ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 3 серпня 2011 року N 703

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України" (далі - проект Постанови), а також додані до нього документи, надані на погодження листом Держгірпромнагляду від 12.07.2011 N 1/03-11/5001.

За результатами проведеного аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Постанови затверджується Порядок видачі дозволів Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - проект Порядку).

1. Проектом Порядку передбачається, зокрема, що для одержання дозволу на виконання робіт та/або на експлуатацію чи застосування устаткування, який видає Держгірпромнагляд, роботодавець або уповноважена ним особа подає особисто чи надсилає рекомендованим листом заяву за формою згідно із додатком 3 до цього Порядку, до якої додається:

на виконання робіт - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання та його спроможності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію устаткування - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання та його спроможності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявленого устаткування;

на застосування устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності устаткування вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та технічних регламентів (далі - Висновок експертизи).

При цьому, згідно з визначенням, передбаченим пунктом 2 проекту Порядку, експертна організація - експертно-технічні центри, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Разом з тим, відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності; об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід); дозвільна (погоджувальна) процедура - сукупність дій, що здійснюються суб'єктами господарювання, державними адміністраторами та дозвільними органами під час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновків тощо, які передують отриманню документа дозвільного характеру.

Згідно з частиною першої статті 4 Закону про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Проте Законом України "Про охорону праці" не враховано повного обсягу вимог частини першої статті 4 Закону про дозвільну систему.

2. Пунктом 10 проекту Порядку передбачається, що видача дозволу або повідомлення роботодавця про відмову у видачі дозволу Держгірпромнагляду здійснюється у порядку, визначеному ним.

Разом з тим, згідно з частиною першою статті 41 Закону про дозвільну систему порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними (місцевими) органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Аналогічні зауваження стосуються і пункту 14 проекту Порядку.

Таким чином, пункти 10, 14 проекту Порядку потребують вилучення.

3. Пунктами 24, 25 проекту Порядку запроваджується процедура подання роботодавцем декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки, на підставі якої здійснюється виконання робіт, експлуатація та/або застосування устаткування.

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону про дозвільну систему (в редакції від 07.07.2010 N 2451-VI) суб'єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Так, пунктом 62 Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 N 725, передбачається виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатація (застосування) об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, види яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами".

Враховуючи викладене, проект Порядку потребує доопрацювання та може бути розглянутий на предмет його погодження за умови внесення відповідних змін до статті 21 Закону України "Про охорону праці" у частині приведення його норм у відповідність до вимог частин першої та четвертої статті 4 Закону про дозвільну систему.

Таким чином, запропонований розробником проект Постанови не відповідає статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", положеннями якої для забезпечення здійснення державної регуляторної політики передбачено, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України".

 

В. о. першого
заступника Голови

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали