УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 272 Кримінально-процесуального кодексу України у системному зв'язку з положеннями частини першої статті 272 цього кодексу

м. Київ
27 вересня 2011 року
N 43-у/2011

Справа N 2-47/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Винокурова Сергія Маркіяновича,

Запорожця Михайла Петровича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Маркуш Марії Андріївни - доповідача,

Сергейчука Олега Анатолійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Стрижака Андрія Андрійовича,

Шаптали Наталі Костянтинівни,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 272 Кримінально-процесуального кодексу України у системному зв'язку з положеннями частини першої статті 272 цього кодексу.

Заслухавши суддю-доповідача Маркуш М. А. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - 54 народних депутати України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положення частини третьої статті 272 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - Кодекс), "за непідкорення розпорядженню головуючого або порушення порядку під час судового засідання свідок, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші громадяни несуть відповідальність за частиною першою статті 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення", у системному зв'язку з положеннями частини першої цієї статті, "якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкориться розпорядженням головуючого, останній попереджає підсудного про те, що в разі повторення ним зазначених дій його буде видалено з залу засідання. При повторному порушенні порядку судового засідання підсудного за ухвалою суду можна видалити з залу засідання тимчасово або на весь час судового розгляду справи. У цьому випадку вирок після його винесення негайно оголошується підсудному", в аспекті таких питань:

- чи поширюються положення частини першої статті 272 Кодексу, що встановлюють повноваження головуючого видаляти підсудного з зали судового засідання, на свідків, потерпілих, цивільного позивача, цивільного відповідача та інших громадян у разі порушення ними порядку засідання або невиконання розпоряджень головуючого;

- чи можуть до свідків, потерпілих, цивільних позивачів, цивільних відповідачів та інших громадян застосовуватися заходи, визначені частиною першоюстатті 272 Кодексу;

- чи можуть положення частини першої статті 272 Кодексу щодо видалення підсудного в разі порушення ним порядку засідання або невиконання розпоряджень головуючого застосовуватися до інших учасників судового процесу та громадян, у тому числі народних депутатів України, присутніх у залі суду;

- чи можуть до громадян, у тому числі народних депутатів України, присутніх у судовому залі, застосовуватися інші заходи забезпечення порядку судового засідання ніж ті, що визначені частиною третьою статті 272 Кодексу та частиною першою статті 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На думку авторів клопотання, необхідність інтерпретації положень частин першої та третьої статті 272 Кодексу "полягає у визначенні наявності (відсутності) правових підстав для застосування головуючим до громадян, присутніх у залі судового засідання, заходів підтримання порядку судового засідання у вигляді видалення з зали суду".

Цитуючи положення статті 272 Кодексу та статті 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суб'єкт права на конституційне подання стверджує, що закон встановив різні заходи впливу для різних категорій осіб, які порушують порядок в залі судового засідання. На осіб, зазначених у частині третій статті 272 Кодексу, може накладатися штраф у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Автори клопотання посилаються на те, що в ході розгляду конкретної кримінальної справи головуючий застосував до присутніх у залі суду громадян захід, передбачений частиною першою статті 272 Кодексу, тобто видалення з залу суду (хоча такий захід передбачено виключно для підсудного), і як на доказ вказаних обставин - на відомості, поширені у засобах масової інформації.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 20 вересня 2011 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" питання, порушені в конституційному поданні, повинні належати до повноважень Конституційного Суду України (стаття 13); підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України (частина перша статті 93); конституційне подання має містити правове обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні (пункт 4 частини другої статті 39).

Практичну необхідність у тлумаченні положення частини третьої статті 272 Кодексу народні депутати України обґрунтовують необхідністю визначити наявність правових підстав для застосування щодо них примусового заходу у вигляді видалення з залу судового засідання, яку вони ставлять під сумнів, та законність застосування щодо них такого заходу.

Отже, як вбачається зі змісту конституційного подання, автори клопотання, не погоджуючись з рішенням суду загальної юрисдикції у конкретній справі, просять Конституційний Суд України дати правову оцінку фактичним обставинам цієї справи та рішенню суду першої інстанції, а також встановити законність та наявність підстав застосування до окремих присутніх у залі суду громадян, зокрема народних депутатів України, примусових заходів у вигляді видалення їх з залу судового засідання, тобто надати консультацію щодо питань правозастосовного характеру.

Надання консультації щодо практичного застосування норми, про необхідність тлумачення якої йдеться, не є тотожним з офіційним тлумаченням положень законів України, що в межах своїх повноважень дає Конституційний Суд України. До повноважень Конституційного Суду України не належить надання роз'яснень щодо практичного застосування законодавства України (абзац другий пункту 3 мотивувальної частини Ухвали Конституційного Суду України від 31 березня 2010 року N 15-у/2010; абзац третій пункту 3 мотивувальної частини Ухвали Конституційного Суду України від 8 лютого 2011 року N 3-у/2011 (Ухвала N 3-у/2011)).

Вказані обставини є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 150, 153 Конституції України, статтями 39, 45, 50, 93 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 272 Кримінально-процесуального кодексу України у системному зв'язку з положеннями частини першої статті 272 цього кодексу на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали