ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.02.2011 р. N 60/А-2011

Про утворення обласної комісії з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 року N 339 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва":

утворити обласну комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, затвердити її склад та Положення про неї (додаються).

 

Голова
обласної державної адміністрації

Е. Л. Матвійчук

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
04.02.2011 N 60/А-2011

СКЛАД
обласної комісії з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва

Заступник голови обласної державної адміністрації з питань інвестиційної політики, голова обласної комісії

Начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації, заступник голови обласної комісії

Заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації - начальник управління європейської інтеграції, зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва, секретар обласної комісії

Члени обласної комісії:

Начальник Одеського головного фінансового управління облдержадміністрації

Начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

Начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Начальник управління морегосподарського комплексу, транспорту та зв'язку облдержадміністрації

Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник управління культури і туризму облдержадміністрації

Начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області

Голова постійної комісії з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва та інвестиційної діяльності Одеської обласної ради (за згодою)

Начальник відділу євроінтеграційної регіональної політики та транскордонного співробітництва Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації

Начальник відділу міжнародної технічної допомоги Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

П. В. Хлицов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
04.02.2011 N 60/А-2011

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва

1. Обласна комісія з конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно - дорадчим органом при голові обласної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основні принципи діяльності Комісії:

- законність;

- колегіальність;

- повнота розгляду наданих документів та інших матеріалів;

- обґрунтованість прийнятих рішень;

- компетентність членів Комісії.

4. Основні завдання Комісії:

- визначення шляхом конкурсного відбору проектів, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку регіону, та надання пропозицій для включення їх до державної програми розвитку транскордонного співробітництва;

- аналіз та узагальнення проблем, що стримують розробку проектів співробітництва в області, визначення організаційних, юридичних, економічних та інформаційних шляхів їх вирішення;

- сприяння інформуванню громадськості про діючі та перспективні програми міжнародної технічної допомоги;

- встановлення взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, організаціями та установами, а також координація їхніх зусиль зі створення умов для розробки проектів співробітництва;

- участь у підготовці пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства з питань транскордонного співробітництва, внесення пропозицій щодо удосконалення діючих актів законодавства у сфері транскордонного співробітництва;

- сприяння підвищенню ефективності функціонування Єврорегіону "Нижній Дунай" та Асоціації транскордонного співробітництва "Єврорегіон "Нижній Дунай";

- підготовка пропозицій щодо надання фінансової підтримки для реалізації проектів транскордонного співробітництва в рамках виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва.

5. Комісія має право:

- організовувати та проводити конкурсний відбір проектів, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва;

- делегувати своїх представників для участі в обговоренні питань з розвитку транскордонного співробітництва в органах виконавчої влади, організаціях і установах, на міжнародних семінарах і конференціях;

- утворювати робочі групи з членів Комісії для підготовки узгоджених рішень, віднесених до її повноважень, а також групи експертів, консультантів із залученням вчених і фахівців, у тому числі з іноземних держав, для виконання завдань, покладених на Комісію;

- організовувати і проводити за участю центральних і місцевих органів влади семінари, конференції, семінари, наради та інші заходи щодо сприяння участі громадськості у розробці проектів співробітництва та підвищення їх якості;

- одержувати від місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, передбачених цим Положенням.

6. До складу Комісії можуть входити представники обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ.

До роботи Комісії можуть бути залучені незалежні експерти.

7. Головою Комісії є заступник голови обласної державної адміністрації.

Голова Комісії:

- призначає дату засідання Комісії;

- затверджує порядок денний засідання Комісії;

- забезпечує діяльність Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

9. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.

10. Комісія визначає строки проведення конкурсного відбору, який має закінчитись не пізніше ніж до 1 січня року, що передує року, протягом якого передбачається здійснити фінансування проекту співробітництва з державного бюджету.

11. Комісія визначає кількісні показники основних критеріїв конкурсного відбору та затверджує методику оцінки проекту співробітництва за кількісними показниками, визначеними у Положенні про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 року N 339.

12. Не пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсного відбору Комісія розміщує у засобах масової інформації та інтернет-сторінці обласної державної адміністрації інформацію про пріоритети розвитку транскордонного співробітництва в Одеській області, умови проведення конкурсного відбору, участь у ньому проектів співробітництва тощо.

13. Організаційне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Головним управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції обласної державної адміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали