ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 25 серпня 2011 року N 779

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

Проект наказу "Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та знаттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" (далі - проект Наказу) та документи, що додаються до нього подані на погодження листом Міністерства аграрної політики України від 04.04.2011 N 37-16-4-10/5119.

За результатами здійснення аналізу проекту Наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 7, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Наказу передбачається визначення загального Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та знаттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Проте, зазначений проект Постанови потребує доопрацювання та не може бути погодженим у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано його відповідності статтям 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закону) та Методики (далі - Методики) проведення аналізу впливу регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308.

Зокрема, абзацом 18 підпункту 3.1 пункту 3, абзацом 12 підпункту 4.1 пункту 4, абзацом 14 підпункту 6.1 пункту 6 проекту порядку передбачається надання для реєстрації, тимчасової реєстрації або зняття з

обліку машини копії довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Проте, пунктом 4 протокольного рішення Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28.09.2010 та підпунктом 9.2 розділу 9 "Дерегуляція та розвиток підприємства" Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), передбачено скорочення переліків документів, які необхідно подати до заяви для одержання документів дозвільного характеру, зокрема, виключення подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Тобто, подання вказаних вище документів суперечитиме дорученням та завданням Президента України та Уряду, які спрямовано на Дерегуляцію підприємницької діяльності.

Окрім цього, слід зазначити, що основною метою складання аналізу регуляторного впливу (надалі - АРВ) є доведення оптимальності та ефективності запропонованого державного регулювання, а також з метою одержання зауважень і пропозицій.

При визначенні проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, зазначаються причини та умови виникнення проблеми, обґрунтування неможливості її розв'язання за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів.

Водночас, в наданому разом з проектом Наказу АРВ безпосередньо проблема, яку пропонується розв'язати за рахунок необхідності затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та знаттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів визначено не чітко.

Крім того, в пункті 2 АРВ розробником визначено цілі без належного доведення їх системного характеру та необхідність нагальної потреби у їх вирішенні.

Відповідно до пункту 6 Методики при визначенні механізму, який пропонується застосувати для розв'язання, наводяться основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання та визначення ступеню їх ефективності.

Проте, в наданому разом з проектом Наказу АРВ основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання та визначення ступеню їх ефективності не визначені взагалі.

Одночасно, при обґрунтуванні можливості досягнення цілей у разі прийняття даного проекту Наказу, розробником має бути наведена оцінка впливу зовнішніх факторів та чинників на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта, а також оцінка можливості впровадження та

виконання вимог акта відповідними органами державної влади та суб'єктами господарювання.

Разом з тим, зважаючи на значний вплив проекту Наказу на діяльність суб'єктів господарювання, в 8 пункті аналізу регуляторного впливу слід наводити не лише обов'язкові згідно Методики прогнозні показники результативності, а й специфічні для даного регуляторного акта показники, які б свідчили про його ефективність та доцільність запровадження даного виду державного регулювання.

Слід зазначити, що при визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, зазначається вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого відстеження та групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, а також наукові установи, що залучатимуться для відстеження.

Натомість, розробником в пункті 9 АРВ не зазначено за якими саме статистичними показниками буде оцінюватись вплив регуляторного акта.

Отже, враховуючи вищезазначене, запропонована редакція проекту регуляторного акту порушує статтю 4 Закону в частинах:

- збалансованості, оскільки розробником не доведено забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави;

- ефективності, оскільки розробником проекту не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімального необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- адекватності, оскільки розробником належним чином не обґрунтована необхідність запровадження передбаченого проектом Наказу відповідного державного регулювання у запропонованому вигляді, а також - на скільки така форма державного регулювання відповідає вирішенню існуючої проблеми;

- передбачуваності, тобто послідовності регуляторної діяльності, відповідность її цілям державної політики.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Відмовити в погодженні проекту наказу "Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та знаттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали