ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 лютого 2012 року N 567

Про утворення постійно діючої комісії з розгляду питань стосовно списання майна

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 "Про затвердження порядку списання об'єктів державної власності" наказую:

1. Утворити постійно діючу комісію з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває на балансі державних комерційних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту, у складі згідно з додатком N 1.

2. Затвердити регламент роботи комісії (додаток N 2).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

Р. С. Сафіуллін


 

Додаток N 1
до наказу Держмолодьспорту
08.02.2012 N 567


Склад
постійно діючої комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває на балансі державних комерційних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту

Голова комісії

Заступник Голови Служби

В. М. Сисюк

Члени комісії

Начальник відділу спортивних споруд та матеріально-технічного забезпечення Держмолодьспорту

О. М. Лащук

Начальник юридичного відділу

О. М. Йовжій

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Л. П. Жеребчук

Заступник начальника відділу спортивних споруд та матеріально-технічного забезпечення Держмолодьспорту

І. І. Нич

Завідувач сектору нормування оплати праці працівників бюджетної сфери, фінансового планування та економічного аналізу діяльності державних підприємств фінансово-економічного управління

О. І. Маслюк

Головний спеціаліст
юридичного відділу

Ю. Й. Максименко


 

Додаток N 2
до наказу Держмолодьспорту
08.02.2012 N 567


Регламент роботи
постійно діючої комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває на балансі державних комерційних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту

1. Комісія з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває на балансі державних комерційних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту (далі - комісія), є колегіальним органом і утворена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності". Склад комісії затверджується Головою Державної служби молоді та спорту. При потребі та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна до складу комісії можуть залучатись фахівці відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).

2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями комісії є:

- розгляд документів про списання майна, що надійшли до Держмолодьспорту України від державних комерційних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери його управління;

- підготовка пропозицій про надання згоди чи відмову в наданні згоди стосовно списання майна, що перебуває на балансі державних комерційних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту.

4. Комісія в межах своїх повноважень розглядає:

- питання щодо встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином;

- техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на виконання показників затвердженого фінансового плану (для державних підприємств), а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

- відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва);

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

- акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання;

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

- відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, кадастрового плану;

- відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

5. Комісія має право одержувати від підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери управління Держмолодьспорту, додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо).

6. У разі потреби комісія має право провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

7. Комісія може визначати інші шляхи використання майна, що пропонується до списання.

8. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії по мірі надходження документів на розгляд комісії.

9. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

10. Питання на розгляд комісії готує сектор нормування оплати праці працівників бюджетної сфери, фінансового планування та економічного аналізу діяльності державних підприємств фінансово-економічного управління.

11. Рішення комісії про надання згоди чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається протягом 30 робочих днів з дати надходження до Держмолодьспорту документів, передбачених чинним законодавством.

12. Рішення комісії оформляється протоколом та впроваджується:

- про надання згоди на списання майна - наказом Держмолодьспорту;

- про відмову в наданні такої згоди - у вигляді листа.

13. Рішення комісії зберігаються в секторі нормування оплати праці працівників бюджетної сфери, фінансового планування та економічного аналізу діяльності державних підприємств фінансово-економічного управління протягом 3-х років.

 

Начальник
фінансово-економічного управління

Р. А. Мироненко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали