ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 червня 2011 року N 100

Про утворення робочої групи з питань інновацій

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної судової адміністрації України від 12 січня 2012 року N 3 (Наказ N 3)

Відповідно пункту 6 частини першої статті 146 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" наказую:

1. Утворити робочу групу Державної судової адміністрації України з питань інновацій (далі робоча група).

2. Визначити, що основним завданням робочої групи є створення і впровадження інноваційних моделей організаційного забезпечення роботи суду на базі поєднання сучасних концепцій адміністрування суду та новітніх інформаційних технологій.

3. Поставити перед робочою групою такі першочергові завдання:

- виправлення недоліків функціоналу та підтримка користувачів комп'ютерної програми "Документообіг загальних судів" (далі - КП "ДЗС"), встановленої в судах;

- розробка концепції та технічного завдання по створенню автоматизованої системи управління правами суду (робоча назва - "АСУСС"), що поєднує сучасні моделі адміністрування суду та інформаційні технології.

4. Визначити наступні напрямки виконання завдань робочої групи.

4.1. Для виправлення недоліків функціоналу та підтримки користувачів КП "ДЗС":

- здійснити комплексний аналіз та узагальнити основні проблемні питання, які виникають в процесі експлуатації КП "ДЗС";

- на базі комп'ютерного класу ДСА утворити віртуальну модель суду, на якій перевіряти оновлення КП "ДЗС" та відпрацьовувати різні варіанти налаштування програми для потреб судів.

4.2. Для розробки концепції та технічного завдання по створенню "АСУСС":

- провести дослідження сучасних концепцій організації роботи судів на базі вітчизняного та міжнародного досвіду;

- вивчити потреби, способи формування та використання інформації щодо діяльності судів для визначення переліку статистичних даних, з якими здійснюватиме операції "АСУСС" - реорганізувати судову статистику;

- уніфікувати форми діловодства для операційних потреб "АСУСС" - реорганізувати діловодство і документообіг;

- створити систему стандартів, відповідно до якої визначається потреба в ресурсах, здійснюється розподіл навантаження та оцінюється результат діяльності суду - реорганізувати управління в суді;

- здійснити типізацію судів залежно від обсягу навантаження, юрисдикції та інстанції; визначити особливості організаційних моделей відповідно до типу судів;

- створити й затвердити концепцію та технічне завдання по "АСУСС".

5. Організація діяльності робочої групи.

5.1. Відповідно до завдань в складі робочої групи утворити:

- підгрупу підтримки та вдосконалення КП "ДЗС";

- підгрупу з підготовки концепції та технічного завдання по створенню "АСУСС";

- підгрупу з нагляду та оцінки виконання завдань робочої групи.

5.2. У складі робочої групи можуть утворюватись інші підгрупи, до її діяльності можуть бути залучені експерти та спеціалісти, склад робочої групи може змінюватись залежно від потреби на підставі наказу (розпорядження) керівника робочої групи.

5.3. Робоча група діє відповідно до затверджених на її засіданнях планів, у які можуть бути внесені корективи.

5.4. Результати кожного етапу діяльності робочої групи підлягають обговоренню та затвердженню на підставі висновків підгрупи з нагляду й оцінки.

5.5. Для виконання завдань робочої групи її керівник, керівники підгруп та секретар вправі отримувати від підрозділів та службових осіб системи Державної судової адміністрації України, судів необхідну інформацію в усному та письмовому вигляді. Зазначені органи, структурні підрозділи та службові (посадові) особи зобов'язані сприяти виконанню завдань робочої групи.

5.6. Керівник та секретар робочої групи в межах компетенції відповідають за організацію діяльності робочої групи та ведення діловодства.

5.7. Листування з приводу діяльності робочої групи з державними органами, установами, організаціями здійснюється за підписом Голови Державної судової адміністрації України, заступника Голови Державної судової адміністрації України або керівника робочої групи на підставі делегованих повноважень.

5.8. Інформація про діяльність робочої групи може бути оприлюднена відповідно до чинного законодавства України.

6. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України довести цей наказ до відома членів робочої групи, структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, ДП "ІСС", ТОВ "Інститут математики та системного аналізу".

7. Затвердити персональний склад робочої групи згідно з додатком.

8. За результатами діяльності робочої групи не пізніше 10 вересня 2011 року надати на розгляд керівництва Державної судової адміністрації України:

- проект Тимчасового Довідника стандартів з питань організації діяльності суду;

- проект Інструкції з судової статистики системи судів загальної юрисдикції;

- проект Інструкції з діловодства в суді загальної юрисдикції;

- проект Концепції автоматизованої системи управління справами суду та проект Технічного завдання по створенню програмного забезпечення автоматизованої системи управління справами суду.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

Р. Кирилюк

 

Додаток
до наказу Державної судової адміністрації України
15.06.2011 N 100

Склад
робочої групи з питань інновацій

1. Малєєв А. Ю.

помічник Голови Державної судової адміністрації України, керівник робочої групи

2. Какауліна О. В.

головний спеціаліст сектору міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Державної судової адміністрації України, секретар робочої групи

3. Скрекотень О. В.

головний спеціаліст відділу кадрової роботи управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України

4. Живаєв В. І.

заступник генерального директора ДП "ІСС"

5. Макаренко С. В.

начальник управління інформаційних ресурсів та технологій Верховного Суду України (за згодою)

6. Москаленко К. О.

заступник керівника апарату Печерського районного суду міста Києва (за згодою)

7. Панченко О. О.

суддя Авдіївського міського суду Донецької області (за згодою)

8. Лисенко В. В.

керівник апарату Харківського окружного адміністративного суду (за згодою)

9. Ковтуненко О. В.

голова Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя (за згодою)

10. Єрьоміна В. С.

начальник відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики і звітності ТУ ДСА в Донецькій області (за згодою)

11. Акбарова І. М.

начальник відділу організаційно-аналітичної роботи, документообігу та контролю ТУ ДСА в Одеської області (за згодою)

12. Вознюк І. А.

заступник начальника управління - начальник відділу програмного забезпечення управління інформаційних технологій та автоматизованого документообігу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

13. Німас І. Я.

керівник апарату Приморського районного суду м. Одеси (за згодою)

14. Грищенко О. С.

начальник відділу інформаційних систем та телекомунікаційних технологій апеляційного суду м. Києва (за згодою)

15. Мацера Б. С.

начальник відділу впровадження та супроводження програмного забезпечення, ТОВ "Інститут математики та системного аналізу" (за згодою)

16. Сученко С. О.

менеджер з автоматизації судів проекту "Україна: верховенство права" (за згодою)

17. Філімонов О. П.

заступник керівника апарату господарського суду Івано-Франківської області (за згодою)

18. Шерстюк І.

IT-експерт Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу "Прозорість та ефективність судової системи України" (за згодою)


19. Кайдашев Р.П. (Наказ N 3)- начальник управління інформаційних технологій Вищого адміністративного суду України (Наказ N 3)


20. Магрело В.Д. (Наказ N 3)


- начальник відділу програмного забезпечення управління інформаційних технологій Вищого адміністративного суду України. (Наказ N 3)

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Державної судової адміністрації України від 12.01.2012 р. N 3) (Наказ N 3)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали