підприємств, визначає результати конкурсу та перелік підприємств-переможців, які включаються до Програми створення у 2011 році нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області.

4. Конкурсна комісія має право:

приймати рішення з питань, що належать до її компетенції;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до її компетенції;

залучати до роботи в конкурсній комісії (за погодженням з їх керівниками) представників засобів масової інформації, громадських організацій, спеціалістів, незалежних експертів, наукових працівників, фахівців тощо;

запрошувати представників підприємств, які беруть участь у конкурсі, на засідання конкурсної комісії для надання роз'яснень з питань, які виникли під час розгляду конкурсної документації;

відмовляти підприємствам у прийнятті поданої конкурсної документації у разі її невідповідності вимогам цього Положення та оголошенню про проведення конкурсу бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області.

5. Організаційною формою діяльності конкурсної комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах та не мають права розголошувати відомості щодо підприємств, які беруть участь у конкурсі, конкурсної документації та результатів рейтингової оцінки бізнес-планів підприємств до остаточного визначення конкурсною комісією підприємств-переможців.

6. Діяльністю конкурсної комісії керує її голова, який організовує її роботу, скликає засідання конкурсної комісії та головує на них. У разі відсутності голови його функції виконує заступник голови конкурсної комісії.

7. Голова конкурсної комісії:

головує на засіданнях конкурсної комісії;

розглядає скарги підприємств, які виникають, в процесі приймання конкурсної документації;

ознайомлює членів конкурсної комісії з їх функціями, обов'язками та правами, а також з порядком роботи конкурсної комісії;

підписує оголошення про проведення конкурсу бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області;

оголошує результати проведеного конкурсу.

8. Заступник голови конкурсної комісії:

головує на засіданнях конкурсної комісії, у разі відсутності голови конкурсної комісії;

організовує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні конкурсної комісії;

забезпечує збереження конкурсної документації.

9. Секретар конкурсної комісії:

забезпечує публікацію оголошення про проведення конкурсу бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області в обласному друкованому засобі масової інформації - газеті "Вісті Придніпров'я";

здійснює прийом від підприємств та реєстрацію конкурсної документації;

передає прийняті на конкурс бізнес-плани і документи до них до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та Головного управління економіки облдержадміністрації для їх розгляду та підготовки висновків на предмет перевірки достовірності наданої інформації, реальності показників, відповідності пріоритетам розвитку економіки, визначеним у програмах соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік та зайнятості населення Дніпропетровської області на 2010 - 2011 роки, затвердженими рішеннями обласної ради від 30.12.2010 N 36-4/VI та від 22.09.2010 N 772-27/V, відповідно.

інформує всіх членів конкурсної комісії про дату, час і місце проведення засідань не пізніше, ніж за один день до дати їх проведення;

веде та оформлює протоколи засідань конкурсної комісії.

У разі відсутності секретаря конкурсної комісії його функції за дорученням голови конкурсної комісії виконує один із членів конкурсної комісії.

10. У разі, якщо член конкурсної комісії не може взяти участь у роботі конкурсної комісії, він завчасно повідомляє про це голову або секретаря конкурсної комісії.

11. Перелік документів, обсяг інформації, яка повинна міститися в бізнес-планах, порядок та строки прийняття бізнес-планів та документів, тощо визначається в розміщеному в засобах масової інформації оголошенні про проведення конкурсу бізнес-планів зі створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувного регіону - Дніпропетровської області.

12. Рішення конкурсної комісії щодо визначення результатів конкурсу та його переможців приймається на засіданні конкурсної комісії у присутності не менше двох третин її складу шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів конкурсної комісії та оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

13. Секретар конкурсної комісії протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників.

14. Організаційно-технічне забезпечення роботи конкурсної комісії здійснює юридичне управління облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник юридичного
управління облдержадміністрації

Л. Є. Селіванова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали