ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 15 серпня 2011 року N 750

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Порядку аналізу ринку послуг пропуску трафіка, визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ньому (далі - проект Порядку), а також додані до нього документи, надані на погодження листом НКРЗ від 20.06.2011 N 01-3142/123.

За результатами проведеного аналізу проекту Порядку та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва встановив:

пунктом 5.5 розділу 5 проекту Порядку передбачено, що у разі несвоєчасного подання, надання в неповному обсязі або надання недостовірної інформації оператори, провайдери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

В той же час пунктом 22 статті 92 Конституції України передбачено, що виключно законами України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

У зв'язку з цим пункт 5.5 розділу 5 необхідно привести у відповідність до Конституції України.

Відповідно до абзацу першого пункту 2.2 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. N 34/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 р. за N 381/10661, при розробці нормативно-правового акта слід виходити з необхідності правового регулювання управлінської діяльності суб'єкта нормотворення, однією з форм реалізації якої є видання розпорядчих документів, вид яких (наказ, постанова, розпорядження, рішення) визначається законодавчими актами та положеннями.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний акт - це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання.

Враховуючи зазначене, проект Порядку має затверджуватися розпорядчим документом Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, проте даного розпорядчого документу НКРЗ в комплекті необхідних документів, які додаються до проекту Порядку, розробником надано не було.

Окрім цього, розробником при розробці даного проекту Порядку не дотримано вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належного складання Аналізу регуляторного впливу з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308, щодо достатнього визначення як самої проблеми, так і цілей та аналізів альтернативних способів її вирішення, а також - вичерпного обгрунтування запропонованого способу розв'язання.

Основною метою складання аналізу регуляторного впливу є доведення оптимальності та ефективності запропонованого регулювання.

За інформацією розробника, даний проект Порядку розроблено з метою забезпечення ефективної конкуренції на ринку телекомунікацій. Проте запропоновані проектом Порядку норми спрямовані також і на необхідність подавати операторами до НКРЗ даних у термін та за формою визначеними НКРЗ. Зазначені дані містять показники діяльності операторів фіксованого та рухомого зв'язку у вигляді доходів від надання телекомунікаційних послуг. З огляду на викладене, розробнику необхідно надати додаткові обгрунтування доцільності встановлення вимог щодо подання таких даних операторами телекомунікацій.

Таким чином, запропоновані у проекті Порядку норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Зазначене також не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 даного Закону України, зокрема, збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави, а також, в частинах:

- доцільності та адекватності, оскільки розробником не обґрунтовано необхідність запровадження передбаченого проектом Наказу відповідного державного регулювання адміністративних відносин у запропонованому вигляді, а також - наскільки така форма державного регулювання буде відповідати потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам;

- ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Порядку аналізу ринку послуг пропуску трафіка, визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ньому.

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали