МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 січня 2012 року N 51

Про утворення Координаційної ради з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я при МОЗ України

Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 467 (Указ N 467/2011), а також з метою удосконалення роботи фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я наказую:

1. Утворити Координаційну раду з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я при МОЗ України та затвердити її Склад і Положення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
25.01.2012 N 51

Склад Координаційної ради з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я при МОЗ України

Моісеєнко Р. О.

- перший заступник Міністра охорони здоров'я України, голова Координаційної ради;

Соловйов О. С.

- Голова Державної служби України з лікарських засобів, заступник голови Координаційної ради;

Коношевич Л. В.

- в. о. начальника Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я МОЗ України (далі - Управління), заступник голови Координаційної ради;

Демченко І. Б.

- перший заступник Голови Державної служби України з лікарських засобів;

Толкачова Я. А.

- начальник відділу декларування цін на лікарські засоби та взаємодії із суб'єктами виробництва фармацевтичної продукції Управління;

Лясковський Т. М.

- завідувач сектору державної реєстрації та контролю якості лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я Управління;

Портянко Л. В.

- головний спеціаліст відділу забезпечення державної політики в сфері оптової, роздрібної торгівлі продукцією в системі охорони здоров'я Управління, секретар Координаційної ради;

Коблош В. В.

- директор Департаменту правового забезпечення та міжнародної діяльності МОЗ України;

Гудзенко О. П.

- головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Загальна фармація", генеральний директор КП "Фармація", м. Київ;

Шевченко Д. С.

- виконавчий директор Асоціації фармацевтичних дистриб'юторів "ФАРМУКРАЇНА" (за згодою);

Алексеєва О. А.

- директор Асоціації "Виробники ліків України" (за згодою);

Даневич Б. Ф.

- співголова Комітету з питань охорони здоров'я Американської торгівельної палати в Україні (за згодою);

Котляр Т. М.

- виконавчий директор Всеукраїнської аптечної асоціації (за згодою);

Савко Ю. О.

- виконавчий директор Асоціації виробників інноваційних ліків "АПРАД" (за згодою);

Гуленко О. І.

- директор Всеукраїнської громадської організації "Аптечна професійна асоціація України" (за згодою);

Купич А. М.

- голова підкомітету з регуляторних питань Комітету з питань охорони здоров'я Європейської бізнес Асоціації (за згодою).

 

В. о. начальника Управління
розвитку фармацевтичного сектору
галузі охорони здоров'я МОЗ України

Л. В. Коношевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
25.01.2012 N 51

Положення
про Координаційну раду з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я при МОЗ України

1. Координаційна рада з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я при МОЗ України (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою удосконалення роботи фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я.

2. Основним завданням Координаційної ради є оцінка пріоритетних напрямів розвитку та здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров'я.

3. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

4. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та цим Положенням.

5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань виконує функції координації взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та іншими державними установами з питань, що належать до її компетенції.

6. До складу Координаційної ради входять її голова, два заступники голови, секретар та члени Координаційної ради. Склад Координаційної ради та Положення про неї затверджуються наказом МОЗ України.

7. Координаційна рада має право:

- одержувати в межах компетенції в установленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, від підпорядкованих МОЗ України закладів і установ, інших структурних підрозділів МОЗ України інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

- залучати спеціалістів органів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ закладів і установ (за погодженням з їх керівниками), для розгляду питань, що належать до її компетенції.

8. До складу Координаційної ради входить не більше 16 осіб.

Голова Координаційної ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що потребують розгляду та обговорення на засіданнях ради, порядок розроблення висновків та рекомендацій, готує пропозиції щодо їх реалізації, дає доручення секретареві та членам ради.

За результатами виконання покладених на неї завдань Координаційна рада приймає рішення, надає вмотивовані висновки, пропозиції та рекомендації.

9. Рішення Координаційної ради приймаються шляхом відкритого голосування присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформляються протоколом, який підписує голова. Рішення Координаційної ради носить рекомендаційний характер.

10. У разі відсутності голови за його дорученням обов'язки голови Координаційної ради виконує один із його заступників.

11. Секретар Координаційної ради забезпечує організацію її роботи: формує порядок денний засідання, здійснює їх підготовку.

12. Члени Координаційної ради мають право: порушувати перед Координаційною радою питання щодо поліпшення ефективності реалізації державної політики з регуляторних питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я, необхідності підготовки проектів нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів.

13. За рішенням голови Координаційної ради до участі в її роботі на громадських засадах можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників).

14. У разі необхідності Координаційна рада може утворювати робочі групи для вивчення діючих нормативно-правових актів та підготовки висновків щодо них, розроблення проектів нормативно-правових актів, вивчення та обговорення окремих питань фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я.

15. Засідання Координаційної ради скликаються у разі потреби, проте не рідше одного разу на квартал.

17. На засіданнях Координаційної ради забезпечується всебічне обговорення питань, що розглядаються.

18. Результати роботи Координаційної ради висвітлюються на офіційному веб-сайті МОЗ України та за необхідності - в інших засобах масової інформації.

19. Контроль за виконанням рішень Координаційної ради здійснює голова та заступники голови Координаційної ради.

20. Організаційний супровід роботи Координаційної ради покладається на Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я МОЗ України.

 

В. о. начальника Управління
розвитку фармацевтичного сектору
галузі охорони здоров'я МОЗ України

Л. В. Коношевич

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали