ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 16 вересня 2011 року N 819

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі - проект Закону), а також додані до нього документи, надані на погодження листом Антимонопольного комітету України від 12.08.2011 N 422-07/05-7316.

За результатами проведеного аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Закону визначаються основні засади функціонування системи державної допомоги, яка надається суб'єктам господарювання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Однак редакція проекту Закону є досить громіздкою за своєю структурою та важкою для сприйняття, а окремі положення проекту викладені неоднозначно, нечітко та незрозуміло. Безпосередньо, як структура законопроекту в цілому, так і окремі словосполучення, стилістичні моделі та форми викладення, що застосовуються в проекті Закону, не притаманні законодавству України.

Крім цього, відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу є основним документом, який дозволяє оцінити ефективність дії регуляторного акта, оптимальність та ефективність запропонованого регулювання.

Вимоги до проведення аналізу впливу регуляторного акта, проект якого розроблений регуляторним органом, встановлені Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308 (далі - Методика).

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону є достатньо великим за обсягом, проте за своєю суттю є малоінформативним.

За інформацією розробника, поданою в аналізі регуляторного впливу проекту Закону, законодавство України, що стосується державної допомоги, має фрагментарний та неповний характер. А проект Закону спрямований на запровадження в Україні системи моніторингу та звітності щодо державної допомоги.

Проте інформація, наведена в аналізі регуляторного впливу проекту Закону, не в повній мірі співпадає з вибраним способом вирішення проблеми.

У зв'язку з цим з метою уніфікації законодавчого поля України та недопущення існування неузгодженості різних законодавчих актів, що регулюють питання надання державної допомоги суб'єктам господарювання, в проекті Закону необхідно передбачити положення, що вносять зміни в діючі законодавчі акти України.

Крім того, відповідно до пункту 10 Методики прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

У зв'язку з цим розділ 8 аналізу регуляторного впливу проекту Закону необхідно доповнити відомостями щодо обов'язкових показників результативності проекту Закону.

Отже, при розробці проекту Закону розробником не дотримано передбачених в статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" принципів державної регуляторної політики, зокрема: ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави; збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Крім того, проект Закону не відповідає статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", положеннями якої для забезпечення здійснення державної регуляторної політики передбачено, зокрема, викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Таким чином, при розробці проекту Закону розробником не дотримано вимог статей 4, 5 і 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали