ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 29 вересня 2011 року N 867

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок" /далі - проект розпорядження/ та документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Держфінпослуг від 18.07.2011 N 8503/39-5.

За результатами здійснення аналізу проекту розпорядження та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом розпорядження передбачається внести зміни до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 N 7 /далі - проект Змін/, метою яких, за позицією розробника, є вдосконалення порядку формування та використання страхового резерву.

Натомість, представлений проект регуляторного акта не може бути погоджений Держкомпідприємництвом через недотримання розробником вимог статей 4, 5 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Так, прийняття проекту розпорядження здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 вищезазначеного Закону України принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу Держкомпідприємництва листом від 20.07.2011 N 323/11 до проекту Змін надійшли зауваження від Національної асоціації кредитних спілок України (додається).

За результатами вивчення наданих зауважень Держкомпідприємництво підтримує позицію суб'єкта звернення щодо наявності у проекті регуляторного акта норм, які є непослідовними та не узгоджуються з діючими регуляторними актами, зокрема Законом України "Про кредитні спілки", а також щодо необхідності доопрацювання проекту Змін в частині викладення його положень у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Також необхідним є дотримання розробником частини сьомої статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", згідно з якою усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Особливу увагу розробника звертаємо на недотриманні вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належної підготовки аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження /далі - АРВ/ з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308 /далі - Методика/.

Зокрема, формально визначений альтернативний спосіб досягнення цілей державного регулювання та взагалі не аргументовані переваги обраного способу.

Звертаємо увагу, що у цьому розділі АРВ необхідно навести опис не менше, ніж двох можливих реалістичних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

При цьому, у ході пошуку альтернативних способів доцільно розглянути такі можливості:

• нерегуляторні механізми (ринкова самоорганізація);

• альтернативні способи регулювання;

• альтернативні до запропонованого способи впровадження вимог регулювання;

• збільшення або зменшення жорсткості окремих вимог регулювання, чи санкцій за їх невиконання.

Наводиться також аргументація, чому обрано саме той спосіб, який втілено у запропонований проект регуляторного акта.

Недостатнім чином розкрито розділ щодо опису механізмів та заходів, які пропонуються для розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Зауважуємо, що в даному розділі АРВ необхідно навести опис механізмів дії регуляторного акта, які безпосередньо мають призвести до розв'язання проблеми, визначити основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання, а також ступінь їх ефективності. Фактично необхідно змоделювати ситуацію, яка виникне, коли запропонований регуляторний акт стане чинний.

Необхідно також описати організаційні заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта. Наприклад - посилити чи зменшити кількість перевірок, ввести нові форми контролю чи нагляду, проводити інформування громадян про вимоги даного регуляторного акта тощо.

В представленому АРВ взагалі не визначені обов'язкові показники результативності регуляторного акта.

Так, згідно з пунктом 10 Методики прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

У цьому розділі АРВ необхідно навести не тільки сам перелік таких показників результативності, а й їх прогнозне значення. Саме за критерієм досягнення цього прогнозного значення буде робитись висновок про результативність регуляторного акта, тому прогноз треба робити реалістичним.

До того ж, не висвітлені заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, не зазначено строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності акта, вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні, наукові установи, що залучатимуться для відстеження тощо.

Таким чином, запропоновані проектом розпорядження норми не враховують принципи державної регуляторної політики, визначені статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема:

- доцільності - обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- прозорості та врахування громадської думки - в частині обов'язкового розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями.

Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали