ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.07.2011 р. N 297

Про утворення регіональної ради підприємців в області

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 8 серпня 2011 року N 327 (Розпорядження N 327)

Відповідно до статей 2, 6, пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 526 "Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" (Постанова N 526), з метою залучення суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців до формування державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в області, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці проектів рішень органів виконавчої влади:

1. Утворити регіональну раду підприємців в області у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про регіональну раду підприємців в області (додається).

3. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців в області покласти на головне управління економіки облдержадміністрації.

3.1. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити постійне інформування громадськості шляхом розміщення у тижневику,,Волинська газета" та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації повідомлень про діяльність регіональних рад підприємців.

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації брати участь у засіданнях регіональної ради підприємців в області.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації від 20 серпня 2009 року N 245 "Про регіональні галузеві ради підприємців" та розпорядження голови облдержадміністрації від 24 червня 2009 року N 196 "Про утворення регіональних та місцевих галузевих рад підприємців".

6. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконкомам міських (міст обласного значення рад) утворити та забезпечити функціонування регіональних рад підприємців на місцевому рівні.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Е. Стоєва.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

О. Башкаленко

 

Додаток
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
18.07.2011 N 297

СКЛАД
регіональної ради підприємців в області

АНЦУХ
Юрій Володимирович

- виконавчий директор Регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців в області (за згодою)


БОНДАРЧУК Максим Іванович (Розпорядження N 327)


- голова Волинського регіонального відділення Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (Розпорядження N 327)

ВАЛІЄВ
Сергій Робертович

- директор інвестиційної компанії "Атланта" (за згодою)

ВОВК
Сергій Іванович

- директор спеціалізованого лісогосподарського агропромислового підприємства "Камінь-Каширськагроліс" (за згодою)

ГУНЧИК
Володимир Петрович

- голова об'єднання організацій роботодавців Волині (за згодою)

ДЕМКОВСЬКИЙ
Валерій Антонович

- заступник голови асоціації фермерів та приватних землевласників Волині (за згодою)

ДИЛЬОВ
Ігор Юрійович

- виконавчий директор обласної асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" (за згодою)

ДУТКО
Василь Васильович

- голова Ради територіального відділення Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України" в області (за згодою)


ІОВЕНКО Тетяна Степанівна (Розпорядження N 327)


- голова Волинського представництва Спілки орендарів і підприємців України (Розпорядження N 327)

КИРИЧИК
Іван Миронович

- директор ДП "Волиньторф" українського концерну торф'яної промисловості "Укрторф", голова правління організації роботодавців Маневицького району (за згодою)

КЛИМЕНКО
Дмитро Васильович

- голова правління ВАТ "Володимир-Волинська птахофабрика" (за згодою)

КОСТИК
Іван Миколайович

- генеральний директор державного підприємства "Волиньвугілля" (за згодою)

ЛІТВІНЧУК
Володимир Арсентійович

- заступник директора ПАТ "Рожищесирзавод" (за згодою)

ЛЕВЧУН
Світлана Петрівна

- заступник генерального директора ПАТ "Луцьксантехмонтаж N 536" (за згодою)

МАРТИНЯК
Сергій Васильович

- голова організації роботодавців агропромислового комплексу в області (за згодою)

ПИЛИПЮК
Петро Павлович

- генеральний директор СП ТОВ "Модерн-Експо" (за згодою)

ПОНІКАРЧУК
Анатолій Миронович

- директор ТзОВ "Волинь-кальвіс"(за згодою)

ПРИТУЛЮК
Анатолій Павлович

- голова правління ВАТ "Горохівський цукровий завод" (за згодою)

РИМАРЧУК
Василь Михайлович

- директор ВАТ "Ковельський хлібокомбінат" (за згодою)


СТЕЦЮК Алла Ярославівна (Розпорядження N 327)


- заступник голови обласної асоціації одиноких матерів (Розпорядження N 327)

ЦИБУЛЬСЬКИЙ
Володимир Іванович

- голова правління обласного об'єднання організацій роботодавців (за згодою)


ЦЮХ Микола Федорович (Розпорядження N 327)


- голова асоціації підприємців галузі медицини і фармації Волині (Розпорядження N 327)

ШУМСЬКИЙ
Віктор Анатолійович

- заступник голови організації роботодавців агропромислового комплексу в області (за згодою).

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Ющик

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації від 08.08.2011 р. N 327) (Розпорядження N 327)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
18.07.2011 N 297

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду підприємців в області

1. Регіональна рада підприємців в області (далі - регіональна рада підприємців) є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації.

2. Регіональна рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим положенням про регіональну раду підприємців, розробленим на основі Типового положення.

3. Основними завданнями регіональної ради підприємців є:

1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в регіоні;

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь в аналізі їх виконання;

4) підготовка і подання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в області;

формування та реалізація в регіоні спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва;

розв'язання спірних питань у сфері підприємництва;

5) розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.

4. Регіональна рада підприємців має право:

утворювати робочі групи із залученням представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку;

подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5. Регіональна рада підприємців формується за територіальним принципом з числа представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при обласній державній адміністрації.

Персональний склад регіональної ради підприємців затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

6. Формою роботи регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом регіональної ради підприємців, який затверджується на її засіданні.

7. Регіональну раду підприємців очолює голова, який має першого заступника та заступника.

Регіональна рада підприємців на своєму засіданні обирає голову ради, його першого заступника, заступника та секретаря простою більшістю голосів присутніх членів ради.

8. Голова регіональної ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю.

9. Голова регіональної ради підприємців рекомендується обласною державною адміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

10. Для забезпечення діяльності регіональної ради підприємців може утворюватися секретаріат, керівник якого призначається головою зазначеної ради.

11. Регіональна рада підприємців на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.

12. Члени регіональної ради підприємців виконують свої обов'язки на громадських засадах.

13. На своїх засіданнях регіональна рада підприємців схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам регіональної ради підприємців, голові обласної державної адміністрації.

Член регіональної ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Регіональна рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації.

15. Регіональна рада підприємців може мати бланк зі своїм найменуванням та власний веб-сайт.

16. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців здійснює головне управління економіки облдержадміністрації.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали