МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 січня 2012 року N 27

Про утворення робочих груп із розроблення навчальних програм

З метою підготовки навчальних програм для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів згідно нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти" (Постанова N 1392) наказую:

1. Утворити робочі групи із розроблення навчальних програм для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів у складі згідно з додатком.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) разом із Національною академією педагогічних наук (Кремень В. Г.) до 1 березня цього року забезпечити розроблення навчальних програм для учнів 5 - 9 класів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
16.01.2012 N 27

Робочі групи щодо розроблення навчальних програм

Освітня галузь "Мови і літератури"

Українська мова

N

П. І. Б.

Посада, місце роботи

1.

Шелехова
Галина Тарасівна

старший науковий співробітник, завідувач лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, голова

2.

Гнаткович
Тетяна Дмитрівна

завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук

3.

Коржова
Наталія Борисівна

учитель школи-інтернату N 11 для слабозорих дітей

4.

Новосьолова
Валентина Іванівна

науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

5.

Пентилюк
Марія Іванівна

професор кафедри української мови Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор

6.

Пономаренко
Антоніна Станіславівна

вчитель Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

7.

Таранік-Ткачук
Катерина Валеріївна

головний спеціаліст відділу експериментальної педагогіки та управління освітою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук

Українська література

1.

Мовчан
Раїса Валентинівна

провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, доцент, голова

2.

Бондар
Микола Пантелеймонович

завідувач відділом класичної літератури Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, кандидат філологічних наук

3.

Івасюк
Оксана Михайлівна

доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат філологічних наук

4.

Кавун
Лідія Іванівна

професор Інституту української філології і соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор філологічних наук

5.

Кочерга
Світлана Анатоліївна

завідувач кафедри української словесності та методики викладання Кримського гуманітарного інституту (м. Ялта)

6.

Михайлова
Наталія Вікторівна

учитель-методист ліцею "Наукова зміна" м. Києва

7.

Неживий
Олексій Іванович

доцент Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук

8.

Таранік-Ткачук
Катерина Валеріївна

головний спеціаліст відділу експериментальної педагогіки та управління освітою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук

Світова література

1.

Ніколенко
Ольга Миколаївна

професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського державного педагогічного університету імені В. Короленка, доктор філологічних наук, голова

2.

Ковбасенко
Юрій Іванович

завідувач кафедри теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат, професор

3.

Онишенко
Ніна Василівна

вчитель спеціалізованої школи N 80 м. Києва

4.

Таранік-Ткачук
Катерина Валеріївна

головний спеціаліст відділу експериментальної педагогіки та управління освітою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидат педагогічних наук

5.

Ревнівцева
Олена Володимирівна

завідувач навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

6.

Сегеда
Тамара Петрівна

учитель-методист гімназії N 117 імені Лесі Українки м. Києва

7.

Фоміна
Світлана Петрівна

завідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України

Інтегрований курс "Література" (російська та світова)

1.

Ісаєва
Олена Олександрівна

завідувачка кафедрою методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професор, доктор педагогічних наук, керівник групи

2.

Данилова
Ірина Миколаївна

заступник директора НВК "ЗОШ N 1 - ліцей "Спектр" м. Торез Донецької області

3.

Корнієнко
Оксана Олександрівна

професор кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філологічних наук

4.

Кошкіна
Жанна Олексіївна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

5.

Мухін
Владислав Олександрович

заступник директора НВК "Інтелект" м. Одеси

6.

Храброва
Валерія Євгеніївна

декан філологічного факультету, викладач кафедри російської мови і світової літератури Севастопольського гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук

Російська мова для знз з навчанням російською мовою

1.

Голобородько
Євдокія Петрівна

професор кафедри педагогіки і психології КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, голова

2.

Бикова
Катерина Іванівна

доцент кафедри педагогіки і психології Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету ім. Гетьмана, кандидат педагогічних наук

3.

Давидюк
Людмила Володимирівна

професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доцент, кандидат педагогічних наук

4.

Кошкіна
Жанна Олексіївна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

5.

Михайловська
Галина Олександрівна

завідувачка кафедри слов'янських мов і методик їх викладання Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук

6.

Озерова
Ніна Григорівна

завідувач відділу російської мови Інституту мовознавства ім. О.Потебні НАН України, професор, доктор філологічних наук

7.

Стативка
Валентина Іванівна

завідувачка кафедри російської мови та зарубіжної літератури Сумського державного університету, доктор педагогічних наук

8.

Хомяк
Олена Броніславівна

методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України

9.

Яновські
Лілія Григорівна

учитель російської мови і літератури спеціалізованої школи N 24 м. Києва

Російська мова для знз з українською мовою навчання

1.

Баландіна
Надія Францівна

завідувачка кафедрою журналістики, професор кафедри загальної і слов'янського мовознавства Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, голова

2.

Бойченко
Людмила Анатоліївна

учитель російської мови і літератури ЗОШ N 13 м. Полтави

3.

Корсаков
Володимир Олексійович

науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України

4.

Кошкіна
Жанна Олексіївна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

5.

Курач
Лариса Іванівна

завідувачка лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

6.

Мельникова
Лариса Василівна

завідувач відділом гуманітарної освіти Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти

7.

Новікова
Ганна Іванівна

учитель російської мови спеціалізованої школи N 247 м. Києва

8.

Синиця
Ірина Анатоліївна

науковий співробітник відділу російської мови Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України, доктор філологічних наук

9.

Фідкевич
Олена Львівна

старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України, кандидат філологічних наук

10.

Фролова
Тетяна Яківна

доцент кафедри філології Кримського Республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

1.

Караман
Станіслав Олександрович

завідувач кафедри української мови та методики навчання Гуманітарного інституту Київського університету імені Б. Грінченка, доктор педагогічних наук

2.

Бондаренко
Неллі Володимирівна

старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

3.

Кононенко
Віталій Леонідович

учитель української мови і літератури гімназії N 178 м. Києва

4.

Колесник
Лариса Олександрівна

начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України

5.

Кошкіна
Жанна Олексіївна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

6.

Михайловська
Неля Анатоліївна

завідувач сектору Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України

7.

Савченко
Олена Володимирівна

учитель української мови і літератури спеціалізованої школи N 57 м. Києва

8.

Ярмолюк
Алла Володимирівна

науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України

Українська мова для знз з навчанням румунською мовою

1.

Бабич
Надія Денисівна

професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук, голова

2.

Гуйванюк
Ніна Василівна

завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

3.

Тодорюк
Світлана Сільвестрівна

викладач української мови та літератури Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету

4.

Змошу
Олеся Самсоноівна

учитель української мови і літератури Нижньопетровецької ЗОШ I - III ступенів N 1 Сторожинецького району

5.

Колесник
Лариса Олександрівна

начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України

6.

Кошкіна
Жанна Олексіївна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

7.

Фонарюк
Тетяна Іванівна

учитель української мови і літератури Чернівецької гімназії N 6 Чернівецької міської ради

Українська мова для знз з навчанням молдовською мовою

1.

Могильницька
Галина Анатоліївна

старший викладач науково-методичного центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, заслужений працівник освіти

2.

Бойко
Олена Іванівна

учитель української мови і літератури Крутоярівської ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району Одеської області

3.

Дмитрієв
Сергій Вікторович

викладач кафедри загального та слов'янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова

4.

Журавель
Майя Іванівна

методист районного методичного кабінету відділу освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації

5.

Маларьова
Наталя Олексіївна

методист районного методичного кабінету відділу освіти Кілійської райдержадміністрації

6.

Пасат
Олександра Олександрівна

вчитель української мови і літератури Крутоярівської ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району

7.

Свінтковська
Світлана Андріївна

завідувачка науково-методичного центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту удосконалення вчителів

Українська мова для знз з навчанням польською мовою

1.

Василько
Зоряна Степанівна

доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету 7 ім. І. Франка, кандидат філологічних наук

2.

Дуткевич
Наталія Вікторівна

вчитель польської мови і літератури ЗОШ N 24 ім. М. Конопницької м. Львова

3.

Пилип
Мар'яна Богданівна

вчитель польської мови і літератури ЗОШ N 24 ім. М. Конопницької м. Львова

4.

Приставська
Олександра Ігорівна

методист з української мови і літератури навчально-методичного центру освіти м. Львова

5.

Бойцун
Ольга Михайлівна

завідувач редакції літератури польською мовою видавництва "Світ"

Українська мова для знз з навчанням угорською мовою

1.

Галас
Алла Михайлівна

доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук, голова

2.

Борисова
Єва Елемірівна

учитель української мови і літератури Ужгородської угорськомовної гімназії

3.

Гнаткович
Тетяна Дмитрівна

завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського ІППО, кандидат педагогічних наук

4.

Данила
Тетяна Степанівна

учитель української мови і літератури Берегівської ЗОШ N 3

5.

Кошкіна
Жанна Олексіївна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

6.

Лавер
Катерина Михайлівна

учитель української мови і літератури Ужгородської угорськомовної гімназії

7.

Лукач
Андріана Юліївна

методист обласного методичного центру бібліотечних фондів підручників та технічних засобів навчання при управлінні освіти і науки облдержадміністрації

8.

Матіяш
Валентина Степанівна

учитель української мови і літератури Виноградівської ЗОШ N 3

9.

Олексій
Світлана Миколаївна

учитель української мови та літератури Вилоцької ЗОШ N 2 Виноградівської районної ради

10.

Розумик
Тамара Матвіївна

доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук

11.

Скакандій
Валентина Миколаївна

учитель української мови і літератури Новосільської ЗОШ Виноградівської районної ради

Болгарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1.

Бузіян
Наталя Степанівна

методист науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, голова

2.

Арнаутова
Наталя Анатоліївна

учитель болгарської мови, вчитель I категорії Болградської гімназії імені Г. С. Раковського Болградського району Одеської області

3.

Віолєтка
Дімітрова Пєєва

учитель болгарської мови Болградської гімназії імені Г. С. Раковського Болградського району Одеської області, вчитель вищої категорії

4.

Кара
Наталя Василівна

учитель болгарської мови, вчитель-методист Болградської гімназії імені Г. С. Раковського Болградського району Одеської області

5.

Колесник
Валентина Олександрівна

завідувач кафедри болгарської філології філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор

6.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Гагаузька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1.

Бучацька
Тетяна Григорівна

начальник Одеської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, голова

2.

Фоміна
Світлана Петрівна

завідувач сектора російської мови та інших мов національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

3.

Мілков
Анатолій Миколайович

методист районного відділу освіти Болградського району Одеської області, старший вчитель

4.

Арнаут
Федора Іванівна

доцент кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук

5.

Кіор
Іван Федорович

учитель гагаузької мови та літератури Червоноармійського НВК Болградського району

6.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

7.

Чебанова
Марія Федорівна

завідувач районного методичного кабінету Болградського району Одеської області

Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою

1.

Сулейманова
Зарема Сейярівна

завідувач сектора освіти кримськотатарською мовою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, заслужений учитель Автономної Республіки Крим, голова

2.

Алієва
Леніє Аблязовна

доцент кафедри кримськотатарського мовознавства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

3.

Берберова
Ремзіє Аметівна

старший викладач кафедри кримськотатарського мовознавства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

4.

Зіядінова
Діляра Мустафаївна

учитель кримськотатарської мови і літератури загальноосвітньої середньої школи I - III ступенів N 29 м. Сімферополя АР Крим

5.

Тахтарова
Лейля Акимівна

методист кримськотатарської мови і літератури методичного центру управління освіти Сімферопольської міської ради АР Крим

6.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

7.

Яяєва
Аліме Меметівна

доцент кафедри кримськотатарського і турецького мовознавства Республіканського вищого навчального закладу "Кримський інженерно-педагогічний університет"

Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською (російською) мовою

1.

Алідінова
Мелек Ібрагімівна

завідувач відділу кримськотатарської філології Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти, голова

2.

Аблякімова
Зарема Зайверівна

учитель кримськотатарської мови і літератури Гвардійського навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія" N 3 Сімферопольського району АР Крим

3.

Люманова
Шемсіє Якубівна

учитель кримськотатарської мови і літератури навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія" N 10 імені Е. К. Покровського м. Сімферополя

4.

Селяметова
Діляра Умерівна

учитель кримськотатарської мови і літератури Новокримської загальноосвітньої школи I - III ступенів Джанкойського району АР Крим

5.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та світова)

1.

Темеш
Шефіка Айдеровна

головний спеціаліст сектора освіти кримськотатарською мовою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, голова

2.

Аблаєва
Фатьма Меметівна

методист кримськотатарської мови і літератури методичного кабінету Бахчисарайської районної державної адміністрації АР Крим, відмінник освіти України

3.

Асанова
Фатіме Мусаївна

учитель кримськотатарської мови і літератури загальноосвітньої школи I - III ступенів N 5 м. Бахчисарая АР Крим

4.

Веліуллаєва
Аліє Веліуллаєвна

доцент кафедри кримськотатарського і турецького мовознавства Республіканського вищого навчального закладу "Кримський інженерно-педагогічний університет"

5.

Кокієва Айше

старший викладач кримськотатарської літератури кафедри Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

6.

Муртазаєва
Гульнар Емірівна

автор програм і підручників з кримськотатарської літератури

7.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Мова іврит для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1.

Бакуліна
Наталія Валеріївна

науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, голова

2.

Сапіро
Володимир Леонідович

викладач мови іврит Соломонового університету, Ізраїльського культурного центру при Посольстві держави Ізраїль в Україні

3.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

1.

Фєтєску
Лариса Іванівна

методист науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, голова

2.

Кьося
Віра Вікторівна

учитель молдовської мови та літератури Новосільського НВК "Загальноосвітня школа I - III ступенів - ліцей" Ренійського району Одеської області, заслужений вчитель України

3.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1.

Фєтєску
Лариса Іванівна

методист науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, голова

2.

Кьося
Віра Вікторівна

учитель молдовської мови та літератури Новосільського НВК "загальноосвітня школа I - III ступенів - ліцей" Ренійського району Одеської області, заслужений вчитель України

3.

Страт
Любов Павлівна

учитель молдовської мови та літератури Новоселівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I - III ступенів - ліцей" Саратського району Одеської області

4.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Інтегрований курс "Література" (молдовська та світова)

1.

Фєтєску
Лариса Іванівна

методист науково-методичної лабораторії мов та літератур національних меншин Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, голова

2.

Кьося
Віра Вікторівна

учитель молдовської мови та літератури Новосільського НВК "загальноосвітня школа I - III ступенів - ліцей" Ренійського району Одеської області, заслужений вчитель України

3.

Силантьєва
Валентина Іванівна

завідувач кафедри зарубіжної літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доктор філологічних наук, професор

4.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

1.

Ковальова
Людмила Леонідівна

старший викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова

 

Ільчук
Віолетта Тадеушівна

вчитель польської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів N 24 м. Львова

2.

Дудкевич
Наталія Вікторівна

вчитель польської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів N 24 м. Львова

3.

Іванова
Марія Станіславівна

вчитель польської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів N 10 м. Львова

4.

Куц
Марта Іванівна

вчитель польської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи з польською мовою навчання с. Стрільце, Мостиський район, Львівська область

5.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

6.

Хлопек
Адам Броніславович

начальник Дрогобицької філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1.

Бучацька
Тетяна Григорівна

начальник Одеської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, голова

2.

Войцева
Олена Андріївна

доцент кафедри загального та слов'янського мовознавства Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат філологічних наук

3.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Інтегрований курс "Література" (польська та світова)

1.

Ковальова
Людмила Леонідівна

старший викладач кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова

2.

Лебідь
Реґіна Клеменсівна

вчитель польської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів N 10 м. Львова

3.

Ліра
Лариса Антонівна

вчитель польської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів N 10 м. Львова

4.

Гандз
Людмила Анатоліївна

вчитель польської мови та літератури середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів з польською мовою навчання N 3 м. Мостиська Львівської області

5.

Хлопек
Адам Броніславович

начальник Дрогобицької філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

6.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Словацька мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1.

Герцог
Юрій Вільгельмовнч

заступник директора Закарпатського ІППО, голова

2.

Пахомова
Світлана Миколаївна

завідувач кафедри словацької філології Ужгородського національного університету, доктор філологічних наук, професор

3.

Сливка
Беата Миколаївна

учитель словацької мови і літератури Сторожинецької ЗОШ I - III ступенів Ужгордського району Закарпатської області

4.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

5.

Шабаш
Надія Михайлівна

учитель словацької мови і літератури ЗОШ I - III ступенів N 4 з поглибленим вивченням словацької мови м. Ужгорода

Ромська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

1.

Бучацька
Тетяна Григорівна

начальник Одеської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, голова

2.

Єрмошкін
Сергій Миколайович

директор Інституту Ромології, дійсний член Європейської академічної мережі ромських досліджень

3.

Семенова
Олена Сергіївна

учитель початкових класів, студентка відділення правознавства Інституту міжнародного та національного права Міжнародного гуманітарного університету

4.

Мисик
Ірина Георгіївна

декан факультету української філології Інституту мов світу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, професор кафедри філософії та соціології

Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

1.

Остафій
Ольга Романівна

головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, голова

4.

Бику
Анкуца Михайлівна

учитель румунської мови та літератури гімназії N 6 м. Чернівці

5.

Бурла
Олена Костянтинівна

учитель румунської мови та літератури Ніжньопетровецької загальноосвітньої школи I - III ступенів N 1 Сторожинецького району

2.

Вринчану
Фелічія Дамаскінівна

кандидат філологічних наук, асистент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

3.

Говорнян
Лілія Серафимівна

методист румунської мови та літератури Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

6.

Попа
Марія Костянтинівна

учитель румунської мови та літератури Петрашівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Герцаївського району

7.

Сланіна
Зінаїда Іванівна

учитель румунської мови та літератури Новоселицького районного ліцею, старший вчитель

8.

Товарницька
Олена Георгіївна

учитель румунської мови та літератури Карапчівського ліцею імені М. Емінеску Глибоцького району, учитель-методист

9.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Інтегрований курс "Література" (румунська та світова)

1.

Остафій
Ольга Романівна

головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації, голова

4.

Андрухович
Олена Георгіївна

учитель румунської мови та літератури Багринівської загальноосвітньої школи I - III ступенів Глибоцького району

2.

Бостан
Лора Олександрівна

доцент кафедри румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук

5.

Герман
Домніка Степанівна

учитель румунської мови та літератури Красноїльскої гімназії Сторожинецького району; категорія вища

3.

Говорнян
Лілія Серафимівна

методист румунської мови та літератури Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

6.

Колесникова
Дойна Олександрівна

учитель румунської мови та літератури гімназії N 6 м. Чернівці, старший учитель

7.

Ротару
Людмила Миколаївна

учитель румунської мови та літератури Строїнецького НВК Новоселицького району, методист румунської мови та літератури Новоселицького районного методичного кабінету, вчитель-методист

8.

Сувейко
Наталія Олександрівна

учитель румунської мови та літератури Молницької загальноосвітньої школи I - III ступенів Герцаївського району, старший учитель

9.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

1.

Браун
Єва Ласлівна

методист кабінету національних шкіл Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, викладач угорської мови і літератури, голова

2.

Бардош
Нора Степанівна

методист методичного кабінету Берегівського відділу освіти, викладач угорської мови і літератури

3.

Зикань Христина Імрівна

доцент кафедри угорської філології Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук

4.

Кейс
Маргарита Юріївна

доцент Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці П, кандидат історичних наук

5.

Пердук
Іболія Елемирівна

учитель угорської мови і літератури Малогеєвської загальноосвітньої школи I - III ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області

6.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Інтегрований курс "Література" (угорська та світова)

1.

Браун
Єва Ласлівна

методист кабінету національних шкіл Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, викладач угорської мови і літератури, голова

2.

Бардош
Нора Степанівна

методист методичного кабінету Берегівського відділу освіти, викладач угорської мови і літератури

3.

Зикань
Христина Імрівна

доцент кафедри угорської філології Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук

4.

Кейс
Маргарита Юріївна

доцент Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці П, кандидат історичних наук

5.

Пердук
Іболія Елемирівна

учитель угорської мови і літератури Малогеєвської загальноосвітньої школи I - III ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської області

6.

Харченко
Світлана Йосипівна

головний спеціаліст юридичного департаменту МОНмолодьспорту

Іноземні мови

1.

Крючков
Георгій Георгійович

завідувач кафедри французької філології Київського національного університету імені Т. Шевченка, доктор філологічних наук, професор, голова

2.

Басай
Надія Пилипівна

старший науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук

3.

Карпюк
Оксана Дмитрівна

вчитель англійської мови загальноосвітньої школи N 2 м. Тернополя

4.

Коваленко
Оксана Ярославівна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

5.

Несвіт
Алла Миколаївна

вчитель англійської мови ШДС "Оріяна" м. Києва

6.

Редько
Валерій Григорович

завідувач лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук

7.

Шопулко
Марія Никифорівна

методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України

Освітня галузь "Суспільствознавство"

Історія

1.

Пометун
Олена Іванівна

завідуюча лабораторією Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, голова

2.

Атамась
Олена Василівна

вчитель історії ліцею "Наукова зміна" міста Києва

3.

Власов
Віталій Сергійович

науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, вчитель гімназії "Престиж"

4.

Гаврилюк
Жанна Миколаївна

вчитель історії гімназії "Діалог" міста Києва

5.

Євтушенко
Раїса Іванівна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

6.

Комаров
Юрій Станіславович

вчитель історії ліцею "Лідер" N 171 м. Києва

7.

Костюк
Ірина Альбертівна

методист Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

8.

Ладиченко
Тетяна В'ячеславівна

завідувачка кафедри методики навчання історії, суспільно-політичних дисциплін та гендерної рівності Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук, професор

9.

Малієнко
Юлія Борисівна

науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, вчитель гімназії "Троєщина"

10.

Ставнюк
Віктор Вікторович

завідуючий кафедрою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

11.

Ткаченко
Володимир Володимирович

професор кафедри управління євроінтеграції Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук

12.

Тимченко
Алла Іванівна

завідуюча міським методкабінетом м. Джанкоя Автономної Республіки Крим, вчитель історії школи-комплексу N 2

Правознавство

1.

Ремех
Тетяна Олексіївна

науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, вчитель правознавства ліцею "Лідер" N 171, голова

2.

Муза
Олег Валентинович

старший консультант Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидат юридичних наук

3.

Біленчук
Петро Дмитрович

професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

4.

Зорнік
Тетяна Євгеніївна

вчитель Коростишівської гімназії N 5 Житомирської області

5.

Євтушенко
Раїса Іванівна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

6.

Лоха
Людмила Олексіївна

вчитель правознавства ліцею N 100 "Поділ" м. Києва, заслужений вчитель України

7.

Силенко
Валерій Анатолійович

вчитель правознавства Першої Черкаської міської гімназії, заслужений вчитель України

8.

Сутковий
Володимир Лукич

вчитель правознавства ЗОШ N 11 м. Артемівська Донецької області, заслужений працівник освіти України

Освітня галузь "Мистецтво"

Інтегрований курс "Мистецтво", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво"

1.

Масол
Людмила Михайлівна

провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, голова

2.

Гринчук
Ірина Павлівна

доцент кафедри інструментального виконавства Тернопільського національного університету м. Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук

3.

Коваленко
Оксана Ярославівна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

4.

Константинова
Олена Вікторівна

учитель образотворчого мистецтва спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови N 16 м. Києва

5.

Кузьменко
Галина Василівна

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

6.

Марчук
Жанна Станіславівна

учитель образотворчого мистецтва гімназії N 290 м. Києва, заслужений учитель України, учитель-методист

7.

Новікова
Надія Валентинівна

учитель музичного мистецтва та художньої культури ЗОШ I - III ст. N 4 м. Буча Київської області

8.

Овіннікова
Наталія Ігорівна

учитель музичного мистецтва та художньої культури ЗОШ I - III ст. N 119 м. Києва

9.

Паньків
Людмила Іванівна

доцент кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури Інституту мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук

10.

Сотська
Галина Іванівна

докторант відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;

Освітня галузь "Природознавство"

Фізика

1.

Ляшенко
Олександр Іванович

академік-секретар Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор педагогічних наук, голова

2.

Бар'яхтар
Віктор Григорович

директор Інституту магнетизму НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук України

3.

Горобець
Юрій Іванович

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор

4.

Шут
Микола Іванович

завідувач кафедрою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор технічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України, професор

5.

Сиротюк
Володимир Дмитрович

завідувач кафедрою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

6.

Головко
Микола Васильович

докторант Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

7.

Ненашев
Ігор Юрійович

вчитель фізики Харківського ліцею N 27

8.

Засєкіна
Тетяна Миколаївна

вчитель фізики ліцею Національного авіаційного університету

9.

Карасик
Володимир Давидович

вчитель фізики ЗОШ N 23 м. Дніпропетровська

10.

Ліскович
Олена Володимирівна

методист Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

11.

Охрименко
Ніна Анатоліївна

методист Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Хімія

1

Величко Людмила Петрівна

завідувач лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук

2

Дубовик Олена Анатоліївна

начальник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

3

Котляр Зоя Володимирівна

вчитель гімназії N 1 м. Люботин Харківської області

4

Муляр Світлана Петрівна

методист Міського методичного кабінету м. Сарни Рівненської області

5

Павленко Вадим Олександрович

доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук

6

Свинко Людмила Леонтіївна

вчитель ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва

7

Титаренко Наталія Володимирівна

методист Центру моніторингу столичної освіти

Біологія

1

Скрипник
Наталія В'ячеславівна

доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук, голова

2

Войцехівський
Михайло Федорович

директор Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

3

Костіков
Ігор Юрійович

завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор

4

Курсон
Валентина Василівна

старший викладач Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

5

Малікова
Світлана Олександрівна

методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України

6

Трещова
Наталія Володимирівна

вчитель НВК "Школа-гімназія" N 10 ім. Е. К. Покровського м. Сімферополя

7

Соболь
Валерій Іванович

вчитель Кам'янець-Подільського ліцею Хмельницької області

8

Фіцайло
Світлана Сергіївна

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

Географія

1

Олійник
Ярослав Богданович

декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор (голова групи)

2

Гладковський
Роман Васильович

головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту

3

Даценко
Людмила Миколаївна

доцент географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор

4

Забуга
Наталія Іванівна

завідуюча сектором природничо-математичної освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

5

Кудирко
Василь Іванович

проректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

6

Кухар
Любов Олексіївна

заступник директора з наукової роботи гімназії N 191 м. Києва, заслужений вчитель України

7

Муніч
Нелла Володимирівна

голова асоціації вчителів географії України

8

Уварова
Ганна Шевкетівна

доцент Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук

Природознавство

1

Гільберг
Тетяна Георгіївна

завідувач кафедри методики навчальних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

2

Бєскова
Наталія Володимирівна

начальник відділу змісту середньої освіти та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

3

Бітюк
Марія Юріївна

вчитель НВК N 10 м. Хмельницький, заслужений вчитель України

4

Крячко
Іван Павлович

завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України

5

Сак
Тамара Василівна

завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук, доктор психологічних наук, професор

Освітня галузь "Математика"

1.

Бурда
Михайло Іванович

вчений секретар Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор педагогічних наук, голова

2.

Мальований
Юрій Іванович

вчений секретар відділення загальної середньої освіти, кандидат педагогічних наук

3.

Нелін
Євген Петрович

професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, кандидат педагогічних наук

4.

Номировський
Дмитро Анатолійович

учитель Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, заслужений учитель України

5.

Паньков
Андрій Вікторович

науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України

6.

Чемерис
Михайло Валентинович

директор ліцею N 208 м. Києва

7.

Якір Михайло
Семенович

вчитель математики Києво-Печерського ліцею N 171 "Лідер" м. Києва, народний учитель України

Освітня галузь "Технологія"

Трудове навчання

1

Сидоренко
Віктор Костянтинович

завідувач кафедри методики навчання та управління навчальними закладами Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, голова

2

Боринець
Надія Іванівна

доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка

3

Боровик
Віталій Дмитрович

вчитель ліцею N 100 "Поділ" м. Києва

4

Даниліна
Елла Миколаївна

вчитель загальноосвітньої школи I - III ст. N 13 м. Українськ Донецької області

5

Дятленко
Сергій Миколайович

начальник відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи МОНмолодьспорту

6

Лещук
Роман Миколайович

вчитель спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I - III ступенів з поглибленим вивченням математики і фізики N 34 м. Вінниці

7

Лосина
Ніна Борисівна

методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорт України

8

Мачача
Тетяна Святославівна

науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України

9

Павич
Ніна Миколаївна

методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

10

Тарара
Анатолій Михайлович

завідувач лабораторії Інституту педагогіки НАПН України

11

Ходзицька
Ірина Юліївна

вчитель ЗОШ I - III ст. N 243 м. Києва

Інформатика

1.

Морзе
Наталія Вікторівна

проректор Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, голова

2.

Ломаковська
Ганна Віталіївна

директор ліцею інформаційних технологій N 79 м. Києва

3.

Паньков
Андрій Вікторович

науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України

4.

Проценко
Галина Олександрівна

вчитель інформатики гімназії N 75 м. Києва

5.

Ривкінд
Йосип Якович

вчитель інформатики ліцею N 38 імені Молчанова м. Києва

6.

Шекотько
Віктор Васильович

заступник директора Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка Полтавської області

Фізична культура

1

Круцевич
Тетяна Юріївна

завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури Національного університету фізичного виховання і спорту України

2

Деревянко
Вікторія Василівна

начальник відділу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України

3

Дятленко
Сергій Миколайович

начальник відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи МОНмолодьспорту України

4

Кравченко
Наталія Стефанівна

викладач кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

5

Турчик
Ірина Хосенівна

доцент Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

6

Чешейко
Сергій Михайлович

вчитель ЗОШ N 78 м. Києва

Основи здоров'я

1

Бойченко
Тетяна Євгенівна

проректор з наукової роботи - директор науково-дослідного інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, голова

2

Воронцова
Тетяна Володимирівна

міжнародний консультант з питань превентивної освіти на основі життєвих навичок

3

Москаленко
Оксана Леонідівна

директор загальноосвітнього навчального закладу I - III ступеня N 64 м. Донецька

4

Поліщук
Наталія Миколаївна

методист з біології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

5

Пономаренко
Володимир Степанович

голова асоціації Всеукраїнської асоціації педагогів і тренерів "ВСЕСВІТ"

6

Фіцайло
Світлана Сергіївна

головний спеціаліст відділу змісту середньої освіти та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

 

Директор департаменту

О. В. Єресько

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали