МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 січня 2012 року N 72

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань реформування та розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні

Наказую:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань реформування та розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні (далі - Міжвідомча комісія) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 31.08.2010 N 1081 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань реформування та розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.01.2012 N 72

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань реформування та розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні

КОПИЛОВ
Вадим Анатолійович

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, голова Міжвідомчої комісії

ГНАТЦОВ
Олег Георгійович

- директор департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку, заступник голови Міжвідомчої комісії

Члени Міжвідомчої комісії:

БАРАНОВ
Олексій Григорович

- директор департаменту політики розвитку інфраструктури транспорту та туризму Мінінфраструктури (за згодою)

ПАНТЕЛЕЄНКО
Віктор Миколайович

- член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, віце-президент Конфедерації роботодавців України (за згодою)

РОМАНЮК
Сергій Андрійович

- директор департаменту регіонального розвитку Мінрегіону (за згодою)

СОБКО
Мирослава Михайлівна

- заступник директора департаменту статистики виробництва Держстату (за згодою)

ФЕДОРОВ
Вячеслав Веніамінович

- директор департаменту стратегічного планування Агентства держмайна (за згодою)

ФЕДЮК
Василь Миколайович

- директор департаменту регіонального розвитку Держінвестпроекту (за згодою)

ЧМЕРУК
Микола Олександрович

- директор департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Мінфіну (за згодою)

ШОВКАЛЮК
Віктор Степанович

- заступник директора департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Держінформнауки (за згодою)

ЮЗБА
Валерій Олександрович

- заступник голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

МЕЛЬНИК
Андрій Михайлович

- начальник відділу інструментів інвестиційно-інноваційної діяльності управління інноваційно-інвестиційної політики департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку, секретар Міжвідомчої комісії.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.01.2012 N 72

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань реформування та розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні

1. Міжвідомча комісія з питань реформування та розвитку спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні (далі - Міжвідомча комісія) є постійно діючим дорадчим органом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, що утворюється з метою комплексного дослідження, узагальнення результатів діяльності спеціальних (вільних) економічних зон (далі - СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (далі - ТПР) та визначення ефективних шляхів створення нових, а також реформування раніше створених СЕЗ і ТПР в Україні.

2. У своїй діяльності Міжвідомча комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої комісії є:

підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань функціонування СЕЗ і ТПР;

підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час здійснення інвестиційної діяльності у СЕЗ і на ТПР.

4. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань:

узагальнює матеріали щодо результатів функціонування СЕЗ і ТПР;

розглядає питання щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань створення, функціонування та реформування СЕЗ і ТПР в Україні;

розглядає проблемні питання, які виникають при затвердженні та реалізації інвестиційних проектів на спеціальних територіях;

ініціює проведення перевірок діяльності суб'єктів господарювання щодо виконання зобов'язань з реалізації інвестиційних проектів та дотримання ними законодавства;

розглядає результати перевірок, що проводяться відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, щодо виконання зобов'язань та дотримання законодавства суб'єктами господарювання при реалізації інвестиційних проектів у СЕЗ і на ТПР;

опрацьовує питання щодо доцільності дострокового припинення реалізації інвестиційних проектів у СЕЗ і на ТПР у разі виявлення фактів порушень при їх реалізації з боку суб'єктів господарювання.

5. Міжвідомча комісія має право:

утворювати робочі групи для реалізації покладених па неї завдань;

залучати до своєї роботи фахівців центральних органів виконавчої влади, державних і громадських організацій, наукових установ, інших консультантів та експертів (за згодою).

6. Керівництво Міжвідомчою комісією здійснює її голова. Голову Міжвідомчої комісії призначає Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

Персональний склад Міжвідомчої комісії затверджується наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

7. Формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Міжвідомчої комісії визначаються головою Міжвідомчої комісії.

Засідання Міжвідомчої комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Міжвідомчої комісії забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

У разі відсутності члена Міжвідомчої комісії він за попереднім погодженням з головою Міжвідомчої комісії направляє на засідання представника.

8. На своїх засіданнях Міжвідомча комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилаються всім членам Міжвідомчої комісії.

Член Міжвідомчої комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої комісії можуть бути використані при підготовці аналітичних матеріалів, а також нормативно-правових актів щодо забезпечення здійснення інвестиційної діяльності у СЕЗ і на ТПР.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. А. Копилов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали