ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.02.2012 р. N 70

Про утворення обласної Координаційної ради з питань якості продукції і безпеки життя споживачів

Відповідно до статей 2, 6, 13, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року N 1393 "Про утворення Координаційної ради з питань якості і безпеки життя людини" (Постанова N 1393), з метою визначення шляхів, засобів та форм реалізації стратегічних напрямків державної споживчої політики щодо захисту прав споживачів, реклами, технічного регулювання (стандартизації, метрології, підтвердження відповідності), акредитації органів з оцінки відповідності, безпеки та якості продукції і довкілля:

1. Утворити обласну Координаційну раду з питань якості продукції і безпеки життя споживачів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну Координаційну раду з питань якості продукції і безпеки життя споживачів, що додається.

3. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконкомам міських (міст обласного значення) рад утворити місцеві координаційні ради з питань якості продукції і безпеки життя споживачів.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 травня 2007 року N 178 "Про обласну Координаційну раду з питань захисту прав споживачів" та від 10 березня 2011 року N 102 "Про новий склад обласної Координаційної ради з питань захисту прав споживачів".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В. Карпюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

Додаток
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
22.02.2012 N 70

СКЛАД
обласної Координаційної ради з питань якості продукції і безпеки життя споживачів

Голова ради:

КАРПЮК
Віталій Володимирович

- заступник голови облдержадміністрації

секретар ради

БАТОРЕВИЧ
Таїсія Борисівна

- начальник центру з питань стандартизації, науково-методичного та інформаційного забезпечення державного підприємства "Волиньстандартметрологія"

члени ради:

АНДРУШКО
Марія Олексіївна

- перший заступник генерального директора Волинської обласної державної телерадіокомпанії (за згодою)

БЛАЖЕНЧУК
Володимир Іванович

- голова правління обласної організації "Союзу споживачів України" (за згодою)

БОНДАРУК
Володимир Віталійович

- заступник начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

БОЯРИН
Василь Васильович

- в. о. начальника державної інспекції захисту рослин в області (за згодою)

ВАЩЕНЮК
Ігор Степанович

- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ВІТЕР
Валентин Степанович

- заступник голови обласної ради (за згодою)

ГЕТЬМАНЧУК
Анатолій Іванович

- начальник державної екологічної інспекції в області (за згодою)

ГОРБЕНКО
Юрій Мефодійович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

ГРУШОВІНЧУК
Володимир Васильович

- начальник управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в області (за згодою)

ДІБРОВА
Валерій Григорович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю "П'ятидні" (за згодою)

ДИКА
Галина Ярославівна

- заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

ЄРКО
Тетяна Анатоліївна

- в. о. генерального директора ДП "Волиньстандартметрологія" (за згодою)

КАНДИБА
Марта Іванівна

- голова правління Волинської облспоживспілки (за згодою)

КРАВЧУК
Святослав Євгенович

- перший заступник Луцького міського голови (за згодою)

КУНЬЧИК
Тарас Миколайович

- начальник Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в області

ЛОЗИНСЬКИЙ
Богдан Васильович

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в області (за згодою)

МАКСИМЮК
Василь Степанович

- начальник державної інспекції з карантину рослин по області (за згодою)

ПАХОЛЬЧУК
Віталій Дмитрович

- директор Волинського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук

ПОХИЛА
Валентина Дем'янівна

- начальник юридичної служби ДП "Волиньстандартметрологія" (за згодою)

СМОЛЕНГ
Іван Павлович

- в. о. начальника інспекції у справах захисту прав споживачів в області

СОКОЛОВСЬКА
Світлана Іванівна

- начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, голова ліквідаційної комісії

ХОМИЧ
Олександр Степанович

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ШУМСЬКИЙ
Віктор Анатолійович

- директор сільськогосподарського приватного підприємства "Рать" (за згодою)

ЯНКО
Наталія Вікторівна

- головний лікар обласної санітарно-епідеміологічної станції (за згодою).

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Ющик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
22.02.2012 N 70

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну Координаційну раду з питань якості і безпеки життя людини

1. Обласна Координаційна рада з питань якості і безпеки життя споживачів (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) проведення аналізу стану справ у сфері забезпечення належної якості і безпеки життя людини та реалізації конституційних прав громадян;

2) забезпечення розвитку ринкових відносин, сприяння налагодженню ефективного діалогу між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства;

3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

механізмів та способів реалізації регіональної політики у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

здійснення заходів, спрямованих на створення безпечних умов у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

запобігання виникненню можливих економічних та соціальних наслідків впливу небезпечних для здоров'я людей факторів, неналежної якості товарів, послуг та продукції;

створення конкурентного середовища у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

розроблення і здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням впливу небезпечних на здоров'я людей факторів, неналежної якості товарів, послуг та продукції і визначенням територій, в яких існує найбільша небезпека впливу таких факторів;

удосконалення:

- системи регулювання та управління у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

- інформаційної, наукової та освітньої діяльності у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

- порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними та юридичними особами прав на одержання таких послуг;

4) участь у встановленому порядку в:

підготовці пропозицій до проектів нормативно-правових та інших актів з питань забезпечення життєдіяльності людини;

організації та проведенні інформаційних заходів і конкурсів, спрямованих на підтримку добросовісної конкуренції і популяризацію серед споживачів досягнень національних та іноземних товаровиробників, забезпечення підвищення якості і безпеки товарів, послуг та продукції під гаслом "Від якості товарів і послуг - до якості життя";

міжнародній діяльності у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

обговоренні проектів національних і регіональних програм, концепцій у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

5) сприяння:

залученню громадян та їх об'єднань до участі у формуванні споживчої політики в області;

упровадженню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду щодо забезпечення підвищення якості і безпеки життя людини;

проведенню наукових досліджень і виконанню розробок з питань, що стосуються сфери забезпечення життєдіяльності людини;

забезпеченню взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань запобігання шкідливому впливу від недоброякісних продуктів харчування, напоїв, лікарських засобів, інших товарів і послуг на стан здоров'я та життя населення;

6) забезпечення вжиття заходів щодо: проведення незалежної експертизи товарів, послуг та продукції стосовно відповідності їх вимогам актів законодавства, стандартам, нормам і правилам;

7) участь в інформуванні населення про недоброякісні та небезпечні для здоров'я і життя людини товари, послуги та продукцію;

8) підготовка і подання обласній державній адміністрації інформації про стан справ у сфері забезпечення життєдіяльності людини.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз причин виникнення проблем у процесі реалізації регіональної політики у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових та інших актів у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

3) сприяє організації громадського обговорення проектів нормативно-правових актів щодо сфери забезпечення життєдіяльності людини.

5. Координаційна рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) організовувати і проводити публічні заходи, спрямовані на формування нових принципів взаємовідносин між владою, бізнесом та інститутами громадянського суспільства відповідно до світових стандартів у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

3) утворювати у разі потреби робочі групи та експертні комісії;

4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених за її ініціативою робочих груп та експертних комісій представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів і консультантів (за згодою);

5) вносити пропозиції стосовно визначення пріоритетів, стратегічних і поточних планів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення життєдіяльності людини;

6) запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, вчених, незалежних експертів і консультантів, а також представників засобів масової інформації;

7) опрацьовувати одержані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення життєдіяльності людини та вносити їх у встановленому порядку на розгляд органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

8) організовувати конференції, засідання за круглим столом, форуми, семінари, зустрічі, спрямовані на підвищення рівня знань громадян з питань захисту їх споживчих прав.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями, громадянами та засобами масової інформації.

7. Координаційну раду очолює голова, який організовує роботу і здійснює керівництво її діяльністю, затверджує план роботи, порядок денний засідання та рішення Координаційної ради.

Секретар Координаційної ради забезпечує організацію її діяльності, виконання планів роботи, веде протоколи її засідань та контролює стан виконання прийнятих рішень.

Голова та секретар Координаційної ради представляють її у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями.

8. Порядок діяльності Координаційної ради визначається регламентом, який затверджує голова за поданням секретаря.

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться згідно з її планом роботи або за рішенням голови.

10. Підготовка планів роботи Координаційної ради здійснюється її секретарем з урахуванням пропозицій її членів.

11. Засідання Координаційної ради проводить голова.

Порядок денний чергового засідання Координаційної ради формується секретарем на основі плану роботи та затверджується головою.

Аналітичні та довідкові матеріали з питань, розгляд яких передбачається на засіданні Координаційної ради, готуються її секретарем.

12. Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головою та секретарем і надсилається всім членам Координаційної ради.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і обов'язкові для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали