Додаткова копія: Про утворення обласної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.03.2018 р. N 270/А-2018

Про утворення обласної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Відповідно до статей 13, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання підпункту 3 пункту 1 протоколу N 3 засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств від 09 листопада 2017 року:

1. Утворити обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 15 жовтня 2013 року N 1073/А-2013 "Про утворення обласної комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств" (Розпорядження N 1073/А-2013).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (економічні питання).

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. В. Степанов

 

Додаток
до розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
23.03.2018 N 270/А-2018

Склад обласної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

Перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації - голова комісії

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації (економічні питання) - перший заступник голови комісії

Директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації - заступник голови комісії

Заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку пріоритетних напрямків економіки Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області - начальник слідчого управління (за згодою)

Перший заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (за згодою)

Начальник Південного офісу Держаудитслужби (за згодою)

Заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області (за згодою)

Начальник відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції в Одеській області (за згодою)

Заступник начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області (за згодою)

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області (за згодою)

Заступник начальника - начальник управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Одеській області (за згодою)

Перший заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області (за згодою)

Завідувач Сектору Державної регуляторної служби в Одеській області (за згодою)

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації

Начальник управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації

Директор Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації

Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

Начальник управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації

Начальник відділу правового представництва та захисту юридичного управління апарату Одеської обласної державної адміністрації

Голова постійної комісії з питань економіки, промисловості, підприємництва, регуляторної політики та інвестиційної діяльності Одеської обласної ради (за згодою)

Представник управління Служби безпеки України в Одеській області (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
23 березня 2018 року N 270/А-2018

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

1. Обласна міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації для забезпечення здійснення своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств (далі - Міжвідомча комісія), а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

- сприяння забезпеченню координації дій державних органів з питань: захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, протидії порушенням земельного законодавства та підготовка відповідних пропозицій щодо формування і реалізації державної політики;

- реалізація на регіональному рівні комплексу заходів щодо захисту прав інвесторів, забезпечення вдосконалення механізму регулювання у відповідній сфері.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- організовує роботу із збирання і моніторингу інформації про факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства;

- інформує Міжвідомчу комісію про виявлені факти порушення прав інвесторів;

- подає Міжвідомчій комісії розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

- заслуховує на своїх засіданнях інформацію представників підприємств, установ та організацій, державних органів з питань, що належать до її компетенції;

- проводить аналіз звернень та інших документів щодо наявності ознак порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств;

- забезпечує оперативний обмін між державними органами відповідною інформацією;

- інформує громадськість про факти порушення прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства.

5. Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників органів влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками);

- утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

- у разі необхідності звертатися до Міжвідомчої комісії з приводу вжиття заходів, повноваження щодо яких належать до компетенції центральних органів виконавчої влади;

- організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря і членів комісії відповідним розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Головою комісії є перший заступник голови обласної державної адміністрації.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує перший заступник голови (заступник голови).

8. Голова комісії:

- організовує роботу комісії;

- скликає засідання комісії;

- затверджує проект порядку денного засідання комісії та вносить до нього зміни;

- веде засідання комісії;

- підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені комісією за результатами її роботи.

9. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії, але не рідше ніж один раз на три місяці. Член комісії має право ініціювати проведення позачергового засідання.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів робочої групи.

10. На своїх засіданнях комісія розробляє пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Пропозиції та рекомендації комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим і копії якого надсилаються Міжвідомчій комісії, членам комісії, іншим заінтересованим особам протягом трьох робочих днів після проведення засідання комісії.

11. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали