МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 січня 2012 року N 71

Про утворення науково-технічної комісії з метрології

Відповідно до статті 5 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 634 (Положення N 634/2011), та з метою формування пропозицій щодо напрямів технічної політики і науково-технічних робіт у сфері метрології та метрологічної діяльності наказую:

1. Утворити науково-технічну комісію з метрології у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про науково-технічну комісію з метрології, що додається.

3. Департаменту технічного регулювання забезпечити організацію та координацію діяльності науково-технічної комісії з метрології.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.02.2006 N 46 "Про питання науково-технічної комісії з метрології Держспоживстандарту України";

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.12.2010 N 538 "Про затвердження складу науково-технічної комісії з метрології Держспоживстандарту України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.01.2012 N 71

СКЛАД
науково-технічної комісії з метрології

ПАВЛЕНКО
Володимир Петрович

- заступник Міністра - керівник апарату, голова комісії

ГІЛЕНКО
Олександр Петрович

- заступник начальника управління з питань метрології - начальник відділу законодавчого забезпечення метрології департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку, заступник голови комісії

 

Члени комісії:

АСТАХОВ
Андрій Сергійович

- генеральний директор державного підприємства "Вінницястандартметрологія"

БІЛОКОНЬ
Леонід Анатолійович

- заступник генерального директора державного підприємства "Вінницястандартметрологія"

БОДНАР
Максим Олексійович

- заступник директора Департаменту - начальник відділу інституційного реформування у сфері природних монополій Департаменту проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення Мінрегіону (за згодою)

ВЕЛИЧКО
Олег Миколайович

- директор науково-виробничого інституту державного підприємства "Укрметртестстандарт"

ВИШНИК
Сергій Петрович

- заступник директора з метрології державного підприємства "Черкасистандартметрологія"

ГОЛОВАТЮК
Петро Миколайович

- головний метролог Національної атомної енергетичної компанії "Енергоатом" Міненерговугілля (за згодою)

ДАНІЛОВСЬКИЙ
Віктор Миколайович

- начальник сектору метрологічного забезпечення служби експлуатації приладів і систем обліку та метрологічного забезпечення Національної енергетичної компанії "Укренерго" Міненерговугілля (за згодою)

ДЄДОВА
Світлана Анатоліївна

- заступник генерального директора державного підприємства "Кримстандартметрологія"

ЄРКО
Тетяна Анатоліївна

- перший заступник генерального директора державного підприємства "Волиньстандартметрологія"

ЖАЛДАК
Микола Степанович

- директор науково-технічного інституту державного підприємства "Укрметртестстандарт"

ЖУКОВ
Віталій Володимирович

- директор Департаменту з питань метрології та наукової діяльності державного підприємства "Запоріжжястандартметрологія"

КАПЕЛЮШНИЙ
Сергій Андрійович

- заступник генерального директора державного підприємства "Донецькстандартметрологія"

КІАЛДУНОЗЯНЦ
Сергій Артемович

- головний метролог державного підприємства "Укрметртестстандарт"

КОЛПАК
Богдан Дмитрович

- керівник відділення метрології вимірювальних і управляючих систем державного підприємства "НДІ "Система"

КРАСОХА
Лілія Миколаївна

- начальник відділу наукового забезпечення метрологічної діяльності управління з питань метрології департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку

КРИЛЬ
Олена Вікторівна

- головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення стандартизації медичної допомоги Управління контролю якості медичних послуг МОЗ (за згодою)

КУЗЬМЕНКО
Юрій Володимирович

- заступник генерального директора державного підприємства "Укрметртестстандарт"

ЛОЗОВИЦЬКИЙ
Олександр Сергійович

- завідувач сектору стандартизації, метрології та якості продукції Мінагрополітики (за згодою)

МАЛИШКО
Валентина Олександрівна

- головний спеціаліст сектору координації науково-дослідних робіт та природоохоронної діяльності, метрології, сертифікації та акредитації Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля (за згодою)

МАРКОВ
Борис Федорович

- директор наукового центру стандартних зразків та законодавчої метрології Національного наукового центру "Інститут метрології"

МЕЩЕРЯК
Олег Олегович

- заступник начальника відділу метрологічного забезпечення Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України Міноборони (за згодою)

МІНАЄВ
Василь Васильович

- начальник відділу метрології (головний метролог) управління метрології та технічного регулювання головного управління розвитку і технічної політики Укрзалізниці Мінінфраструктури (за згодою)

НЕЄЖМАКОВ
Павло Іванович

- перший заступник генерального директора Національного наукового центру "Інститут метрології"

ОДНОРАЛОВ
Володимир Миколайович

- заступник генерального директора державного підприємства "Сумистандартметрологія"

ОЛЕКСІЄНКО
Костянтин Миколайович

- перший заступник генерального директора державного підприємства "Одесастандартметрологія"

ПАРАКУДА
Василь Васильович

- перший заступник директора з науково-технічної роботи державного підприємства "НДІ "Система"

ПЕТРИШИН
Ігор Степанович

- генеральний директор державного підприємства "Івано-Франківськстандартметрологія"

ПОДОРОЖНИЙ
Віктор Олексійович

- заступник генерального директора - директор метрологічного центру державного підприємства "Полтавастандартметрологія"

РОСЛЯКОВА
Тетяна Володимирівна

- заступник генерального директора державного підприємства "Хмельницькстандартметрологія"

РУЩАК
Володимир Михайлович

- генеральний директор державного підприємства "Хмельницькстандартметрологія"

САЗОНОВ
Павло Олександрович

- начальник науково-технічного відділу державного підприємства "Дніпростандартметрологія"

САЛЬНИК
Лариса Григорівна

- начальник дорожнього центру стандартизації та метрології Південно-Західної залізниці Мінінфраструктури (за згодою)

СИРОВАТКА
Валентин Федорович

- головний спеціаліст сектору нормативно-технічного забезпечення та метрології Управління сертифікації типу авіаційної техніки Державіаслужби Мінінфраструктури (за згодою)

ФІЛІСТЄЄВ
Дмитро Анатолійович

- начальник Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України Міноборони (за згодою)

ЧЕПЕЛА
Володимир Миколайович

- заступник генерального директора з метрології державного підприємства "Харківстандартметрологія"

ШЕВЦОВ
Юрій Олександрович

- заступник директора державного підприємства "Миколаївстандартметрологія"

ШУХ
Ярослав Володимирович

- заступник генерального директора державного підприємства "Буковинастандартметрологія"

ЩУР
Ігор Миколайович

- заступник генерального директора державного підприємства "Львівстандартметрологія"

ДВІРНИК
Наталія Анатоліївна

- головний спеціаліст відділу законодавчого забезпечення метрології управління з питань метрології департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку, секретар комісії.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання

В. С. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.01.2012 N 71

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну комісію з метрології

1. Науково-технічна комісія з метрології (далі - комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

надання рекомендацій щодо визначення шляхів функціонування та розвитку державної метрологічної системи, у тому числі національної еталонної бази;

формування пропозицій щодо напрямів технічної політики і науково-технічних робіт у сфері метрології та метрологічної діяльності.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) оцінює стан:

метрологічного забезпечення всіх галузей економіки та готує пропозиції щодо його вдосконалення;

нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань та готує пропозиції щодо їх удосконалення;

виконання державних науково-технічних програм, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері метрології, які виконуються державними підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, і надає пропозиції щодо їх актуалізації;

2) надає рекомендації щодо:

проведення державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ);

визнання (невизнання) результатів державних випробувань, затвердження типу, первинної повірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ, проведених в іноземних державах відповідно до міжнародних договорів;

установлення чи зміни міжповірочних і міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ;

віднесення технічних засобів до ЗВТ;

розроблення та затвердження стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;

розроблення та впровадження стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

виконання програм створення первинних та вторинних еталонів;

надання відповідного статусу еталонам та внесення їх до Реєстру державних, первинних та вторинних еталонів одиниць вимірювань;

виконання Угоди про взаємне визнання еталонів, сертифікатів калібрування і вимірювань, які видаються національними метрологічними інститутами (MRA);

проведення перевірок уповноважених та атестованих державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, підприємств і організацій та їх повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій;

уповноваження повірочних лабораторій підприємств та організацій на право проведення повірки ЗВТ;

співробітництва з міжнародними, європейськими та регіональними організаціями з метрології.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби за напрямами своєї діяльності робочі групи;

залучати працівників Мінекономрозвитку до розроблення і розгляду питань, що належать до її компетенції.

6. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінекономрозвитку.

За поданням голови комісії до її персонального складу можуть уноситися зміни.

7. Організаційною формою роботи комісії є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує секретар.

8. Голова комісії відповідно до наданих йому повноважень:

визначає та затверджує порядок денний засідань комісії;

підписує протоколи засідань комісії.

9. Члени комісії мають право:

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання комісії;

вивчати матеріали, подані на розгляд комісії.

10. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

Член комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації комісії реалізуються через відповідні рішення спеціально уповноваженого органу у сфері метрології.

12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності комісії здійснює департамент технічного регулювання.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання

В. С. Єгоров

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали