ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2011 року N 753

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення "Про затвердження Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті" (далі - проект Рішення), а також документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 20.06.2011 N 17/1300.

За результатами здійснення аналізу проекту Рішення та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва встановив:

проектом Рішення передбачається визначити єдиний порядок ведення мовлення телерадіоорганізаціями на всій території України у разі видання Указу Президента України про оголошення в Україні днів трауру (скорботи, жалоби) та днів пам'яті.

Проект Рішення з аналогічним змістовим наповненням вже опрацьовувався Держкомпідприємництвом і щодо нього було прийняте рішення від 11.05.2011 р. N 432 (Рішення N 432) про відмову в погодженні проекту регуляторного акта.

Викладені у зазначеному рішенні про відмову зауваження та пропозиції до проекту Рішення, які з позицій Комітету є принциповими, розробником не враховані.

Крім того, з приводу редакції проекту Рішення на адресу Держкомпідприємництва листом Асоціації "Індустріальний Телевізійний Комітет" від 28.04.2011 N 0428-10 надано зауваження та пропозиції до його змістового наповнення.

Як вбачається з листа суб'єктів господарювання даного сегменту ринкової діяльності, аналогічні зауваження та пропозиції до проекту Рішення були також направлені головному розробнику з метою врахування при подальшій підготовці проекту.

Згідно з частиною 7 статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє, з подальшим відображенням в аналізі регуляторного впливу (далі - АРВ), як альтернативних способів досягнення цілей.

Головним розробником у супровідному листі до представленого проекту Рішення викладено мотиви відхилення зазначених зауважень Асоціації з посиланням на норми законодавства, зокрема, частини 3 ст. 7 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та ст. 15, 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо наділення Національної ради достатніми повноваженнями для прийняття регуляторних актів.

Однак, ані в зазначених нормативних актах, ані в жодному іншому законодавчому акті не визначено повноважень Національної ради визначати особливості регулювання днів трауру на радіо і телебаченні. Такі дії не відповідають частині 2 ст. 19 Конституції України, в якій визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Крім того, пунктом 2.1 розділу 2 проекту Правил встановлено, що в разі видання Указу Президента України про оголошення в Україні днів трауру (скорботи, жалоби) та днів пам'яті телерадіоорганізації мають внести наступні зміни до теле- та радіопередач та сітки мовлення на день, що оголошено днем трауру (скорботи, жалоби) та днем пам'яті (далі - дні трауру).

2.1.1. Забезпечити оформлення ефіру теле- і радіоканалів без розміщення міжпрограмних заставок мажорного звучання або з використанням відбивок, джунглів чи інших міжпрограмних заставок мінорного звучання.

2.1.2. Припинити трансляцію комедійних фільмів, розважальних та музично-розважальних передач, концертно-видовищних заходів, теле- і радіо вікторин, передач на замовлення та музичних творів мажорного звучання.

2.1.3. Утриматись від трансляції рекламних роликів, анонсів, що містять елементи шоу, розваг та еротики.

Закон України "Про телебачення і радіомовлення" визначає, що сітка мовлення - це документ, що містить перелік, послідовність, назву, час виходу в ефір теле- чи радіопрограм, теле- чи радіопередач і відображає основні напрями програмної концепції мовлення на конкретний період.

Крім того, пунктом "є" частини 2 ст. 24 зазначеного Закону у заяві про видачу ліцензії заявник повинен вказати дані про періодичність, час, обсяги та сітку мовлення, а в пункті "ґ" частини 3 ст. 27 того ж Закону зазначено, що в ліцензії на мовлення вказуються серед іншого - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення.

Пунктом "а" частини 1 статтею 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" встановлено обов'язки телерадіоорганізації дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії.

Так, пунктом 2.1 розділу 2 проекту Правил, яким встановлено, що в разі видання Указу Президента України про оголошення в Україні днів трауру телерадіоорганізації мають внести зміни до теле- та радіопередач та сітки мовлення на день, що оголошено днем трауру, будуть порушуватись вимоги Закону України "Про телебачення і радіомовлення" і фактично потягнуть за собою необхідність для телерадіоорганізацій внесення змін у діючі ліцензію на мовлення.

Пункт 2.1.3 проекту Правил зобов'язує телерадіоорганізації утриматись від трансляції рекламних роликів, анонсів, що містять елементи шоу, розваг та еротики. В той же час, статтею 53 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" визначено, що відносини, які виникають під час рекламної діяльності на телебаченні і радіо, регулюються Законом України "Про рекламу", який, в свою чергу, визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами. І саме зазначеним законом визначаються загальні вимоги щодо реклами, а також і обмеження щодо неї, що має узгоджуватись із запропонованим регулюванням.

Крім того, зобов'язання проектом Правил телерадіоорганізацій забезпечити оформлення ефіру теле- і радіоканалів без розміщення міжпрограмних заставок мажорного звучання або з використанням відбивок, джунглів чи інших міжпрограмних заставок мінорного звучання, припинити трансляцію комедійних фільмів, розважальних та музично-розважальних передач, концертно-видовищних заходів, теле- і радіо вікторин, передач на замовлення та музичних творів мажорного звучання, утриматись від трансляції рекламних роликів, анонсів, що містять елементи шоу, розваг та еротики є втручанням в програмну концепцію мовлення.

Відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" програмна концепція мовлення - це обов'язковий додаток до ліцензії на мовлення, яким визначаються основні змістовні характеристики мовлення відповідно до вимог цього Закону

Частина 8 статті 28 зазначеного Закону зобов'язує ліцензіата дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення.

Тобто запропоновані головним розробником вимоги прямо суперечать вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення", а також в такому форматі є втручанням в діяльність теле- і радіоорганізацій, оскільки пунктом 11 ст. 92 Конституції України передбачено, що виключно законами визначаються засади діяльності засобів масової інформації.

Таким чином, при підготовці проекту Рішення розробником не дотримано вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Питання регулювання днів трауру є необхідним у суспільстві як з морально-етичної, так і з юридичної сторони. Однак, таке регулювання повинно відбуватись виключно на рівні закону, як мовлення в особливих обставинах.

Оскільки питання порядку ведення мовлення телерадіоорганізаціями у дні трауру є виключною обставиною, вбачається за можливе врегулювати зазначене питання за аналогією до статті 51 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", якою визначається мовлення в особливих обставинах. Так, на час надзвичайного та/чи воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до закону може встановлюватися особливий режим роботи аудіовізуальних засобів масової інформації.

Доцільно і на час видання Указу Президента України про оголошення в Україні днів трауру (скорботи, жалоби) та днів пам'яті відповідно до закону встановлювати особливий режим роботи аудіовізуальних засобів масової інформації.

Крім того, запропоноване регулювання не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема:

- доцільності та адекватності, оскільки розробником не обґрунтовано необхідність запровадження передбаченого проектом Рішення відповідного державного регулювання адміністративних відносин у запропонованому вигляді, а також - наскільки така форма державного регулювання буде відповідати потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;

- ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Окрім вищевикладеного, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення при розробці зазначеного проекту Рішення не дотримано вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належного складання аналізу регуляторного впливу з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308, щодо достатнього визначення як самої проблеми, так і цілей та аналізів альтернативних способів її вирішення, а також - вичерпного обґрунтування запропонованого способу розв'язання.

Основною метою підготовки аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) є доведення оптимальності та ефективності запропонованого регулювання.

У процесі проведення аналізу:

1. визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання;

2. визначаються цілі державного регулювання;

3. визначаються та оцінюються усі прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо переваги обраного способу;

4. описується механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи;

5. обґрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

6. визначаються очікувані результати прийняття акта;

7. обґрунтовується запропонований строк дії акта (у разі обмеження цього строку);

8. визначаються показники результативності акта;

9. визначаються заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Зокрема, потребує доопрацювання розділ, в якому визначаються очікуванні результати прийняття регуляторного акта. Визначення зазначених результатів провадиться із застосуванням методу аналізу вигод і витрат у простій (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів) або складній (із застосуванням різноманітних моделей) формі.

Для проведення аналізу вигод та витрат установлюється певний період. Розмір кожної вигоди та витрати обчислюється з використанням статистичних даних, даних наукових досліджень та опитувань, а також даних, одержаних із інших джерел. На підставі обчислення розміру кожної вигоди та витрати підсумовується загальний збір.

Крім того, прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди або витрати наводиться текстовий опис результативності акта.

В пункті АРВ, що визначає заходи, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності акта; вид даних (статистичний, науковий, дослідження або опитування), які будуть використовуватися для такого відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, наукові установи, що залучатимуться для відстеження.

На підставі вищевикладеного, при розробці даного проекту Рішення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення не дотримано вимог статей 4, 5 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити у погодженні проекту рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення "Про затвердження Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали