КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 вересня 2011 р. N 994

Київ

Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний центр з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний центр з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 2011 р. N 994

СКЛАД
Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Координаційного центру

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник голови Координаційного центру

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ, заступник голови Координаційного центру

Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ

Перший заступник (заступник) Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Перший заступник (заступник) Міністра екології та природних ресурсів

Перший заступник (заступник) Міністра надзвичайних ситуацій

Перший заступник (заступник) Міністра культури

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки, молоді та спорту

Перший заступник (заступник) Голови Держмитслужби

Помічник Голови Адміністрації Держприкордонслужби - голова Української делегації у прикордонних комісіях

Перший заступник (заступник) Голови Держводагентства

Перший заступник (заступник) Голови Держінвестпроекту

Перший заступник (заступник) Голови Держтуризмкурорту

Перший заступник (заступник) голови Закарпатської обласної держадміністрації

Перший заступник (заступник) голови Івано-Франківської обласної держадміністрації

Перший заступник (заступник) голови Одеської обласної держадміністрації

Перший заступник (заступник) голови Чернівецької обласної держадміністрації

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом (за згодою)

Керівник підрозділу Мінекономрозвитку, до функцій якого належить вирішення питань щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координація міжнародної технічної допомоги, секретар Координаційного центру

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 2011 р. N 994

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону

1. Координаційний центр з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (далі - Координаційний центр) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (далі - Стратегія), що ухвалена 23 - 24 червня 2011 р. на засіданні Європейської Ради у м. Брюсселі.

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

1) сприяння забезпеченню координації діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії;

2) підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії;

3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії;

4) надання сприяння у реалізації проектів, що відповідають національним інтересам України і мають позитивний вплив на подальший розвиток Дунайського регіону та України.

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) розглядає пропозиції органів виконавчої влади щодо вирішення актуальних питань, пов'язаних з реалізацією Стратегії;

2) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії;

3) розглядає проекти, які можуть бути реалізовані у рамках Стратегії.

5. Координаційний центр має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Координаційного центру входять голова, перший заступник та заступник голови, представники органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також за згодою представник Громадської експертної ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Головою Координаційного центру є Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

Голова Координаційного центру затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи Координаційного центру є засідання, що проводяться за рішенням голови.

Засідання Координаційного центру веде голова, а в разі його відсутності - один із заступників голови.

Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях Координаційний центр розробляє пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань, пов'язаних з участю України в реалізації Стратегії.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Координаційного центру та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційного центру, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснює Мінекономрозвитку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали