ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.10.2011 р. N 1894

Київ

Про утворення Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Відповідно до статті 3 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів", Указу Президента України від 25.05.2001 N 341/2001 "Про Концепцію державної регіональної політики", постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 N 1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року", рішення Київської міської ради від 23.06.2011 N 239/5626 "Про прийняття за основу проекту рішення Київської міської ради "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" (Рішення N 239/5626) та з метою реалізації стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку міста Києва до 2025 року:

1. Утворити Робочу групу з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі - Робоча група) як консультативно-дорадчий орган при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. Призначити Довбаня Ігоря Миколайовича, начальника Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівником Робочої групи.

3. Керівникові Робочої групи у тижневий термін подати пропозиції щодо кандидатур до персонального складу Робочої групи, які будуть залучені до роботи у Робочій групі, на затвердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

4. Затвердити Положення про Робочу групу з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, що додається.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
14.10.2011 N 1894

Положення
про Робочу групу з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

1. Робоча група з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (далі - Робоча група) - консультативно-дорадчий орган, при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), створений для забезпечення реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

2. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Основним завданням Робочої групи є координація роботи з реалізації стратегічних ініціатив, закріплених в Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

5. Робоча група має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств та організацій територіальної громади міста Києва інформацію, документи, статистичні дані і матеріали, необхідні для впровадження та реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року;

-  залучати, у разі потреби, до участі в роботі представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за погодженням з їх керівниками, державних та громадських організацій, наукових установ, міжнародних незалежних експертів в установленому порядку;

- залучати за згодою в установленому порядку до роботи депутатів Київської міської ради, представників органів виконавчої влади;

- організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції;

- готувати пропозиції щодо фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

6. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи.

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Робочої групи.

Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Робочої групи і оформлюються протоколом, який підписує голова Робочої групи, а в разі відсутності - секретар. У разі вільного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Участь членів робочої групи в її роботі є обов'язковою.

Забезпечення поточної підготовки та проведення засідань Робочої групи здійснює секретар Робочої групи.

Голова робочої групи підписує документи Робочої групи.

В разі відсутності на засіданнях голови Робочої групи його обов'язки виконує секретар Робочої групи.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали