ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.02.2012 р. N 318

Київ

Про утворення Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1078 "Про утворення Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни" (Постанова N 1078), Меморандуму про взаємодію і співробітництво між виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) та Київською міською Спілкою ветеранів Афганістану від 28.11.2011 N 8:

1. Утворити Консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві та затвердити її посадовий склад, що додається.

2. Призначити головою Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

3. Голові Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві затвердити її персональний склад.

4. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві, що додається.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Новохатьку Л. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
27.02.2012 N 318

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Консультативної ради;

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення, заступник голови Консультативної ради;

Перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення, секретар Консультативної ради;

Начальник Головного управління охорони здоров'я;

Начальник Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці;

Начальник Головного управління житлового забезпечення;

Начальник Головного управління освіти і науки;

Начальник Головного управління містобудування та архітектури;

Начальник Головного управління комунальної власності м. Києва;

Начальник Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту;

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у місті Києві (за згодою);

Керівники громадських організацій, статутна діяльність яких пов'язана з питаннями поліпшення соціального захисту ветеранів війни (за згодою);

Голова Правління Київської міської Спілки ветеранів Афганістану (за згодою).

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
27.02.2012 N 318

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві

1. Консультативна рада з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві (далі - Консультативна рада) є тимчасовим консультативним органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), утвореним з метою підготовки пропозицій щодо вирішення питань соціального захисту ветеранів війни.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

проведення аналізу стану виконання законодавства з питань соціального захисту ветеранів війни;

підготовка пропозицій щодо реалізації державної політики стосовно поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві.

4. Консультативна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни в місті Києві;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань соціального захисту ветеранів війни в місті Києві;

3) розглядає питання щодо можливості залучення додаткових надходжень до бюджету міста Києва;

4) вносить на розгляд виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Консультативна рада має право:

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для провадження своєї діяльності;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Консультативна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Консультативної ради затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Персональний склад затверджується головою Консультативної ради.

8. Формою роботи Консультативної ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Рішення про проведення засідання приймає голова Консультативної ради. Порядок денний роботи Консультативної ради формується секретарем відповідно до пропозицій її членів та схвалюється головою Консультативної ради.

Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний надсилаються членам Консультативної ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати його проведення.

Засідання Консультативної ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Консультативної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Консультативна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Консультативної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Консультативної ради та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Член Консультативної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Консультативної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідного розпорядження, проект якого вносить структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

11. Організаційне забезпечення діяльності Консультативної ради здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали