НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 8 вересня 2011 року N 462

Про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом:

на радіорелейний зв'язок:

1.1. Спільному українсько-американському підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернешенел Телеком'юнікешен Компані" (20057835, м. Київ), за заявою N 2607/4 (вх. НКРЗ від 05.08.2011 N 5357), термін дії ліцензії N 5151 від 25.07.2006 для радіорелейного зв'язку, ("Висновки..." від 30.08.2011 N 2-1423), терміном з 25.12.2011 до 24.12.2016.

Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що використовуються:

Регіон користування радіочастотним ресурсом України

Номінали (смуги) радіочастот:
приймання /передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц

м. Київ

18057,5; 19067,5

7,0 х 2 = 14,0

18002,5; 19012,5

3,5 х 2 = 7,0

Загальна ширина смуги, МГц

21,0

В особливих умовах ліцензії зазначити:

Термін оформлення продовження дії дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 5151 від 25.07.2006 (місяць, рік): грудень 2011 року.

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до п. 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

на широкосмуговий радіодоступ:

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "КомЛайн" (31299436, м. Рівне), за заявою N 2616/4 (вх. НКРЗ від 15.08.2011 N 5563), термін дії ліцензії N 5292 від 25.01.2007 для широкосмугового радіодоступу (радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), ("Висновки..." від 01.09.2011 N 2-1422), терміном з 26.01.2012 до 25.01.2017.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Рівненська область.

Смуга (номінали) радіочастот,приймання/передавання, МГц: 2457,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

В особливих умовах ліцензії зазначити:

Термін оформлення продовження дії дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 5292 від 25.01.2007 (місяць, рік): січень 2012 року.

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до п. 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

2. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Телекомунікаційні системи" (31709430, м. Донецьк), за заявою N 2594/2 (вх. НКРЗ від 26.07.2011 N 5041), ліцензію N 5452 від 25.09.2007 для аналогового транкінгового радіозв'язку (транкінгового радіозв'язку), ("Висновки..." від 31.08.2011 N 1-1424), у зв'язку зі змененшенням смуги радіочастот, терміном дії до 11.12.2012 року.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Донецька область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 418,050/428,050; 418,075/428,075; 418,125/428,125; 418,150/428,150; 418,175/428,175; 418,200/428,200.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 0,0125 х 12 = 0,15.

В особливих умовах ліцензії зазначити:

1. Ліцензію N 5452 від 25.09.2007, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України ТОВ "Телекомунікаційні системи", вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.

2. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП "Український державний центр радіочастот" заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 5452 від 25.09.2007.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ялта ОНЛАЙН" (31331914, м. Ялта АР Крим), за заявою N 2624/2 (вх. НКРЗ від 18.08.2011 N 5721), ліцензію N 6526 від 08.07.2011 для радіорелейного зв'язку у зв'язку зі зменшенням регіонів, терміном дії до 12.01.2013.

Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що використовуються:

Регіон користування радіочастотним ресурсом України

Номінали (смуги) радіочастот:
приймання /передавання, МГц

Ширина смуги, радіочастот, що використовується у регіоні, МГц

АР Крим

8038,0; 8304,0

28,0 х 2 = 56,0

Загальна ширина смуги, МГц

56,0

В особливих умовах ліцензії зазначити:

1. Ліцензію N 6526 від 08.07.2011, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України ТОВ "Ялта ОНЛАЙН", вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.

2. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП "Український державний центр радіочастот" заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 6526 від 08.07.2011.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

2.3. Фізичній особі - підприємцю Голобородьку Валентину Миколайовичу (2874817894, м. Кам'янка Черкаської області), за заявою N 2627/2 (вх. НКРЗ від 22.08.2011 N 5799), ліцензію N 6020 від 25.05.2010 для широкосмугового радіодоступу (радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв'язку зі зміною місця проживання фізичної особи, терміном до 24.05.2015.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Черкаська область.

Смуга (номінали) радіочастот,приймання/передавання, МГц: 2452,0; 2462,0; 2472,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 42,0.

В особливих умовах ліцензії зазначити:

1. Ліцензію N 6020 від 25.05.2010, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України фізичній особі - підприємцю Голобородьку В. М., вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.

2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії N 6020 від 25.05.2010:

- початок користування - листопад 2010 року;

- повне освоєння - січень 2011 року.

3. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП "Український державний центр радіочастот" заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 6020 від 25.05.2010.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Полтаваінфоком" (23550507, м. Полтава), за заявою N 2642/2 (вх. НКРЗ від 29.08.2011 N 5969), ліцензію N 6251 від 25.01.2011 для широкосмугового радіодоступу (радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у зв'язку із реорганізацією юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення) приватного акціонерного товариства "Полтаваінфоком", терміном до 12.01.2013. Регіони користування радіочастотним ресурсом, смуги (номінали), ширина смуги радіочастот, що використовуються:

Регіон користування
радіочастотним ресурсом України

Номінали (смуги) радіочастот:
приймання /передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц

Полтавська область

2427,0…2457,0

30,0

Сумська область

2427,0…2452,0

25,0

Загальна ширина смуги, МГц

55,0

В особливих умовах ліцензії зазначити:

1. Ліцензію N 6251 від 25.01.2011, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України ПрАТ "Полтаваінфоком", вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.

2. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП "Український державний центр радіочастот" заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 6251 від 25.01.2011.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

2.5. Фізичній особі - підприємцю Бєлімову Олександру Генадійовичу (3048123918, м. Луганськ), за заявою N 2643/2 (вх. НКРЗ від 01.09.2011 N 6043), ліцензію N 5632 від 25.09.2008 для широкосмугового радіодоступу (радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) у зв'язку зі зміною місця проживання фізичної особи, терміном до 24.09.2013.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2472,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.

В особливих умовах ліцензії зазначити:

1. Ліцензію N 5632 від 25.09.2008, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України фізичній особі - підприємцю Бєлімову О. Г., вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.

2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії N 5632 від 25.09.2008:

- початок користування - березень 2009 року;

- повне освоєння - травень 2009 року.

3. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП "Український державний центр радіочастот" заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 5632 від 25.09.2008.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

2.6. Фізичній особі - підприємцю Бєлімову Олександру Генадійовичу (3048123918, м. Луганськ), за заявою N 2644/2 (вх. НКРЗ від 01.09.2011 N 6044), ліцензію N 6476 від 09.06.2011 для широкосмугового радіодоступу (радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) у зв'язку зі зміною місця проживання фізичної особи, терміном до 08.06.2016.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Луганська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5330,0…5350,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.

В особливих умовах ліцензії зазначити:

1. Ліцензію N 6476 від 09.06.2011, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв'язку України фізичній особі - підприємцю Бєлімову О. Г., вважати недійсною у зв'язку з її переоформленням.

2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії N 6476 від 09.06.2011:

- початок користування - грудень 2011 року;

- повне освоєння - лютий 2012 року.

3. Протягом 30 днів з дати видачі ліцензії подати до ДП "Український державний центр радіочастот" заяви про переоформлення дозволів на експлуатацію РЕЗ, отриманих відповідно до ліцензії N 6476 від 09.06.2011.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200.

3. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

4. Не пізніше 3-х робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявникам копії рішень про продовження терміну дії ліцензій та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання.

- надіслати (видати) заявникам копії рішень про переоформлення ліцензій та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання.

5. Надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі.

6. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі "Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України" (офіційне видання).

 

Голова

П. Яцук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали