ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 26 серпня 2011 року N 789

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів" /далі - проект Постанови/, а також документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.07.2011 N 37-16-4-10/11177.

За результатами здійснення аналізу проекту Постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом визначається процедура проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів /далі - транспорті засоби/.

Так, в пункті 3 проекту Порядку серед переліку термінів, визначених для застосування в цьому проекті, розробник закріплює наступні терміни:

- небезпечна невідповідність - технічний стан машини, що характеризується наявністю недоліків, які загрожують безпечній життєдіяльності людини;

- незначна невідповідність - технічний стан машини, що характеризується наявністю недоліків, які не загрожують безпечній життєдіяльності людини і можуть бути усунені під час проведення перевірки.

Водночас, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" від 05.07.2011 N 3565 (Закон N 3565-VI) /далі - Закон N 3565/, обов'язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме: системи гальмового і рульового керування, зовнішніх світлових приладів, пневматичних шин та коліс, світлопропускання скла, газобалонного обладнання (за наявності), інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Отже, згідно з вимогами Закону N 3565 (Закон N 3565-VI), при проведені обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, повинні перевірятися лише ті елементи, які безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища.

Пунктом 4 проекту Порядку передбачено, що контроль машин включає перевірку технічного стану машин відповідно до вимог, затверджених Мінагрополітики України.

Також, в пункті 12 проекту Порядку передбачено, що виконавець перевіряє технічний стан машини згідно із затвердженою ним технологічною документацією (методикою), розробленою відповідно до нормативно-правових актів, національних стандартів, нормативно-технічних документів, норм, нормативів і правил виробника машин та погодженою з Державною інспекцією сільського господарства України.

Виконавцями, згідно з нормами проекту Порядку, є суб'єкти господарювання уповноважені на проведення контролю.

Однак, відповідно до норм Закону N 3565 (Закон N 3565-VI), порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України.

Крім того, статтею 4 Закону України "Про дорожній рух" до компетенції Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху віднесено встановлення єдиних вимог щодо конструкції та технічного стану транспортних засобів, що експлуатуються в Україні.

Таким чином, перевірка технічного стану машин повинна відбуватися не відповідно до вимог, затверджених Мінагрополітики, чи методики, розробленої суб'єктом господарювання, а згідно з вимогами і в обсязі, що встановлені Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 3 пункту 4 проекту Порядку передбачено, що контроль машин включає перевірку державним інспектором відповідності внесеної інформації виконавцями щодо видачі протоколів даним уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.

Також, відповідно до пункту 23 проекту Порядку, замовник протягом 15 робочих днів надає протокол державному інспектору для перевірки відповідності внесеної інформації до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи виконавцем щодо видачі протоколу.

В той же час, метою розроблення проекту Порядку є визначення процедури проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, а не порядку здійснення контролю за суб'єктами господарювання - виконавцями обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Отже, вищенаведені норми потребують виключення зі змісту проекту Порядку.

Крім того, пунктом 6 проекту Порядку передбачено, що виконавці забезпечують проведення контролю згідно з графіком за місцем знаходження машин.

Разом з тим, відповідно до пункту 9 проекту Порядку, замовники подають машини для контролю у місце, день та час, визначені графіком.

Таким чином, в проекті Порядку одночасно по-різному визначено місце проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, тобто і за місцезнаходженням машин, і в місцях, визначених інспекцією у відповідних графіках.

Проте, враховуючи, що суб'єкти господарювання для здійснення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів повинні мати певне обладнання, місцем проведення технічного контролю не може бути місцезнаходження машини, а може бути лише те місце, де у суб'єкта господарювання знаходиться необхідне обладнання для здійснення технічного контролю транспортних засобів.

Згідно з пунктом 8 проекту Порядку, технічний опис та зразок протоколу затверджує Мінагрополітики України.

Проте, зазначена норма проекту Порядку суперечить вимогам Закону N 3565 (Закон N 3565-VI). Так, Законом N 3565 передбачено, що технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу затверджує Кабінет Міністрів України.

Пунктами 10 та 11 проекту Порядку передбачено, що виконавець надає послуги юридичним особам та фізичним особам - підприємцям після укладення договору у письмовій формі, а виконавцю для проведення технічного контролю подаються, зокрема, квитанції (платіжні документи) про сплату необхідних платежів за проведення контролю.

Однак, враховуючи, що Законом N 3565 (Закон N 3565-VI) суб'єктам господарювання делеговані повноваження держави щодо проведення технічного контролю транспортних засобів, повинна бути розроблена єдина для всіх уповноважених суб'єктів господарювання методика визначення вартості послуг з технічного контролю.

Також, пунктом 29 проекту Порядку передбачено, що контроль за дотриманням цього Порядку здійснюється інспекціями в порядку, затвердженому Мінагрополітики України.

В той же час, відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" /далі - Закон про контроль/, виключно законами встановлюється, зокрема, спосіб здійснення державного нагляду (контролю).

Спосіб здійснення державного нагляду (контролю) - процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом (стаття 1 Закону про контроль).

З огляду на зазначене, контроль за дотриманням суб'єктами господарювання порядку проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів має відбуватися не в порядку, затвердженому Мінагрополітики, а в порядку передбаченому законом.

Таким чином, при підготовці проекту Порядку розробником не дотримано вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

На підставі вищевикладеного, при розробці даного проекту постанови Кабінету Міністрів України Міністерством аграрної політики та продовольства України не дотримано вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити у погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали