ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 25 серпня 2011 року N 775

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідницьких господарствах" (далі - проект Постанови) та документи, що додаються до нього подані на погодження листом Міністерства аграрної політики України від 02.02.2011 N 37-14-1-10/1426.

За результатами здійснення аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 7, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проект Постанови в цілому спрямований на забезпечення цільового та ефективного використання коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України на 2011 рік за програмами, спрямування їх за пріоритетними напрямами розвитку племінної справи у тваринництві, збереження генофонду сільськогосподарських тварин за видами і породами вітчизняної селекції.

Проте, зазначений проект Постанови потребує доопрацювання та не може бути погодженим у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано його відповідності статтям 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закону) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

Зокрема, вищезазначене стосується пункту 7.1 проекту порядку, яким передбачається необхідність подання претендентами на участь у конкурсі копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Проте, пунктом 4 протокольного рішення Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28.09.2010 та підпунктом 9.2 розділу 9 "Дерегуляція та розвиток підприємства" Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), передбачено скорочення переліків документів, які необхідно подати до заяви для одержання документів дозвільного характеру, зокрема, виключення подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Тобто, подання вказаних вище документів суперечитиме дорученням та завданням Президента України та Уряду, які спрямовано на Дерегуляцію підприємницької діяльності. Це також розповсюджується і на пункт 7.1 доопрацьованої редакції проекту Постанови в якому йдеться про витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців.

Окрім цього, слід зазначити, що основною метою складання аналізу регуляторного впливу (надалі - АРВ) є доведення оптимальності та ефективності запропонованого державного регулювання, а також з метою одержання зауважень і пропозицій.

Під час визначення показників результативності регуляторного акта розробник повинен обов'язково зазначати розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, а також рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Таким чином, розробником проекту регуляторного акта при підготовці АРВ порушено вимоги статті 8 Закону, в розрізі відсутності належного визначення та обґрунтування показників результативності регуляторного акта.

Крім того, в пункті 9 АРВ розробнику необхідно чітко визначити строки проведення заходів з відстеження результативності даного регуляторного акта, а також методи і вид даних, на основі яких дане відстеження планується здійснювати.

Отже, враховуючи вищезазначене, запропонована редакція проекту регуляторного акту порушує статтю 4 Закону в частинах:

- збалансованості, оскільки розробником не доведено забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави;

- ефективності, оскільки розробником проекту не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімального необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- передбачуваності, тобто послідовності регуляторної діяльності, відповідность її цілям державної політики.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в науково-дослідницьких господарствах".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали