ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 28 вересня 2011 року N 858

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту прав споживачів фінансових послуг)" /далі - проект Закону/ і документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.08.2011 N 9516/39-5.

За результатами здійснення аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Представленим проектом регуляторного акта пропонується внести зміни до законів України "Про захист прав споживачів" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" з метою вдосконалення системи захисту прав споживачів фінансових послуг та забезпечення її ефективності.

Зокрема, проектом Закону пропонується врегулювати такі поняття як споживач фінансових послуг, споживчий кредит та уточнити поняття продукції.

Крім того, запроваджується вимога, згідно з якою текст договору про надання фінансової послуги має бути чітким, конкретним та зрозумілим. У випадку наявності протиріч у тлумаченні умов договору про надання фінансової послуги, такі умови мають тлумачитись на користь споживача фінансової послуги. Також проектом Закону передбачене право споживача щодо відкликання згоди на укладання договору.

Зазначений законопроект вже розглядався Держкомпідприємництвом на предмет погодження відповідно до листа Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.01.2011 р. N 425/39-5.

Однак за результатами здійсненого аналізу Комітетом було прийнято рішення від 17.02.2011 N 192 (Рішення N 192) про відмову в погодженні проекту регуляторного акта як такого, що не відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" /далі - Закон/, та вимогам статті 5 зазначеного Закону в частині необхідності викладення положень акта у спосіб, який є однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Редакція, що вдруге представлена для погодження листом Держфінпослуг від 08.08.2011 N 9516/39-5, враховує зауваження Держкомпідприємництва в частині однозначного та зрозумілого викладення положень законопроекту, однак розробником не надано відповідної інформації стосовно дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки в частині розгляду зауважень та пропозицій Ліги страхових організацій України, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок та Української Федерації убезпечення.

Разом з тим, якщо брати до уваги той факт, що до повторно оприлюдненого законопроекту на адресу Комітету знову надійшли зауваження та пропозиції від Ліги страхових організацій України (лист від 02.09.2011 N 437/III-5) та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (лист 01.09.2011 N 01-71), які по суті є аналогічними попереднім, то цілком ймовірним є повторний випадок недотримання розробником процедури, встановленої частиною сьомою статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", при доопрацюванні редакції законопроекту.

З огляду на зазначене, повторно зауважуємо на необхідності дотримання принципу прозорості та врахування громадської думки в частині обов'язкового розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями.

Разом з тим, з метою винайдення взаємоузгодженого рішення та усунення наявних розбіжностей щодо окремих норм законопроекту, пропонуємо розробнику організувати узгоджувальну нараду з обов'язковим залученням представників ринку та, за необхідності, інших центральних органів виконавчої влади.

Окрім вищевикладеного, аналіз змістовного наповнення законопроекту виявив неузгодженість окремих норм законопроекту між собою, а також невідповідність чинному законодавству.

Зокрема, абзацом третім пункту 2 частини 2 розділу I проекту Закону передбачено, що у випадку наявності протиріч у тлумаченні умов договору про надання фінансової послуги такі умови мають тлумачитись на користь споживача фінансової послуги.

Проте даний абзац логічно не узгоджується з абзацом другим пункту 2 частини другої розділу I проекту Закону, яким передбачено, що текст договору про надання фінансової послуги має бути чітким, конкретним та зрозумілим.

Водночас вищезазначена норма не відповідає статті 213 Цивільного кодексу України, згідно з якою зміст правочину може бути витлумачений стороною (сторонами) та на вимогу однієї або обох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту правочину, а також статті 1 цього ж Кодексу, який закріплює юридичну рівність учасників цивільних правовідносин.

Таким чином, запропоновані проектом Закону норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Крім того, розробником не дотримано принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 вищезазначеного Закону України, зокрема:

- збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- прозорості та врахування громадської думки - в частині обов'язкового розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту прав споживачів фінансових послуг)".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали