ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 19 серпня 2011 року N 768

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283" (далі - проект Постанови), а також документи, що додаються, надіслані листом Міністерства фінансів України від 19.07.2011 N 31-13020-06-13/18255.

За результатами здійснення аналізу проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проектом Постанови передбачається затвердити Перелік бланків цінних паперів, документів суворої звітності (далі - Перелік), та привести положення постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 у відповідність із нормами законодавства, зокрема Господарського кодексу, Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Проте, зазначений проект регуляторного акту не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано його відповідності статтям 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 (далі - Методика).

Держкомпідприємництво проводило аналіз аналогічного за змістовним навантаженням проекту, яким передбачалося затвердити перелік бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

За результатами його розгляду Держкомпідприємництво, займаючи послідовну позицію щодо необхідності перегляду кількості бланків суворої звітності в бік їх зменшення, спираючись на те, що переважна більшість цих бланків була затверджена в 90-х роках, що було зумовлено відсутністю дієвих та достовірних електронних засобів перевірки інформації, в листі N 4969/0/2-11 від 01.06.2011 запропонувало розробнику надати обґрунтування доцільності прийняття Переліку в редакції, наданій на погодження, зокрема в частині необхідності затвердження запропонованої кількості документів, як бланків суворої звітності.

Разом з тим, за результатами кількісного та якісного аналізу пакету документів, який був наданий розробником на повторне погодження, встановлено відсутність детального обґрунтування доцільності залишення запропонованого переліку бланків.

Водночас, розробник зазначає, що із Переліку вилучено 24 бланка суворої звітності. Але, слід зазначити, що деякі бланки суворої звітності були затверджені ще на початку 90-х років і на сьогодні вже втратили актуальність та економічну доцільність. Зокрема, із Переліку були вилучені бланки суворої звітності, затверджені наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 29 вересня 1995 року N 8, та акти прийняття-передачі машини (тракторів, самохідних шасі, сільськогосподарської техніки, інших механізмів).

Разом з тим, слід констатувати, що ситуація на сьогодні суттєво не змінилася. На даний час орієнтовна кількість бланків суворої звітності, які є діючими на сьогодні, складає близько 379, з яких приблизно: 30 - введені в дію законами та указами Президента України, 238 - актами Кабінету Міністрів України, 111 - затвердженні розпорядчими документами центральних органів влади.

Це призводить до додаткових фінансових та часових витрат суб'єктів господарювання на придбання бланків та ведення їх обліку, що не узгоджується з політикою Уряду, спрямованою на спрощення підприємницької діяльності, усунення адміністративних перешкод на шляху ведення бізнесу та скорочення витрат суб'єктів господарювання.

Також, розробником не здійснено комплексний аналіз сфер економічної діяльності, де застосовуються бланки суворої звітності, з метою вивчення питання щодо обгрунтованої необхідності збереження або скорочення їх кількості.

Потребує додаткового вивчення та аргументування доцільності залишення у якості бланків суворої звітності таких документів, як наприклад квитанція про сплату штрафу, трудова книжка, вкладиш до трудової книжки, довідка про наявність або відсутність у особи судимості, довідка про прийняття скарги до розгляду, довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку та інші. Зокрема, бланки трудових та санітарних книжок знаходяться у вільному продажу без будь-яких обмежень, що ставить під сумнів необхідність їх залишення у якості документів суворої звітності.

Крім того, у багатьох випадках не є однозначно зрозумілим питання, яким чином процес віднесення того чи іншого документу до категорії суворої звітності може підтвердити чи спростувати інформацію, яка в ньому міститься.

Це створює прецедент "підміни понять", коли замість поставлення за мету отримання або підтвердження достовірності фактів (інформації) намагаються помістити будь-яку інформацію але на бланк суворої звітності.

Враховуючи вищезазначене, запропонована редакція проекту Постанови щодо затвердження Переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності, порушує статтю 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частинах:

- доцільності, тобто обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- ефективності, оскільки розробником не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії надісланого на погодження регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімального необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту наказу.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) повинен, зокрема:

- визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей;

- обґрунтовано довести, що досягнення встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Відповідно до пункту 5 Методики при визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не менше ніж два можливих способи; оцінка кожного із способів; причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу.

Разом з тим, в пункті 3 АРВ розробником не наведено альтернатив досягнення цілей державного регулювання.

Згідно зі статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Згідно Методики в аналізі регуляторного впливу розробником проекту зазначаються заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

В пункті 9 АРВ розробник зазначає, що відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати на основі статистичних даних. Проте, в цьому пункті АРВ розробником не визначено статистичних показників.

Таким чином, аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283" не відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та вимогам Методики щодо його належної підготовки.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали