ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 10 жовтня 2011 року N 892

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров'я" (далі - проект Наказу), а також документи, що додаються, надіслані листом Міністерства охорони здоров'я України від 22.08.2011 N 10.01.09/2297.

За результатами здійснення аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом наказу передбачається затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров'я (далі - проект Методики).

Проте, зазначений проект регуляторного акта не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано його відповідності статтям 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 (далі - Методика).

Проект Методики передбачає формування методологічних принципів розрахунку вартості платних послуг з охорони здоров'я, які надаються амбулаторно-поліклінічними закладами державної, комунальної та інших форм власності, що, на думку розробника, повинно запровадити єдиний підхід до визначення вартості платних медичних послуг в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, а також рекомендувати його для застосування в приватних закладах.

Зокрема, в проекті Методики визначено порядок розрахунку вартості платних послуг з охорони здоров'я та основних складових їх собівартості - прямі та загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та рівень рентабельності.

Розробником в аналізі регуляторного впливу до проекту наказу зазначено, що розроблення методики зумовлено необхідністю визначення єдиних методологічних підходів розрахунку вартості медичних послуг та встановлення тарифів на платні медичні послуги на економічно обґрунтованому рівні на підставі фактичних витрат медичних закладів та відповідного рівня прибутку.

Разом з тим, за результатами ґрунтовного аналізу редакції проекту Методики, зокрема порядку розрахунку вартості платних послуг, неможливо визначити, чи буде її затвердження мати наслідком підвищення або зменшення вартості медичних послуг та якості їх надання.

Водночас, розробником не наведено економічно обґрунтованих розрахунків, які б переконливо доводили необхідність затвердження саме запропонованого порядку розрахунку вартості платних медичних послуг, зокрема підвищення рівня прозорості та розкриття складових собівартості послуг, зменшення адміністративних витрат, наявність економічних стимулів щодо підвищення якості послуг та зменшення їх вартості.

Також, розробником не наведено порівняльної бази вартості медичних послуг, яка використовується на сьогодні, та запропонованої в проекті Методики, що в свою чергу не дає змоги об'єктивно оцінити обраний спосіб регулювання.

Враховуючи вищезазначене, запропонована розробником редакція проекту Методики та аналіз регуляторного впливу до неї порушують статтю 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частинах:

- адекватності, тобто відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- ефективності, оскільки розробником не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії надісланого на погодження регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту наказу.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) повинен, зокрема:

- обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- визначити показники результативності регуляторного акта;

- визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття.

Згідно пункту 8 Методики розробник в АРВ визначає очікувані результати прийняття регуляторного акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів) або складній (із застосуванням різноманітних економічних моделей) формі.

Для проведення аналізу вигод та витрат установлюється певний період. Розмір кожної вигоди та витрати обчислюється з використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та опитувань, а також даних, одержаних з інших джерел. На підставі обчисленого розміру кожної вигоди та витрати підсумовується загальний розмір.

Разом з тим, розробником в пункті 6 АРВ порушено вимоги пункту 8 Методики, в розрізі відсутності належного визначення та обґрунтування очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Відповідно до пункту 10 Методики під час визначення показників результативності регуляторного акта розробник повинен обов'язково зазначати розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, а також рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Проте, розробником при підготовці АРВ порушено вимоги статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та пункту 10 Методики, в розрізі відсутності належного визначення та обґрунтування показників результативності регуляторного акта.

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Згідно Методики в аналізі регуляторного впливу розробником проекту зазначаються заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта та строки відстеження.

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

Проте, розробником в АРВ не визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта та строки їх проведення.

Таким чином, аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров'я" не відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та вимогам Методики щодо його належної підготовки.

Крім того, згідно статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Однак, Міністерством охорони здоров'я України даний проект наказу не внесений в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуг з охорони здоров'я".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали