Додаткова копія: Про відмову щодо вжиття заходів забезпечення позову

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

30.11.2017 р.

N 826/15368/17

Про відмову щодо вжиття заходів забезпечення позову

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі: судді - Маруліної Л. О., розглянувши матеріали справи та клопотання про забезпечення адміністративного позову в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Кабінету Міністрів України про визнання бездіяльності протиправною та скасування постанови, встановив:

ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Кабінету Міністрів України в якому просить: визнати бездіяльність Кабінету Міністрів України щодо не проведення у відповідність до вимог закону постанов Кабінету Міністрів України N 200 від 16.03.2016 р. (Постанова N 200) та N 410 від 07.06.2017 р. (Постанова N 410); визнати протиправними та скасувати постанови Кабінету Міністрів України N 200 від 16.03.2016 р. та N 410 від 07.06.2017 р.

Разом з позовною заявою позивач подав клопотання про забезпечення адміністративного позову шляхом: - зупинення виконання постанови Кабінету Міністрів України N 200 від 16.03.2016 р. (Постанова N 200) та постанови Кабінету Міністрів України N 410 від 07.06.2017 р. "Про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад" (Постанова N 410) (зі змінами та доповненнями); - заборони Кабінету Міністрів України та будь-яким іншим особам та органам державної влади і місцевого самоврядування вчиняти будь-які дії на виконання зазначених постанов Кабінету Міністрів України N 200 від 16.03.2016 р. та N 410 від 07.06.2017 р.

Ухвалою суду від 30.11.2017 р. відкрито провадження в адміністративній справі та призначено справу до попереднього судового розгляду.

Відповідно до підпункту 6 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року N 3674-VI (Закон N 3674-VI) (із змінами і доповненнями) за подання до адміністративного суду заяви про забезпечення доказів або позову справляється судовий збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 1600,00 грн., встановленого з 1 січня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21 грудня 2016 року N 1801-VIII (Закон N 1801-VIII), становить, 480,00 грн. Як убачається з матеріалів клопотання про забезпечення адміністративного позову (платіжне доручення від 22.11.2017 р. N 0703075-1), позивачем сплачено судовий збір за подання до адміністративного суду клопотання про забезпечення адміністративного позову в розмірі 480,00 грн.

В обґрунтування поданого клопотання позивач посилається на те, що відповідач діючи в супереч до приписів Конституції України та вимог чинного законодавства, ухвалив рішення, Постанову, наслідком виконання якої стане масове порушення виборчих прав громадян щодо виборів депутатів сільських, селищних, міських голів. Також позивач зазначив, що очевидними є ознаки протиправності рішення відповідача.

Розглянувши подане клопотання про забезпечення позову, суд вважає його таким, що не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з частиною першої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидним є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Із вказаної норми вбачається, що законодавець встановив три підстави для постановлення ухвали про забезпечення позову у справі, зокрема такими є: існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі; захист прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат; наявні ознаки очевидної протиправності оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності.

Способами забезпечення адміністративного позову є зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються та заборона вчиняти певні дії, а заходи забезпечення позову повинні відповідати і бути співмірними заявленим позовним вимогам, безпосередньо пов'язаними з предметом спору, необхідними і достатніми для забезпечення виконання судового рішення.

Відповідно до частини третьої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються.

При розгляді клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову суд повинен дати оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з врахуванням: розумності, обґрунтованості вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників процесу; наявності зв'язку між конкретним видом, що застосовується для забезпечення позову і предметом позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий вид забезпечення позову забезпечити фактичне виконання рішення суду у разі його задоволення; імовірності виникнення утруднень для виконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; наявності зв'язку із вжиттям заходів запобігти порушенню прав та інтересів інших осіб, в тому числі, й осіб, які не приймають участь у розгляді справи.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів. Також суд має враховувати співрозмірність вимог клопотання про забезпечення позову заявленим позовним вимогам та обставинам справи.

Відповідно до п. 17 постанови пленуму Вищого адміністративного суду України N 2 від 06 березня 2008 року "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ", в ухвалі про забезпечення позову суд повинен навести мотиви, з яких він дійшов висновку про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також вказати ознаки, які свідчать про очевидність протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що позивачем не наведено суду вагомих та переконливих доказів наявності очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, а також, що ознаки протиправності рішення суб'єкта владних повноважень є очевидними.

Як слідує із позовної заяви, публічно-правовий спір між сторонами існує щодо правомірності постанови Кабінету Міністрів України N 200 від 16.03.2016 р. (Постанова N 200) та постанови Кабінету Міністрів України N 410 від 07.06.2017 р. "Про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад" (Постанова N 410) (зі змінами та доповненнями). Правомірність та оцінка прийняття даного рішення підлягає з'ясуванню під час розгляду справи по суті про його оскарження та буде дана судом за результатами розгляду справи.

Суд вбачає, що зупинення постанов Кабінету Міністрів України N 200 від 16.03.2016 р. (Постанова N 200) та N 410 від 07.06.2017 р. (Постанова N 410) буде фактично вирішенням справи по суті до постановлення рішення в даній справі.

В матеріалах справи відсутні докази та підтвердження того, що невжиття заходів до забезпечення позову якимось чином може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Позивачем не доведено існування обставин, вказаних у частині 1 статті 117 КАС України.

З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про вжиття заходів забезпечення позову.

Керуючись статтями 117, 118, 160 та 165 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив:

У задоволенні клопотання про забезпечення адміністративного позову відмовити.

Ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому пунктом 5 статті 118 та статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до пункту 6 статті 118 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Суддя

Л. О. Маруліна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали