Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 грудня 2018 року N 528

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. N 235 і від 5 квітня 2017 р. N 262" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до проекту постанови, подані листом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 31.10.2018 N 4598/24/5.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проектом постанови передбачається затвердити Зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 N 235 "Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу" (Постанова N 235) і від 05.04.2017 N 262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" (Постанова N 262) (далі - проект Змін).

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений у поданій редакції з огляду на таке.

1. Підпунктом 1 пункту 2 проекту Змін щодо реєстрації заяви про видачу дозволу Держкомтелерадіо в день її надходження пропонується абзац шостий пункту 3 Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 N 262 (Постанова N 262), виключити.

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) дозвільні органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), зокрема, заяви та декларації, подані до дозвільних органів, та іншу інформацію про документи дозвільного характеру та декларації, необхідну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання дозвільними органами.

Тому, виходячи з норм Закону про дозвільну систему, виключення положення щодо реєстрації заяви про видачу дозволу Держкомтелерадіо в день її надходження є недоцільним.

2. Підпунктом 2 пункту 2 проекту Змін щодо переліку документів для отримання дозволу пропонується абзац п'ятий пункту 4 Порядку (Постанова N 262) викласти в такій редакції: "рецензію щодо характеристики та оцінки змісту видання, складену фахівцем (експертом) державною мовою відповідно до рекомендацій, затверджених Держкомтелерадіо, та засвідчену підписом власника прав на видання".

Відповідно до статті 4 Закону про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема, перелік та вимоги до документів, які суб'єкту господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Згідно зі статтею 28-1 Закону України "Про видавничу справу" (далі - Закон) для отримання дозволу суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, такі документи:

- заяву про надання дозволу, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну територію України;

- один примірник оригіналу видання, що ввозиться на митну територію України;

- оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;

- рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника прав на видання.

Зазначений перелік документів, що подаються суб'єктом господарювання, є вичерпним.

Отже, перелік документів та вимоги до них для отримання дозволу визначається Законом, а тому підпункт 2 пункт 2 проекту Змін потребує приведення у відповідність до вимог Закону.

3. Підпунктом 3 пункту 2 проекту Змін щодо внесення запису в день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу до ЄДР та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, пропонується в абзаці першому пункту 8 Порядку (Постанова N 262) слова "у день прийняття" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня після прийняття".

Частиною другою статті 6 Закону про дозвільну систему дозвільні органи вносять до ЄДР, зокрема, рішення, прийняті дозвільними органами відповідно до цього Закону, - у день їх прийняття.

Отже, вважаємо, що внесення змін до абзацу першого пункту 8 Порядку (Постанова N 262) є недоцільним, оскільки такі зміни не відповідатимуть вимогам Закону про дозвільну систему та є передчасними.

Слід зазначити, що Законом України від 06.10.2016 N 1666 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" (Закон N 1666-VIII) були внесені зміни до Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 26.11.2015 N 835 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Закон N 835-VIII), яким відтерміновано до 01.01.2019 наповнення ЄДР відомостями про документи дозвільного характеру та передбачено, що відомості про видачу документів дозвільного характеру, продовжують вноситися та надаватися відповідно до Реєстру документів дозвільного характеру.

4. Підпунктом 4 пункту 2 проекту Змін щодо внесення запису про анулювання дозволу до ЄДР пропонується абзац дев'ятий пункту 10 Порядку (Постанова N 262) викласти у такій редакції: "У разі анулювання дозволу відповідний запис із Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, вилучається", виключивши положення стосовно внесення запису про анулювання дозволу до ЄДР.

Частиною першою статті 6 Закону про дозвільну систему передбачено, що до ЄДР вносяться відомості про документи дозвільного характеру, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", та декларації.

Перелік відомостей в ЄДР про видачу документів дозвільного характеру та декларації визначається статтею 9 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію).

Так, пунктом 46 частини другої та пунктом 21 частини четвертої статті 9 Закону про реєстрацію визначено, що в ЄДР містяться такі відомості про видачу документів дозвільного характеру, зокрема, підстави, дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру.

Враховуючи вищевикладене, проект постанови потребує доопрацювання з урахуванням наданих зауважень та пропозицій.

З огляду на вказане, розробка проекту постанови не узгоджується з одним з принципів державної регуляторної політики, встановлених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме, принципом передбачуваності, під яким розуміється послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності та статтею 5 цього Закону, якою визначено, що забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, серед іншого, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. N 235 і від 5 квітня 2017 р. N 262".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали