ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

СПІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.02.2012 р. N Р-53/0/3-12/27-р

Про утворення Координаційної ради Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 494 (Постанова N 494), Указом Президента України від 30 вересня 2010 року N 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", з метою упровадження інноваційної моделі розвитку регіональної системи освіти і створення єдиного інформаційно-освітнього простору області:

1. Утворити Координаційну раду Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області (додається).

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління освіти і науки облдержадміністрації та постійну комісію обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді, контроль залишаємо за собою.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

Голова обласної ради

Є. Г. Удод

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільне розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради
07.02.2012 N Р-53/0/3-12/27-р

СКЛАД
Координаційної ради Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області

ПУСТОВА
Марія Іванівна

заступник голови облдержадміністрації, співголова Координаційної ради

ШИПКО
Андрій Федорович

заступник голови обласної ради по виконавчому апарату - начальник відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери, співголова Координаційної ради

КУЛІШ
Ірина Миколаївна

начальник відділу освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради (за згодою), секретар Координаційної ради

БРАТАНІЧ
Борис Володимирович

декан факультету перепідготовки педагогічних працівників Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

ВАТКОВСЬКА
Марина Григорівна

проректор з наднових систем навчання та комунікації Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

ВЕЛИЧКО
Олександр Григорович

голова ради ректорів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації при голові облдержадміністрації, ректор Національної металургійної академії України (за згодою)

ВИСОЦЬКА
Ольга Євгенівна

завідуюча кафедрою випереджаючої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

ВОЙТОВИЧ
Ніна Василівна

заступник голови ради директорів професійно-технічних навчальних закладів області, директор Державного професійно-технічного навчального закладу "Дніпропетровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу" (за згодою)

ГОНЧАРЕНКО
Наталя Вікторівна

голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді

ГРИГОР'ЄВ
Сергій Борисович

директор Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (за згодою)

ДЕМУРА
Антон Львович

заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації - начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти

ДЕМЧИК
Олександр Ігорович

виконуючий обов'язки начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

ЛИТВИНЕНКО
Наталія Вікторівна

заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

МОРОЗОВА
Віра Валентинівна

проректор з наукової роботи та інтелектуальної власності Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

ПИСЬМЕННИЙ
Валерій Борисович

голова асоціації шкіл з розвитку творчої обдарованості, директор навчально-виховного об'єднання N 136 м. Дніпропетровська (за згодою)

ПРЯНІКОВ
Сергій Олександрович

начальник відділу освіти Петриківської райдержадміністрації

РОМАНЕНКО
Михайло Ілліч

ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

ТАБЕРКО
Лев Миколайович

голова ради директорів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, директор Дніпропетровського транспортно-економічного технікуму (за згодою)

ХРИПКО
Ігор Валерійович

завідувач відділу освіти Солонянської райдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Заступник голови обласної
ради по виконавчому апарату -
керуюча справами

Т. Ф. Дацько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільне розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради
07.02.2012 N Р-53/0/3-12/27-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області

1. Координаційна рада Єдиного освітнього центру Дніпропетровської області (далі - Рада) є спільним консультативно-дорадчим органом при Дніпропетровській облдержадміністрації та Дніпропетровській обласній раді, що сприяє реалізації державної політики у сфері освіти.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 494 (Постанова N 494), Указом Президента України від 30 вересня 2010 року N 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, обласної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

3.1. Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями у сфері запровадження єдиної державної освітньої політики.

3.2. Участь представників Ради у розгляді питань щодо розвитку єдиного інформаційно-освітнього простору, модернізації системи освіти області.

3.3. Розгляд проектів комплексних та цільових регіональних програм розвитку інформаційно-освітнього простору регіону та аналіз ходу їх виконання.

3.4. Сприяння розвитку інноваційного досвіду, популяризація перспективних освітніх інновацій, вивчення досвіду освітян України та зарубіжних країн.

3.5. Вивчення та популяризація наукових і прикладних досліджень щодо комплексного використання інформаційно-комунікаційних технологій у галузі освіти.

4. Рада відповідно до покладених завдань має право:

4.1. Утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

4.2. Одержувати безкоштовно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Залучати для участі у засіданнях Ради працівників органів управління освітою міст та районів області, методичних кабінетів, навчальних закладів області різних видів, типів та форм власності, наукових установ з метою вирішення питань, що відносяться до її компетенції.

4.4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Ради.

4.5. Подавати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Раду очолюють заступники голів облдержадміністрації та обласної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень, які є її співголовами, що визначається відповідним спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради.

6. Засідання Ради відбуваються за потребою, але не рідше, ніж двічі на рік.

7. Рішення Ради носять рекомендаційний характер та приймаються простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше, ніж дві третини загального складу Ради, оформлюються протоколом, який підписують співголови Ради.

8. За ініціативою Ради для більш ефективного упровадження інноваційної моделі розвитку регіональної системи освіти та з метою координації роботи щодо створення єдиного інформаційно-освітнього простору області не рідше, ніж один раз на рік, проводиться обласна науково-практична конференція.

9. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюють Головне управління освіти і науки облдержадміністрації та постійна комісія обласної ради з питань науки, освіти, сім'ї та молоді.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Заступник голови обласної
ради по виконавчому апарату -
керуюча справами

Т. Ф. Дацько

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали