ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 8 серпня 2011 року N 719

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку та вартості платних господарських послуг, які можуть надаватися територіальними органами та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Державної інспекції сільського господарства України" (надалі - проект Постанови) та документи, що додаються до нього листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.06.2011 N 37-33-10/8964.

За результатами здійснення аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проект Постанови потребує суттєвого доопрацювання, та не може бути погодженим у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано відповідності даного проекту регуляторного акта статтям 4 та 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Зокрема, зазначене стосується наступного.

Проектом Постанови пропонується затвердити Перелік платних господарських послуг, які можуть надаватися територіальними органами та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Державної інспекції сільського господарства України (надалі - проект Переліку).

На сьогодні чинним законодавством не визначено поняття "господарські послуги", а також критеріїв, за якими послуги відносять до господарських.

Тому, прийняття даного проекту Постанови є передчасним, у зв'язку з ймовірністю виникнення непорозумінь щодо включення до проекту Переліку послуг, які надаються на підставі покладених на державні органи владних повноважень та пов'язані із забезпеченням тих чи інших прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Крім того, за результатами аналізу проекту Переліку вбачається, що до нього під поняттям "господарські послуги" включені послуги, які є складовими частинами (виконанням окремих процедур) надання однієї адміністративної послуги (особливу увагу необхідно звернути на розділ проекту Переліку "У сфері технічного нагляду"), внаслідок чого відбувається подрібнення послуги на кілька платних послуг.

Це в свою чергу суперечить абзацу шостому пункту 3 Тимчасового порядку надання адміністративних послуг (далі - Тимчасовий порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 (зі змінами), де зазначено, що плата за надання адміністративних послуг вноситься одноразово за весь комплекс виконаних робіт та наданих послуг, а також постанові Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 N 66 "Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг".

В той же час, під час опрацювання проекту Переліку, серед господарських послуг виявлено такі, що мають ознаки адміністративних згідно із Тимчасовим порядком.

Як приклад можна навести розділ "У сфері метрології та стандартизації", який містить послуги з атестації вимірювальної лабораторії, сертифікації ремонтної продукції, легалізації документів тощо.

Крім цього, до проекту Переліку включені послуги з надання консультацій.

Однак, органами державної влади не можуть надаватись консультації на платній основі, оскільки це суперечить статті 40 Конституції України, якою визначено право громадян та суб'єктів господарювання направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Також, Законом України "Про інформацію" передбачений вільний доступ до інформації про діяльність державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

Тому необхідно вилучити з Переліку консультаційні послуги або зазначити, що такі послуги надаються лише підприємствами.

Разом з цим, пунктом 4 протокольного рішення Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28.09.2010 та підпунктом 9.2 розділу 9 "Дерегуляція та розвиток підприємства" Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), передбачено скорочення переліків документів, які необхідно подавати до заяви для одержання документів дозвільного характеру, зокрема, виключення подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Таким чином, необхідно вилучити з проекту Переліку послуги з надання витягів з реєстрів.

Враховуючи вищезазначене, даний проект Постанови підготовлено з порушенням принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону, зокрема:

- доцільності, так як розробником не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- ефективності, оскільки розробником не вказано, яким чином буде забезпечене досягнення внаслідок дії прийнятого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян, держави;

- адекватності, оскільки не обґрунтована відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- збалансованості, оскільки належним чином не доведено, що зазначений проект Постанови забезпечить достатній баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Крім цього, запропоновані у проекті Постанови норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами чи дублюють діючі регуляторні акти та викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимогу цього регуляторного акта.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Переліку та вартості платних господарських послуг, які можуть надаватися територіальними органами та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Державної інспекції сільського господарства України".

 

В. о. першого
заступника Голови

С. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали