МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.07.2011 р. N 214-р

Про утворення координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та затвердження Положення про неї

Відповідно до статей 2, 19, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Указу Президента України від 15 липня 2000 року N 906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності", пункту 2 розділу II протокольних доручень наради з представниками організацій та об'єднань підприємців від 11.05.2011, з метою підвищення ефективності діяльності координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації:

1. Утворити координаційну раду з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації (далі - Положення), що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 24.04.2009 N 150-р "Про утворення координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації та затвердження Положення про неї".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Катвалюка І. А.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
14.07.2011 N 214-р

СКЛАД
координаційної ради з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації

Голова координаційної ради:

Круглов
Микола Петрович

голова облдержадміністрації

Заступник голови координаційної ради:

Катвалюк
Ігор Анатолійович

заступник голови облдержадміністрації

Секретар координаційної ради:

Мураховська
Людмила Петрівна

начальник відділу з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики Головного управління економіки облдержадміністрації

Члени координаційної ради:

Барановис
Світлана Вікторівна

приватний підприємець м. Миколаєва (за узгодженням)

Васюков
Роман Олександрович

заступник Миколаївського міського голови (за узгодженням)

Волик
Віктор Миколайович

заступник голови Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за узгодженням)

Герасимчук
Олена Андріївна

голова Миколаївської обласної профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу "Єднання" (за узгодженням)

Гомелько
В'ячеслав Володимирович

директор товариства з обмеженою відповідальністю "САМ" (за узгодженням)

Дергач
Інна Едмундівна

заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області (за узгодженням)

Дзицюк
Алла Миколаївна

заступник голови Миколаївської обласної профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки працівників малого та середнього бізнесу "Єднання" з правових питань (за узгодженням)

Зубко
Олександр Михайлович

директор ТОВ "Завод "Промстан", голова постійної комісії обласної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва (за узгодженням)

Євсєєв
Володимир Борисович

голова обласної громадської організації "Знання, безпека, добробут" (за узгодженням)

Касаткіна
Тетяна Олександрівна

начальник відділу оцінки та ринку земель Головного управління Держкомзему у Миколаївській області (за узгодженням)

Клочкова
Наталя Василівна

приватний підприємець м. Первомайська (за узгодженням)

Коваль
Людмила Іванівна

начальник державної інспекції з контролю за цінами в Миколаївській області (за узгодженням)

Корогод
Сергій Володимирович

начальник відділу державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Кущенко
Олександр Віталійович

заступник голови державної податкової адміністрації у Миколаївській області (за узгодженням)

Ліскович
Олександр Володимирович

начальник відділу державного пожежного нагляду та дізнання управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням)

Новицька
Наталія Володимирівна

приватний підприємець м. Миколаєва (за узгодженням)

Панченко
Альберт Борисович

приватний підприємець м. Миколаєва (за узгодженням)

Полторак
Алла Йосипівна

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Фарм-Лайм" (за узгодженням)

Редькіна
Євгенія Анатоліївна

виконувач обов'язків директора підприємства комунальної власності області "Фармація" (за узгодженням)

Савченко
Григорій Іванович

приватний підприємець, м. Миколаїв (за узгодженням)

Самсонова
Тетяна Борисівна

директор товариства з обмеженою відповідальністю "Берилл" (за узгодженням)

Мальцева
Ольга Володимирівна

директор дочірнього підприємства акціонерного товариства "Фірма "Ангела" (за узгодженням)

Тітова
Наталія Володимирівна

начальник територіальної державної інспекції праці - головний державний інспектор праці Миколаївської області (за узгодженням)

Тульський
Михайло Іванович

виконувач обов'язків начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

Федорченко
Геннадій Федорович

заступник головного державного санітарного лікаря Миколаївської обласні (за узгодженням)

Хачатуров
Артем Едуардович

голова постійної комісії обласної ради з питань регуляторної політики, підприємницької діяльності та торговельно-побутового обслуговування населення (за узгодженням)

Хват
Сергій Віталійович

приватний підприємець м. Миколаєва (за узгодженням)

Шпиль
Олександр Олександрович

голова обласної організації роботодавців "Промисловці та підприємці Миколаївщини" (за узгодженням)

Щвець
Василь Федорович

приватний підприємець Веселинівського району (за узгодженням).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
14.07.2011 N 214-р

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації

1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при облдержадміністрації (далі - рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

3.1. Координація роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців у запровадженні єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва в області.

3.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених сферах.

3.3. Участь представників ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в області.

3.4. Розгляд скарг від суб'єктів підприємницької діяльності щодо порушення законодавства при проведенні перевірок представниками контролюючих органів, органів місцевого самоврядування тощо.

3.5. Обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання.

3.6. Розгляд проектів комплексних та цільових регіональних програм розвитку малого підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів.

3.7. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн.

4. Відповідно до покладених завдань рада має право:

4.1. Утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

4.2. Одержувати в установленому порядку безплатно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.3. Звертатися за методичною, інформаційною, організаційною допомогою, а також з пропозиціями до Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України.

4.4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади, органів, що здійснюють контроль, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції ради.

4.5. Подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з питань, що належать до компетенції ради.

5. Раду очолює голова обласної державної адміністрації. Голова ради має заступника.

6. До складу ради на паритетних засадах входять представники громадських об'єднань підприємців, уповноважений з питань захисту прав підприємців, громадські діячі та вчені, представники місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі державної податкової служби.

Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Голова, заступник голови та члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Основною формою роботи ради є її засідання. Засідання ради проводяться відповідно до плану, який затверджується головою ради.

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів ради.

Засіданням ради керує її голова або за дорученням голови його заступник.

8. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

9. Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

10. Рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

11. Питання організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності ради вирішуються головою ради.

12. Рада у своїй роботі використовує бланк установленого нею зразка.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали