ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.12.2011 р. N 706

Про утворення об'єктових штабів із забезпечення безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні Євро 2012

На виконання протокольного доручення засідання Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку при Президентові України від 21.09.2011, з метою забезпечення взаємодії правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій, узгодження їх діяльності щодо забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Регіональному міжвідомчому координаційному штабу з питань безпеки та правопорядку, утвореному розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.03.2011 N 105 (із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.10.2011 N 543), спільно з керівниками об'єктів, задіяних в обслуговуванні Євро 2012:

1.1. Утворити у термін до 16.01.2012 об'єктові штаби з забезпечення безпеки і правопорядку:

- в усіх офіційних місцях проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- в інших місцях проведення заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з обов'язковим включенням до їх складу уповноважених представників: Головного управління МВС України в Донецькій області, Управління СБ України в Донецькій області, Головного управління МНС України в Донецькій області, Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Донецького прикордонного загону, Східної митниці, керівників, власників (орендарів) стадіонів та інших об'єктів (у разі потреби), виконавчих органів міських рад міст, задіяних в обслуговуванні Євро 2012, Управління Державної охорони України, Федерації футболу у Донецькій області.

1.2. Визначити відповідальних координаторів об'єктових штабів з забезпечення безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні Євро 2012 (далі - об'єктові штаби).

1.3. Затвердити положення про об'єктовий штаб.

1.4. Організувати роботу об'єктових штабів.

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу облдержадміністрації (Макарницький), контроль - на заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації, керівника Регіонального міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку Фоміна В. В.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
16.12.2011 N 706

Положення
про Об'єктовий штаб з забезпечення безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні Євро 2012

1. Об'єктовий штаб з питань безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні Євро 2012 (далі - Об'єктовий штаб) є координаційним органом, що утворюється Регіональним міжвідомчим координаційним штабом з питань безпеки та правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату Європи 2012 року з футболу (офіційні місця, аеропорт, вокзали, пункти пропуску через державний кордон, готелі, фан-зони, буферні зони, інші місця можливого масового зібрання людей, далі - Об'єкти) для забезпечення взаємодії правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, узгодження їх діяльності щодо забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Євро 2012).

2. У своїй діяльності Об'єктовий штаб керується Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Об'єктовий штаб з питань безпеки і правопорядку, а також рішеннями Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку при Президентові України (далі - Міжвідомчий координаційний штаб) та Регіонального міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку (далі - Регіональний міжвідомчий координаційний штаб).

3. Основними завданнями Об'єктового штабу є:

3.1. Розробка, узагальнення, підготовка та подання до облдержадміністрації і Регіонального міжвідомчого координаційного штабу пропозицій щодо вдосконалення порядку взаємодії на Об'єкті та прилеглій до нього території правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, адміністрації Об'єкта для забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення в Україні Євро 2012.

3.2. Забезпечення скоординованих дій правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, адміністрації Об'єкта щодо заходів з забезпечення безпеки та правопорядку, запобігання і своєчасного реагування на надзвичайні/кризові ситуації та протиправні дії на Об'єкті під час підготовки і проведення Євро 2012.

3.3. Участь у визначенні потенційних загроз скоєння терористичних актів на Об'єкті, а також відпрацюванні антитерористичних заходів та порядку залучення суб'єктів боротьби з тероризмом для реагування на можливі кризові ситуації.

3.4. Узагальнення, аналіз та оцінка поточної інформації про стан безпеки і правопорядку на Об'єкті та постійне надання її в установленому порядку до Регіонального міжвідомчого координаційного штабу, а також при потребі - до компетентних правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

3.5. Участь у розробці, уточненні та затвердженні наступних планів по конкретному Об'єкту: забезпечення громадської безпеки та правопорядку, реагування на надзвичайні ситуації, медичного забезпечення та медичного реагування у разі надзвичайних ситуацій (відповідно до Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 N 563).

3.6. Уточнення плану евакуації людей з Об'єкту, з урахуванням об'єктів, задіяних в обслуговуванні Чемпіонату, які знаходяться у зоні можливого негативного впливу та ураження від потенційно небезпечних промислових підприємств та об'єктів підвищеної небезпеки;

3.7. Надання до Регіонального міжвідомчого координаційного штабу для подальшої перевірки відповідними підрозділами Головного управління МВС України в Донецькій області та Управління СБ України в Донецькій області списків осіб, які потребують доступу на Об'єкт, в тому числі: стюардів, співробітників недержавних охоронних структур, волонтерів, обслуговуючого персоналу, а також інших суб'єктів, що надають послуги, пов'язані з проведенням Чемпіонату.

3.8. Уточнення порядку взаємодії правоохоронних органів, недержавних охоронних структур і обслуговуючого персоналу Об'єкту для забезпечення безпеки і правопорядку на внутрішньому і зовнішньому периметрі Об'єкту та прилеглих до нього територіях під час підготовки та проведення Євро 2012.

3.9. Проведення тренінгів/навчань з питань забезпечення безпеки, громадського порядку, запобігання, виявлення, припинення терористичної діяльності, з питань надання медичної допомоги в умовах масового скупчення людей, запобігання загрозам техногенного характеру для представників правоохоронних та інших державних органів, які забезпечують безпеку і правопорядок, недержавних охоронних структур та обслуговуючого персоналу під час підготовки та проведення на Об'єкті заходів Євро 2012.

3.10. Участь у проведенні аналізу прогнозних даних та експертних оцінок можливих наслідків надзвичайних ситуацій (у т. ч. терористичних актів), уточнення розрахунків сил і засобів, які можуть залучатися до їх подолання на Об'єкті, а також подальше узгодження цих розрахунків з Регіональним міжвідомчим координаційним штабом.

3.11. Визначення на місцевості та узгодження з відповідними органами меж прилеглої до Об'єкту території, на яку необхідно звертати увагу з огляду на можливість несанкціонованого доступу сторонніх осіб на Об'єкт та вчинення протиправних дій.

3.12. Участь у заходах з запобігання виникненню пожеж, інших надзвичайних ситуацій на Об'єкті та прилеглій до нього території, а також швидкої та ефективної ліквідації їх наслідків, а в разі виникнення - надання допомоги у роботі відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.13. Сприяння причетним відомствам з питань запобігання на Об'єкті надзвичайних ситуацій та участь в організації контролю за виконанням заходів щодо радіаційного, хімічного, біологічного захисту та попередження ядерних загроз Євро 2012.

3.14. Участь в організації медичного забезпечення та надання екстреної медичної допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вжиття необхідних профілактичних заходів з санітарно-епідемічного забезпечення.

3.15. Вивчення під'їзних шляхів до Об'єкту, визначення спільно з Управлінням ДАІ ГУМВС України в Донецькій області та місцевими органами виконавчої влади основних та резервних маршрутів пересування з/на Об'єкт, а також вжиття необхідних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху.

4. Об'єктовий штаб для виконання покладених на нього завдань має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати в установленому порядку до участі в його роботі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадських об'єднань, у тому числі волонтерів.

4.3. Готувати пропозиції з окремих питань та надавати їх до Регіонального міжвідомчого координаційного штабу.

4.4. Організовувати та проводити засідання, наради, інші заходи з питань, віднесених до його компетенції.

4.5. Запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також громадських об'єднань для залучення їх до вирішення окремих питань.

5. Об'єктовий штаб у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та установами, Регіональним міжвідомчим координаційним штабом, іншими Об'єктовими штабами.

6. Об'єктовий штаб утворюється у складі відповідального координатора та інших членів Об'єктового штабу, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Об'єктовий штаб утворюється на засіданні Регіонального міжвідомчого координаційного штабу, до його складу включаються, як правило, наступні уповноважені представники:

- підрозділів безпеки вищезазначених Об'єктів (на рівні керівників);

- Головного управління МВС України в Донецькій області, Управління СБ України в Донецькій області, Головного управління МНС України в Донецькій області та їх структурних підрозділів на місцях;

- Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації;

- Донецького прикордонного загону;

- Східної митниці;

- виконавчих органів міських та районних у містах рад;

- Управління Державної охорони України (за згодою);

- федерації футболу у Донецькій області;

- власників (орендарів) стадіонів;

- особи, які володіють іноземними мовами: англійська та/або інші мови - для надання допомоги щодо подолання мовного бар'єру членами Об'єктового штабу при спілкуванні з іноземцями (можуть залучатися особи на громадських засадах або волонтери на безоплатній основі).

Діяльність Об'єктових штабів координує та спрямовує заступник голови облдержадміністрації, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за питання безпеки та правопорядку.

Персональний склад Об'єктового штабу затверджується Регіональним міжвідомчим координаційним штабом.

7. Відповідальним координатором Об'єктового штабу визначається один з його членів, якого призначає та увільняє від виконання обов'язків заступник голови облдержадміністрації - керівник Регіонального міжвідомчого координаційного штабу. Відповідальний координатор Об'єктового штабу має бути членом Регіонального міжвідомчого координаційного штабу.

У разі потреби відповідальний координатор Об'єктового штабу вносить заступнику голови облдержадміністрації - керівнику Регіонального міжвідомчого координаційного штабу пропозиції щодо зміни персонального складу Об'єктового штабу.

Відповідальний координатор Об'єктового штабу:

- здійснює координацію діяльності членів Об'єктового штабу, визначає порядок його роботи;

- головує на його засіданнях та нарадах, які проводяться протягом підготовки до Євро 2012 не рідше одного разу на місяць, а під час проведення заходів Чемпіонату щоденно або за потребою;

- інформує керівника Регіонального міжвідомчого координаційного штабу щодо пропозицій та інформації, підготовленої Об'єктовим штабом;

- забезпечує постійне надання інформації заступнику голови облдержадміністрації - керівнику Регіонального міжвідомчого координаційного штабу про хід реалізації рішень Міжвідомчого координаційного штабу та Регіонального міжвідомчого координаційного штабу.

За відсутності відповідального координатора Об'єктового штабу його функції виконує один із членів за його дорученням.

8. Відповідальний координатор Об'єктового штабу або один з членів за його дорученням також забезпечує:

- організацію діяльності Об'єктового штабу, підготовку та виконання планів роботи;

- здійснення моніторингу реалізації рішень Об'єктового штабу;

- виконання інших завдань у межах компетенції Об'єктового штабу.

9. Основною організаційною формою роботи Об'єктового штабу є засідання. З невідкладних питань можуть проводитись наради за участю окремих членів Об'єктового штабу, про результати яких відповідальний координатор інформує інших членів Об'єктового штабу в робочому порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації,
керівник Регіонального міжвідомчого
координаційного штабу з питань
безпеки та правопорядку

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали