Додаткова копія: Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. N 997

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

3. Міжвідомчій робочій групі з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, сприяти здійсненню заходів відповідно до затвердженого цією постановою Положення про неї.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. N 997

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Представник структурного підрозділу Мін'юсту з питань правосуддя та національної безпеки, секретар міжвідомчої робочої групи

Представники структурних підрозділів Мін'юсту

Голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (за згодою)

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра Кабінету Міністрів України

Заступник Голови Держфінмоніторингу

Заступник Голови Національної поліції

Представник Нацдержслужби

Представник Мінекономрозвитку

Представник Мінфіну

Представник Адміністрації Держспецзв'язку

Представник ДМС

Представник ДФС

Представник Держгеокадастру

Представник Держаудитслужби

Заступник Генерального прокурора України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Представник Національного антикорупційного бюро (за згодою)

Представник Світового банку (за згодою)

Представник Програми розвитку ООН (за згодою)

Представник Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Представник Організації економічного співробітництва та розвитку (за згодою)

Представники інших міжнародних організацій (за згодою)

Представники інститутів громадянського суспільства (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. N 997

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Міжвідомча робоча група з питань забезпечення функціонування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - міжвідомча робоча група), є консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

1) сприяння здійсненню координації центральних органів виконавчої влади з питань виконання плану заходів щодо забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - план заходів); проведення аналізу стану виконання плану заходів та підготовка пропозицій за результатами такого аналізу, зокрема щодо внесення змін до плану заходів;

2) підготовка з урахуванням міжнародних стандартів і кращих іноземних практик пропозицій щодо:

здійснення повноважень та функцій Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Агентство), зокрема щодо вдосконалення структури Агентства та максимального забезпечення її відповідності покладеним на Агентство функціям;

розроблення проектів нормативно-правових актів, що регулюють здійснення Агентством своїх повноважень та функцій;

внесення змін до законодавчих актів для забезпечення функціонування Агентства на належному рівні;

3) сприяння проведенню консультацій із спеціальними органами державної влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, з метою визначення практичних потреб таких органів у виконанні функцій Агентством;

4 ) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час забезпечення доступу Агентства до таких джерел інформації, та сприяння забезпеченню прямого фактичного доступу Агентства до:

Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування в Україні;

джерел інформації, які перебувають у розпорядженні установ (офісів, агентств) з розшуку та управління майном, що функціонують у країнах - членах ЄС, спеціалізованих міжнародних організацій, які провадять діяльність у сфері виявлення, розшуку та управління активами;

5) сприяння забезпеченню координації дій органів державної влади з питань створення та наповнення інформацією Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

6) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проведення консультацій з іноземними державами, міжнародними організаціями, щодо функціонування Агентства;

7) сприяння вирішенню питань матеріально-технічного забезпечення діяльності Агентства.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз та готує пропозиції щодо забезпечення функціонування Агентства;

2) розглядає пропозиції державних органів, представників міжнародних організацій, іноземних держав, інститутів громадянського суспільства щодо забезпечення функціонування Агентства;

3) здійснює координацію проектів міжнародної технічної допомоги з питань функціонування Агентства;

4) подає Кабінетові Міністрів України та Агентству розроблені за результатами своєї роботи пропозиції, зокрема щодо необхідності прийняття нормативно-правових актів;

5) здійснює інші заходи аналітичного та організаційного характеру, спрямовані на виконання покладених на неї завдань та обумовлені метою таких завдань.

5. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, зокрема статистичного та аналітичного змісту;

2) залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників міжнародних організацій, представників іноземних держав та незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

5) на інші права, що визначені актом Кабінету Міністрів України.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, представниками іноземних держав та міжнародних організацій.

7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формами роботи міжвідомчої робочої групи є:

1) засідання, що проводяться за рішенням її голови;

2) дистанційна робота - опрацювання членами міжвідомчої робочої групи питань в межах завдань міжвідомчої робочої групи та з'ясування їх позицій з таких питань без проведення засідань, зокрема шляхом опитування.

Голова міжвідомчої робочої групи, а за його відсутності заступник голови або за дорученням голови інший член міжвідомчої робочої групи скликає та веде засідання міжвідомчої робочої групи, визначає порядок денний такого засідання, а також ініціює дистанційну роботу та визначає питання такої роботи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи та узагальнення матеріалів за результатами їх розгляду забезпечує секретар міжвідомчої робочої групи. Члени міжвідомчої робочої групи сприяють секретареві у підготовці таких матеріалів в межах компетенції шляхом завчасного подання та оперативного розгляду матеріалів і пропозицій.

Порядок та умови ініціювання та проведення дистанційної роботи міжвідомчої робочої групи визначається рішенням міжвідомчої робочої групи.

Міжвідомча робоча група може прийняти рішення про затвердження форми бланку із своїм найменуванням.

9. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів, запрошених на таке засідання.

Перелік членів міжвідомчої робочої групи, які запрошуються на засідання міжвідомчої робочої групи, визначається головою міжвідомчої робочої групи з урахуванням необхідності забезпечення відповідності між змістом питань порядку денного та компетенцією членів міжвідомчої робочої групи.

Будь-який член міжвідомчої робочої групи має право повідомити голові міжвідомчої робочої групи про своє бажання брати участь у кожному засіданні міжвідомчої робочої групи незалежно від змісту його порядку денного. Член міжвідомчої робочої групи, який скористався таким правом, вважається запрошеним на кожне засідання міжвідомчої робочої групи і його присутність на таких засіданнях враховується під час вирішення питання про правоможність кожного такого засідання. У разі відсутності на більш як двох засіданнях міжвідомчої робочої групи підряд член міжвідомчої робочої групи не є запрошеним на кожне її засідання, незважаючи на здійснення ним передбаченого цим абзацом права брати участь у кожному засіданні міжвідомчої робочої групи.

10. Міжвідомча робоча група приймає рішення про схвалення пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до її завдань.

Рішення міжвідомчої робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення міжвідомчої робочої групи оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, не більше ніж протягом трьох календарних днів з дня проведення засідання і надсилається всім членам міжвідомчої робочої групи, а також Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дня проведення засідання, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Для виконання завдань міжвідомчої робочої групи, визначених підпунктами 3 - 6 пункту 3 цього Положення, за рішенням голови міжвідомчої робочої групи утворюються чотири окремі робочі групи з числа членів міжвідомчої робочої групи, персональний склад яких визначається головою міжвідомчої робочої групи із забезпеченням відповідності компетенції члена міжвідомчої робочої групи та змісту завдання міжвідомчої робочої групи, для виконання якого утворюється робоча група.

За рішенням міжвідомчої робочої групи можуть бути утворені інші робочі групи.

До визначення правоможності засідань робочих груп, утворених для виконання завдання міжвідомчої робочої групи, та прийняття ними рішень застосовуються правила визначення правоможності засідань на прийняття рішень міжвідомчою робочою групою, визначені пунктами 9 та 10 цього Положення.

Голова робочої групи, утвореної для виконання завдання міжвідомчої робочої групи, скликає та веде засідання робочої групи, визначає його порядок денний.

Формами роботи робочої групи, утвореної для виконання завдання міжвідомчої робочої групи, можуть бути всі форми роботи міжвідомчої робочої групи, визначені цим Положенням.

Рішення робочої групи, утвореної для виконання завдання міжвідомчої робочої групи, прирівнюється до рішення міжвідомчої робочої групи.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснює Мін'юст.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали