ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 8 серпня 2011 року N 723

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 557 і від 13 березня 2002 р. N 301" /далі - проект Постанови/, а також документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.07.2011 N 13134/08/10-11.

За результатами здійснення аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Постанови передбачається привести Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 N 557, та Порядок погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 301, у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" (Закон N 3205-VI).

Під час знаходження проекту Постанови на опрацюванні в Держкомпідприємництві Головним розробником в робочому порядку доопрацьовано редакцію абзацу третього пункту 1 проекту Постанови та абзацу другого пункту 2 проекту Постанови шляхом визначення документа, що подається до заяви про одержання дозволу на проведення робіт на землях водного фонду та дозволу на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, а саме - виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Проте, пунктом 4 протокольного рішення Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28.09.2010 та підпунктом 9.2 розділу 9 "Дерегуляція та розвиток підприємства" Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), передбачено скорочення переліків документів, які необхідно подати до заяви для одержання документів дозвільного характеру, зокрема, виключення подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Тобто, подання виписки (засвідченої виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців суперечитиме дорученням та завданням Президента України та Уряду, які спрямовано на дерегуляцію підприємницької діяльності.

Зазначене, в свою чергу, також суперечить основним принципам державної регуляторної політики, регламентованих статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема:

принципу доцільності - обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми

принципу ефективності - забезпечення досягнення в наслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

принципу передбачуваності - послідовність регуляторної діяльності, відповідності її цілей державній політиці.

Окрім зазначеного, Міністерством екології та природних ресурсів України при розробці зазначеного проекту Постанови не дотримано вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належного складання Аналізу регуляторного впливу з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308, зокрема, в частині достатнього визначення як самої проблеми, так і цілей та аналізів альтернативних способів її вирішення, а також - вичерпного обґрунтування запропонованого способу розв'язання проблеми.

Основною метою підготовки аналізу регуляторного впливу /далі - АРВ/ є доведення оптимальності та ефективності запропонованого регулювання.

Так, потребує доопрацювання розділ, в якому визначаються очікуванні результати прийняття регуляторного акта. Визначення зазначених результатів провадиться із застосуванням методу аналізу вигод і витрат у простій (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів) або складній (із застосуванням різноманітних моделей) формі.

Для проведення аналізу вигод та витрат установлюється певний період. Розмір кожної вигоди та витрати обчислюється з використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та опитувань, а також даних, одержаних із інших джерел. На підставі обчислення розміру кожної вигоди та витрати підсумовується загальний збір.

Цей розділ є найважливішою аналітичною частиною АРВ. Саме у ньому розробник проекту регуляторного акта визначає загальний ефект від регулювання та виражає його в грошовій формі. Аналіз вигод та витрат показує соціальну і економічну доцільність такого регулювання, допомагає оцінити вплив, який може мати регуляторний акт на інтереси різних груп (держава, суб'єкти господарювання, громадяни).

Крім того, в відповідному розділі АРВ прогнозні значення показників результативності регуляторного акта повинні встановлюватись протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати наводиться текстовий опис результативності акта.

В пункті АРВ, що визначає заходи, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності акта; вид даних (статистичний, науковий дослідження або опитування), які будуть використовуватися для такого відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, наукові установи, що залучатимуться для відстеження.

На підставі вищевикладеного, при розробці даного проекту Постанови Міністерством екології та природних ресурсів України не дотримано вимог статей 4 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити у погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 557 і від 13 березня 2002 р. N 301".

 

В. о. першого
заступника Голови

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали