МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.03.2011 р. N 85-р

Про утворення обласної координаційної ради проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" та затвердження Положення про неї

Відповідно до статті 13, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", базової Угоди між Урядом України та Програмою розвитку ООН (далі - ПРООН) в Україні про спрямування допомоги ПРООН в Україні від 19 червня 1993 року, з метою створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив на території області:

1. Утворити обласну координаційну раду проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну координаційну раду проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.04.2009 N 149-р "Про утворення обласної координаційної ради проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" та затвердження Положення про неї".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Катвалюка І. А.

 

Голова облдержадміністрації

М. П. Круглов

 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
31.03.2011 N 85-р

Склад
обласної координаційної ради проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

Голова координаційної ради:

Круглов
Микола Петрович

голова облдержадміністрації

Заступники голови координаційної ради:

Катвалюк
Ігор Анатолійович

заступник голови облдержадміністрації

Пащенко
Володимир Валентинович

перший заступник голови обласної ради (за узгодженням)

Секретар координаційної ради:

Мураховська
Людмила Петрівна

начальник відділу розвитку підприємництва та регуляторної політики головного управління економіки облдержадміністрації

Члени координаційної ради:

Атанасов
Олег Панасович

начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Білявська
Ганна Олексіївна

представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, асистент проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" по Миколаївській області (за узгодженням)

Ващиленко
Наталя Миколаївна

представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, асистент проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" по Миколаївській області (за узгодженням)

Відяпін
Віктор Олександрович

голова постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та розвитку зон відпочинку (за узгодженням)

Возчиков
Валентин Дмитрович

начальник інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Миколаївській області (за узгодженням)

Гладков
Євген Леонідович

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Зубко
Олександр Михайлович

голова постійної комісії обласної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва (за узгодженням)

Іщенко
Вадим Павлович

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Літвак
Сергій Михайлович

начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за узгодженням)

Хачатуров
Артем Едуардович

голова постійної комісії обласної ради з питань регуляторної політики, підприємницької діяльності та торговельно-побутового обслуговування населення (за узгодженням)

Рижков
Сергій Сергійович

голова постійної комісії обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів (за узгодженням)

Смирнов
Олександр Миколайович

голова постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій (за узгодженням)

Хотіна
Світлана Григорівна

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. М. Рукоманов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
31.03.2011 N 85-р

Положення
про обласну координаційну раду проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"

1. Обласна координаційна рада проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" (далі - координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Миколаївської облдержадміністрації, а також цим Положенням.

2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом при Миколаївській облдержадміністрації, яка створюється з метою залучення соціальних інвестицій для розвитку Миколаївської області, поліпшення рівня життя сільського населення та підвищення інституційної спроможності територіальних громад Миколаївської області щодо реалізації власних інфраструктурних та інших проектів.

3. Координаційна рада діє на підставі цього Положення.

4. Координаційна рада створюється та діє на громадських засадах.

5. Формою роботи координаційної ради є засідання.

6. Координаційна рада проводить свої засідання за ініціативою голови координаційної ради, але не менше одного разу на півріччя.

7. Засідання координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загального складу координаційної ради, в тому числі секретар і головуючий.

8. Головуючим на засіданні координаційної ради є голова координаційної ради, під час його відсутності - один із заступників голови координаційної ради за рішенням голови координаційної ради.

9. Члени координаційної ради повинні бути проінформовані про чергове засідання координаційної ради телефонограмою або листом за підписом голови координаційної ради, в яких мають бути визначені питання порядку денного.

10. Рішення координаційної ради оформляються протоколом засідання, який підписують голова координаційної ради або за його дорученням - один із заступників голови координаційної ради та секретар.

11. Рішення координаційної ради у разі необхідності можуть втілюватися, в життя розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також направлятись для розгляду Миколаївській обласній раді.

12. Рішення координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів координаційної ради, присутніх на її засіданні.

13. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні координаційної ради є вирішальним.

14. Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

15. Діяльність координаційної ради зосереджується на залученні соціальних інвестицій в розвиток Миколаївської області, а також на розв'язанні актуальних проблем щодо участі Миколаївської області в проекті за погодженням та у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

16. Основними завданнями координаційної ради є:

16.1. Підтримка розвитку громадських ініціатив щодо самоорганізації територіальних громад, самомобілізації власних ресурсів територіальних громад, визначення пріоритетів регіонального розвитку;

16.2. Підтримка подання різноманітних проектів з регіонального розвитку потенційним донорам та інвесторам;

16.3. Координація діяльності виконавців проекту в рамках Миколаївської області: обласного відділу ПРООН, районних, сільських, селищних, міських рад, головного управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрацій, громадських організацій, благодійних фондів, інших форм самоорганізації населення, де реалізується проект, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, участь яких в проекті є необхідною;

16.4. Опрацювання пропозицій від громадських організацій, благодійних фондів, інших форм самоорганізації населення та інших учасників, які беруть участь у проекті, та від сільських громад, моніторинг реалізації і виконання завдань проекту, надання пропозицій щодо вирішення проблемних питань, у разі їх виникнення, в процесі реалізації завдань проекту, інформування обласної ради та облдержадміністрації про стан реалізації проекту;

16.5. Залучення підприємств, установ, громадських та благодійних організацій за їх згодою до процесу розвитку територіальних громад Миколаївської області в рамках і поза рамками проекту;

16.6. Координація досліджень, науково-організаційних заходів, за необхідності, спрямування зусиль галузевих експертів та вчених з метою підтримки розвитку територіальних громад, які беруть участь у проекті, та підтримки будь-яких інших громад Миколаївської області;

16.7. Поширення досвіду розвитку громадського суспільства, механізмів поліпшення життя сільського населення та підвищення інституційної здатності самоорганізації територіальних громад, які беруть участь у проекті, серед районів Миколаївської області.

17. Координаційна рада має право:

17.1. Утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників громадських організацій, благодійних фондів, інших форм самоорганізації населення, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, які беруть участь у проекті, представників наукових установ, контролюючих органів (за погодженням з їх керівниками) як Миколаївської області, так і інших областей України;

17.2. Одержувати в установленому чинним законодавством порядку інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності;

17.3. Звертатися за методичною, інформаційною, організаційною допомогою, а також з пропозиціями до керівництва проекту, Представництва програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;

17.4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій, благодійних фондів, інших форм самоорганізації населення, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, які беруть участь у проекті, представників наукових установ, контролюючих органів (за погодженням з їх керівниками) з питань, що належать до діяльності координаційної ради;

17.5. Ініціювати внесення пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів проекту.

18. Повноваження голови та секретаря координаційної ради:

18.1. Голова координаційної ради:

здійснює розподіл повноважень і функцій між членами координаційної ради та керує їх роботою;

скликає та проводить засідання координаційної ради, затверджує перелік питань до розгляду на засіданнях, підписує протоколи її засідань;

здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та прийнятих координаційною радою рішень;

у разі відсутності голови координаційної ради обов'язки останнього за його дорученням виконує один із заступників голови координаційної ради;

18.2. Секретар координаційної ради:

формує проект порядку денного засідань координаційної ради відповідно до пропозицій її членів, організовує підготовку матеріалів і проектів рішень координаційної ради та подає на затвердження голові координаційної ради;

готує доручення та інші документи на затвердження голові координаційної ради, за дорученням голови координаційної ради сповіщає членів координаційної ради про засідання координаційної ради та про порядок денний засідання;

веде протокол засідання;

інформує голову, заступників голови та членів координаційної ради про стан виконання рішень координаційної ради та про необхідність скликання позачергового її засідання;

виконує інші функції за дорученням голови та заступників голови координаційної ради.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали