РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 23 березня 1963 р. N 353

м. Київ

Про утворення Юридичної комісії при Раді Міністрів Української РСР і про інші питання, зв'язані з ліквідацією Міністерства юстиції УРСР

Із змінами і доповненнями, внесеними  (Положення N 1217)постановами (Постанова N 891) Ради Міністрів Української РСР від 31 жовтня 1963 року N 1217 (Положення N 1217), (Постанова N 891)

 від 25 серпня 1964 року N 891(враховуючи зміни, внесені (Постанова N 891) постановою Ради Міністрів Української РСР від 1 березня 1965 року N 218 (Постанова N 218)) (Постанова N 891), від 30 грудня 1968 року N 680 (Постанова N 680), від 13 серпня 1976 року N 384

(На Юридичну комісію при Раді Міністрів УРСР покладено загальне і методичне керівництво та контроль за роботою органів запису актів громадянського стану /ЗАГС/ республіки, проведення нарад і семінарів з працівниками органів ЗАГС, а також забезпечення виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад депутатів трудящих бланками свідоцтв про народження, про одруження, про встановлення батьківства і про смерть та бланками свідоцтв, що надсилаються по запитах закордон, згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 30 грудня 1968 року N 680) (Постанова N 680)

У відповідності з Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 21 березня 1963 року "Про ліквідацію Міністерства юстиції Української РСР" Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами Ради Міністрів Української РСР від 31.10.63 р. N 1217 (Положення N 1217),від 25.08.64 р. N 891 (Постанова N 891), від 01.03.65 р. N 218) (Постанова N 891), втратив чинність згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.08.76 р. N 384)

2. У зв'язку з покладенням на Верховний суд Української РСР функцій по здійсненню судового управління і керівництва органами державного нотаріату, встановити штатну чисельність Верховного суду УРСР в кількості 149 одиниць і затвердити штатний розпис Верховного суду УРСР згідно з додатком N 2.

3. Передати:

а) Юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР:

- законодавчі матеріали та бібліотеку колишнього Міністерства юстиції УРСР;

- Київський і Харківський науково-дослідні інститути судової експертизи та Одеську криміналістичну лабораторію, залишивши без змін їх функції і напрямок роботи;

- капіталовкладення і фонди матеріально-технічного постачання, призначені народногосподарським планом на 1963 рік для науково-дослідних установ судової експертизи;

- архіви колишнього Міністерства юстиції УРСР по адвокатурі та відділу кодифікації;

б) Верховному суду УРСР:

- особисті справи на працівників суду і юстиції та архівні матеріали управління судових органів, відділів: кадрів, нотаріату, господарського і фінансового колишнього Міністерства юстиції УРСР;

- обсяги капіталовкладень і фонди матеріально-технічного постачання, виділені народногосподарським планом на 1963 рік колишньому Міністерству юстиції УРСР, за винятком капіталовкладень і фондів матеріально-технічного постачання, призначених для науково-дослідних установ судової експертизи, адвокатури та органів ЗАГС'у;

- Харківські курси перепідготовки юристів.

Передачу зазначених установ провести за станом на 1 березня 1963 року з усіма штатами, асигнуваннями, інвентарем та іншими матеріальними цінностями, що знаходяться в цих установах.

4. Покласти обов'язки по матеріально-технічному постачанню обласних колегій адвокатів на виконкоми обласних /промислових/ Рад депутатів трудящих, передавши їм фонди матеріально-технічного постачання, призначені народногосподарським планом на 1963 рік для органів адвокатури.

5. Пункт 5 втратив чинність (Постанова N 680)

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.12.68 р. N 680) (Постанова N 680)

6. Для здійснення контролю за роботою виконкомів обласних Рад депутатів трудящих по керівництву органами ЗАГС'у і обласними колегіями адвокатів передати з штатів колишнього Міністерства юстиції УРСР до штатів Управління Справами Ради Міністрів УРСР 2 штатні одиниці згідно з додатком N 3.

Передати Управлінню Справами Ради Міністрів УРСР архіви колишнього Міністерства юстиції УРСР по органах ЗАГС'у.

7. Передати безоплатно інвентар та інші матеріальні цінності колишнього Міністерства юстиції відповідно Юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР і Верховному суду УРСР.

8. Для вирішення всіх питань, зв'язаних з ліквідацією Міністерства юстиції УРСР, затвердити комісію в складі тт. Тронька П. Т. /голова комісії/, Бойка К. П., Зайчука В. Г., Згурської К. І. і Єременка С. І.

Доручити зазначеній комісії протягом місяця внести до Ради Міністрів УРСР пропозиції про розподіл між Юридичною комісією при Раді Міністрів УРСР і Верховним судом УРСР кошторису, фінансового плану і фонду персональних надбавок, затверджених колишньому Міністерству юстиції УРСР на 1963 рік.

9. Доручити тт. Зайчуку В. Г. і Згурській К. І. забезпечити в двомісячний строк трудовлаштування працівників апарату колишнього Міністерства юстиції Української РСР.

10. Зобов'язати Держплан УРСР і Міністерство фінансів УРСР внести в народногосподарський план і бюджет Української РСР на 1963 рік відповідні зміни, що випливають з цієї постанови.

11. Юридичній комісії при Раді Міністрів УРСР в 4-місячний строк подати на розгляд Ради Міністрів УРСР перелік рішень Уряду УРСР, в які необхідно внести зміни, а також таких, що втратили силу в зв'язку з ліквідацією Міністерства юстиції УРСР.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 106

 


Додаток N 1до постанови Ради Міністрів УРСРвід 23 березня 1963 року N 353(у редакції постанови Ради Міністрів УРСРвід 25 серпня 1964 року N 891) (Постанова N 891)

СТРУКТУРА І ШТАТНИЙ РОЗПИСЮридичної комісії при Раді Міністрів Української РСР (Постанова N 891)

Додаток N 1 втратив чинність

(додаток N 1 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 25.08.64 р. N 891 (Постанова N 891),
 втратив чинність згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 13.08.76 р. N 384)

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 23 березня 1963 року N 353

ШТАТНИЙ РОЗПИС
Верховного суду Української РСР

NN пп

Назва структурних підрозділів і найменування посад

Кількість штатних одиниць

1.

Голова Верховного суду

1

 

Перший заступник голови

1

 

Заступник голови

2

 

Помічник голови

1

 

Секретар-друкарка

1

 

Секретар Пленуму

1

 

Разом

7

2.

Судова колегія в кримінальних справах

 

 

Член суду

23

 

Старший консультант

2

 

Консультант

5

 

Секретар колегії

3

 

Секретар судового засідання

11

 

Разом

44

3.

Судова колегія в цивільних справах

 

 

Член суду

12

 

Старший консультант

1

 

Консультант

3

 

Секретар колегії

І

 

Секретар судового засідання

8

 

Разом

25

4.

Управління судових органів

 

 

Начальник управління.

1

 

Старший ревізор

4

 

Ревізор

8

 

Консультант

1

 

Секретар

 

 

Група по кодифікації і статистиці /в складі управління/

 

 

Старший консультант

2

 

Консультант

2

 

Статистик

2

 

Разом

21

5.

Відділ кадрів

 

 

Начальник відділу

1

 

Старший ревізор

1

 

Ревізор

2

 

Консультант-методист

1

 

Старший інспектор

1

 

Разом

6

6.

Відділ нотаріату

 

 

Начальник відділу

1

 

Ревізор

3

 

Разом

4

7.

Канцелярія /на правах відділу/

 

 

Начальник канцелярії

1

 

Старший інспектор І частини

1

 

Інспектор І частини

1

 

Інспектор по контролю

1

 

Зав. бюро довідок

1

 

Зав. експедицією

1

 

Експедитор

2

 

Зав. архівом

1

 

Старша друкарка

1

 

Друкарка

14

 

Разом

24

8.

Фінансово-господарський відділ

 

 

Начальник відділу

1

 

Головний бухгалтер

1

 

Старший бухгалтер

1

 

Рахівник-касир

1

 

Ревізор

2

 

Експедитор

1

 

Комендант

1

 

Прибиральниця

6

 

Двірник

1

 

Слюсар-електрик

1

 

Кочегар

2

 

Разом

18

 

Всього

149

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 23 березня 1963 року N 353

ПЕРЕЛІК
штатних одиниць, що передаються в штати Управління Справами Ради Міністрів УРСР для здійснення контролю за роботою облвиконкомів по керівництву органами ЗАГС'у і обласними колегіями адвокатів /за рахунок штатів кол. Міністерства юстиції УРСР/

Найменування посад

Кількість штатних одиниць

Інспектор-референт

2

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали