ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2011 року N 756

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.02.2005 N 3519 та затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками" /далі - проект розпорядження/ та документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.07.2011 N 7951/39-5.

За результатами здійснення аналізу проекту розпорядження та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом розпорядження передбачається внести зміни до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.02.2005 N 3519 "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками" /далі - розпорядження N 3519/ з метою врегулювання питання запровадження національної системи підготовки та сертифікації актуаріїв шляхом видачі свідоцтва на відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, особам, які матимуть освіту за спеціальністю "актуарна та фінансова математика", за умови наявності досвіду практичної роботи з актуарних розрахунків.

Проте представлений проект регуляторного акта не може бути погоджений Держкомпідприємництвом через недотримання розробником вимог статей 4 та 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Так, проектом розпорядження передбачається викласти у новій редакції пункт 3 розпорядження N 3519 в такій редакції: "Особи, які здійснювали та посвідчували актуарні розрахунки до 31.12.2005, зобов'язані відповідати цим Кваліфікаційним вимогам з 01.01.2014".

За позицією учасників ринку актуарних послуг, запропонована норма не вирішить усі проблемні питання сертифікації актуаріїв, а лише тимчасово (до 01.01.2014) зніме напругу, що склалася навколо питання нестачі актуаріїв.

Так, свого часу Держкомпідприємництвом було проведено експертизу розпорядження N 3519, за результатами якої рішенням Комітету від 11.03.2010 р. N 51 було встановлено, що положення вищезазначеного розпорядження мають на меті забезпечення виключно відомчого бюрократичного інтересу, та не містять правової, економічно зваженої позиції щодо обраного шляху нормотворення, а їх безпосередня реалізація призводить до непослідовного та незбалансованого державного регулювання.

Вказана позиція Держкомпідприємництва була також відображена і в рішенні Комітету від 01.09.2010 N 51-2 "Про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України".

Крім того, рішенням Держкомпідприємництва від 11.02.2011 N 160 (Рішення N 160) було відмовлено в погодженні проекту розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками", надісланого на погодження разом з доданими документами листом Держфінпослуг від 20.12.2010 р. N 16762/39-5, оскільки у проекті розпорядження не в повному обсязі були враховані зауваження, що були висвітлені у вищезазначених рішеннях Держкомпідприємництва N 51 та N 51-2.

Вдруге представлений для погодження проект розпорядження по суті принципово не змінив позицію розробника стосовно врегулювання питання підготовки та сертифікації актуаріїв, в зв'язку з чим Держкомпідприємництво залишається за незмінності позиції, висловленої у рішенні Комітету від 11.02.2011 N 160 (Рішення N 160) про відмову в погодженні проекту регуляторного акта, та повторно акцентує увагу на наступному.

Пунктом 4 проекту Змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками /далі - проект Змін/ пропонується слова "свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх" у всіх відмінках замінити словами "свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками".

По суті, має місце лише зміна назви свідоцтва, що ніяким чином не вирішує проблему стосовно існування не передбаченого законом документу.

Зокрема, відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про страхування", актуарними розрахунками можуть займатися особи, які мають відповідну кваліфікацію згідно з вимогами, встановленими Уповноваженим органом, яка підтверджується відповідним свідоцтвом.

Тобто, Законом України "Про страхування" передбачено лише необхідність одержання кваліфікаційного свідоцтва, яке має видаватись згідно з вимогами, встановленими Уповноваженим органом.

В той же час, пунктом 1.4 Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, затверджених розпорядженням N 3519 /далі - Кваліфікаційні вимоги/ передбачається, що актуарні розрахунки мають право посвідчувати фізичні особи, які мають кваліфікацію відповідно до цих Кваліфікаційних вимог та отримали свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх.

Наведене означає, що поряд з документом, передбаченим Законом України "Про страхування", тобто свідоцтвом про підтвердження кваліфікації, яке є підставою для здійснення актуарієм розрахунків, Держфінпослуг введено додатковий документ "свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками".

При цьому, з урахуванням пропонованих змін до Кваліфікаційних вимог, особа, яка буде претендувати на отримання "свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками" вже повинна буде мати кваліфікаційне свідоцтво, яке згідно Закону України "Про страхування" і надає таке право.

Натомість, питання видачі таких кваліфікаційних свідоцтв на сьогоднішній день вже врегульоване Положенням про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 р. N 183, яким встановлено, що у випадках, передбачених законодавством, Держфінпослуг установлює для окремих категорій фахівців кваліфікаційний мінімум, відповідність якому підтверджується складанням екзамену. При успішному складанні екзамену особі видається кваліфікаційне свідоцтво або сертифікат.

В розвиток зазначеної норми, розпорядженням Держфінпослуг від 20 червня 2006 р. N 5922 затверджено "Кваліфікаційний мінімум для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками".

При цьому підставою затвердження кваліфікаційного мінімуму відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 20 червня 2006 р. N 5922 є все та ж стаття10 Закону України "Про страхування".

Тобто, з огляду на вимоги Закону України "Про страхування", розпорядження Держфінпослуг від 25.12.2003 N 183 "Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг" та розпорядження Держфінпослуг від 20.06.2006 N 5922 "Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками", особа може займатись актуарними розрахунками, якщо підтвердила свій кваліфікаційний мінімум та отримала відповідне кваліфікаційне свідоцтво за результатом складеного іспиту.

Держкомпідприємництво залишається на позиції, відповідно до якої одержання будь-яких інших документів, які б надавали право займатися актуарними розрахунками, зокрема, свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, Законом України "Про страхування" не передбачено.

Крім вищезазначеного, вважаємо за необхідне зауважити на наступному.

Діюче розпорядження N 3519 є дискримінаційним стосовно громадян України, які претендують на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх, оскільки встановлює до них інші вимоги порівняно з вимогами, що пред'являються до іноземних громадян (нерезидентів).

Так, згідно підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 діючих Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, особи, що претендують на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх (резиденти і нерезиденти), повинні мати, зокрема, документи про успішне складення професійних екзаменів, передбачених відповідними американською та/або британською системами за відповідними кодами.

Водночас для нерезидентів передбачено альтернативну вимогу щодо наявності у них професійної кваліфікації дійсного чи асоційованого члена однієї з таких професійних актуарних організацій, як Факультет Актуаріїв і Інститут Актуаріїв (Faculty and Institute of Actuaries) (Великобританія), Консультативна Група (Groupe Consultatiff - ЕС), Товариство Актуаріїв (Society of Actuaries) (США), Спілка Актуаріїв майнового страхування (Casualty Actuarial Society) (США), Канадський Інститут Актуаріїв (Canadian Institute of Actuaries), Інститут Актуаріїв Австралії (Institute of Actuaries of Australia), Інститут Актуаріїв Японії (Institute of Actuaries of Japan (підпункт 2.1.2 діючих Кваліфікаційних вимог).

Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються, зокрема, тими самими правами і свободами, як і громадяни України.

В свою чергу, положеннями статей 2 та 7 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" передбачено, що іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, в тому числі при здійсненні підприємницької діяльності, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України.

На сьогодні ні жодним законом України, ні міжнародним договором України не встановлено інших вимог до іноземних громадян, які претендують на право займатися в Україні актуарними розрахунками та посвідчувати їх.

Проте, представленим для погодження проектом розпорядження зазначена проблема ніяким чином не врегульовується.

Крім вищевикладеного, прийняття проекту розпорядження здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики.

Зазначений принцип, зокрема, передбачає послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний орган затверджує план діяльності з підготовки ним проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений вищезазначеним Законом України.

Якщо регуляторний орган готує проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте, представлений проект розпорядження не включений до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2011 році Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Таким чином, запропоновані проектом розпорядження норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Крім того, розробником не дотримано принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 вищезазначеного Закону України, зокрема:

- ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави;

- передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.02.2005 N 3519 та затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали