ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.01.2011 р. N 10

Про утворення консультативної ради з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

Відповідно до п. 9 частини першої ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити консультативну раду з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, затвердивши її склад та Положення про неї (додаються).

2. Ліквідувати робочу групу з питань сприяння розвитку малого підприємництва, створену розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.08.2009 N 887.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Репицького А. В.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
10.01.2011 N 10

Склад консультативної ради з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

Пристюк
Володимир Миколайович

-

голова облдержадміністрації, голова консультативної ради

 

Голенко
Валерій Миколайович

-

голова обласної ради, співголова консультативної ради (за згодою)

Репицький
Анатолій Васильович

-

заступник голови облдержадміністрації, секретар консультативної ради

Члени ради

Бегічева
Ірина Василівна

-

генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Метали та полімери", м. Алчевськ (за згодою)

Бутков
Ігор Миколайович

-

директор товариства з обмеженою відповідальністю "НЕО", м. Сєвєродонецьк (за згодою)

Горохов
Сергій Олександрович

-

генеральний директор приватного акціонерного товариства "Луганське спеціалізоване підприємство протипожежної автоматики і охоронної сигналізації "Спецавтоматика", м. Луганськ (за згодою)

Долгій
Юрій Олександрович

-

директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агровест", Станично-Луганський район (за згодою)

Єлісєєв
Вадим Анатолійович

-

директор товариства з обмеженою відповідальністю "МТК", м. Луганськ (за згодою)

Жусов
Павло Геннадійович

-

директор Луганського відділення АТ "ВТБ Банк", м. Луганськ (за згодою)

Ландик
Роман Володимирович

-

заступник голови правління Луганської облспоживспілки, м. Луганськ (за згодою)

Нєдовєс
Андрій Вікторович

-

голова спостережної ради приватного акціонерного товариства "Автомотозапчастина" і Луганського акціонерного закритого товариства "Автоклапан", м. Луганськ (за згодою)

Пеньковський
Юрій Вікторович

-

голова ради директорів "Sadovaya group", м. Алчевськ (за згодою)

Полупан
Дмитро Анатолійович

-

генеральний директор українсько-польського товариства з обмеженою відповідальністю "Віко-Україна", Кремінський район (за згодою)

Руль
Ростислав Олександрович

-

засновник товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Лелека", директор приватного підприємства "Арсенал", м. Луганськ (за згодою)

Сляднєв
Руслан Володимирович

-

приватний підприємець, м. Свердловськ (за згодою)

Тракалюк
Петро Семенович

-

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Нові енергетичні системи та технології", Краснодонський район (за згодою)

Фурдей
Павло Глібович

-

виконавчий директор спільного українсько-російсько-англійського товариства з обмеженою відповідальністю "Славсант", Антрацитівський район (за згодою)

Хейна
Сергій Васильович

-

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Донпромпоставка", м. Брянка (за згодою)

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
10.01.2011 N 10

Положення
про консультативну раду з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

1. Консультативна рада з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу (далі - консультативна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями консультативної ради є:

1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої влади і суб'єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва;

2) підготовка в установленому порядку пропозицій щодо перегляду нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики;

4) розгляд проектів цільових регіональних програм розвитку підприємництва та проведення аналізу їх виконання;

5) підготовка та подання відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозицій щодо:

- формування та реалізації державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;

- створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в регіоні;

- розв'язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва;

- упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб'єктів господарювання;

6) установлення громадського контролю за дотриманням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробленні проектів нормативно-правових актів, а також процедур, передбачених Законами України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

7) забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної суспільно корисної підприємницької діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.

4. Консультативна рада має право:

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій безоплатно інформацію та матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

подавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

5. Консультативна рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також об'єднаннями підприємців.

6. Склад консультативної ради формується із числа представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських об'єднань підприємців.

Персональний склад консультативної ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Голова, співголова, секретар та члени консультативної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Основною формою роботи консультативної ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на квартал.

Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше ніж двох третин складу.

8. Консультативна рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

9. Рішення консультативної ради приймаються відкритим голосуванням. Воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів.

10. Рішення консультативної ради мають рекомендаційний характер.

11. Консультативна рада має бланк зі своїм найменуванням.

12. Консультативна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.

13. Організаційне забезпечення роботи консультативної ради здійснює Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали