ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 7 вересня 2011 року N 800

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту" (далі - проект Постанови) та документи, що додаються до нього, подані листом Міністерства фінансів України N 31-13030-03-13/19612 від 04.08.2011 р.

За результатами здійснення аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проектом Постанови пропонується затвердити Порядок погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту (далі - проект Порядку).

Проте проект Постанови потребує подальшого доопрацювання з огляду на те, що розробником не дотримано відповідності даного проекту Постанови статтям 4 та 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Зокрема, пунктом 1 проекту Порядку передбачається, що цей Порядок визначає процедуру погодження Мінфіном вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту шляхом видачі Мінфіном листа про погодження.

Згідно з частиною дванадцятою статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (далі - Закон) ввезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту здійснюється за погодженням з Міністерством фінансів України.

Водночас, пунктом 4 проекту Порядку передбачається, що для погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту суб'єкти господарювання подають до Мінфіну пакет документів.

При цьому пунктом 5 проекту Порядку передбачається, що копії документів, що подаються суб'єктом господарювання для отримання погодження, засвідчуються підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою.

Поряд з цим, пунктом 8 проекту Порядку передбачається, що Мінфін протягом 10 днів робочих днів від дати реєстрації у Мінфіні документів приймає рішення щодо погодження ввезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту, про що письмово повідомляє суб'єкта господарювання, а пунктом 9 проекту Порядку передбачаються підстави для відмови у погодженні.

Проте, пунктом 10 проекту Порядку передбачається, що строк дії листа про погодження становить не більш як 60 календарних днів з дня його реєстрації у Мінфіні.

Враховуючи визначення документа дозвільного характеру, наведене у статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему), зазначене вище погодження та передбачений проектом Порядку лист про погодження мають ознаки документів дозвільного характеру в розумінні Закону про дозвільну систему, проте Законом не дотримано повного обсягу вимог частини першої статті 4 Закону про дозвільну систему.

Так, згідно з частиною першою статті 4 Закону про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

При цьому слід зазначити, що Верховною Радою України 07.07.2011 р. прийнято за основу проект Закону України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (щодо порядку оформлення дозвільних документів)" (реєстр. N 8716), яким вносяться норми щодо листа про погодження як документа дозвільного характеру, а саме: безоплатність видачі листа про погодження, строк видачі або відмови у видачі листа про погодження, підстави для відмови у видачі листа про погодження, строк його дії.

Таким чином, з метою вилучення неузгодженостей у редакції проекту Порядку головному розробнику потрібно визначитись щодо документа дозвільного характеру, необхідного для вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту, доопрацювавши проект Порядку з урахуванням вимог Закону про дозвільну систему, скоординувавши положення проекту Порядку з нормами проекту Закону України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (щодо порядку оформлення дозвільних документів)" від 07.07.2011 (реєстр. N 8716).

Крім того, у постановляючій частині проекту Постанови має бути зазначено, що ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (щодо порядку оформлення дозвільних документів)".

Зважаючи на вищенаведене, запропоновані проектом Постанови норми порушують статтю 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частинах:

- передбачуваності, оскільки запропонована редакція проекту Постанови не в повній мірі узгоджується з нормами діючого законодавства України;

- адекватності, тобто відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту Постанови.

Також при розробці проекту Постанови не дотримано вимог статті 5 даного Закону в частинах недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Таким чином, при розробці даного проекту Постанови Міністерством фінансів України не дотримано вимог статей 4 та 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок погодження вивезення за межі митної території України як давальницької сировини дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їх відходів та брухту".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали