ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 6 жовтня 2011 року N 889

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Закону України "Про комерційний облік теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання" /далі - проект Закону/ та документи, що додаються до проекту Закону, надані на погодження листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.09.2011 N 7/17-11007.

За результатами здійснення аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проект Закону розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з метою забезпечення раціонального споживання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання.

1. Так, зазначаємо, що абзацом третім пункту першого статті 5 проекту Закону передбачається, що виконавцями робіт із встановлення вузлів обліку можуть бути, зокрема, інші суб'єкти господарювання, що отримали в установленому порядку відповідні дозволи для виконання робіт із встановлення вузлів обліку.

У супровідних документах, зокрема, аналізі регуляторного впливу та пояснювальній записці до проекту Закону, відсутні обґрунтування щодо необхідності запровадження таких документів.

Статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України про дозвільну систему) передбачено, що документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Так, вказаний документ має ознаки документів дозвільного характеруу розумінні Закону України про дозвільну систему, оскільки наявність такого документів дозволяє суб'єкту господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності (виконання робіт із встановлення вузлів обліку).

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Таким чином, проектом Закону запроваджується видача додаткових документів дозвільного характеру.

Частиною першою статті 3 Закону України про дозвільну систему встановлено основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, одним з яких є зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності.

Також, Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) передбачено, що встановлення інших видів документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.

Зміни до Переліку (Перелік N 3392-VI) вносяться одночасно (разом) з внесенням змін до законів України, що регулюють відносини у цій сфері.

Крім того, згідно з Програмою економічних реформ Президента України на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) одним з напрямів поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій є дерегуляція й розвиток підприємництва, а тому необхідними кроками у сфері дозвільної системи, зокрема, є істотне скорочення кількості видів діяльності й робіт, що вимагають одержання дозволів.

Тобто прийняття проекту Закону України буде суперечити вказаному Програмному документу Президента України (Програма), основним принципам державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а також Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI).

2. Також, зазначаємо, що абзацом третім пункту 1 частини 3 статті 9 проекту Закону передбачено доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) статтею 1033 наступного змісту:

"Порушення власником/співвласником будівель та суб'єктом господарювання у сфері теплопостачання, централізованого постачання холодної (питної)/гарячої води норм статті 3 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання", що призвело до безоблікового споживання теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води понад строк, установлений Законом."

В той же час, статтею 8 КпАП передбачено, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку  (стаття 12 КпАП).

Статтею 33 КпАП передбачено загальні правила накладення стягнення за адміністративні правопорушення, а саме, при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Отже, діючим Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за скоєння правопорушення особи, а не суб'єкта господарювання. Тому, на підставі вищевикладеного, суб'єкт господарювання не може нести відповідальність у відповідності до норм передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Разом з тим, статтею 14 КпАП передбачено відповідальність посадових осіб, а саме: посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків.

На підставі вищевикладеного, пропонуємо розробникам проекту Закону доопрацювати його з урахуванням вищевикладеного зауваження.

Таким чином, запропоновані проектом наказу норми порушують вимоги статі 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Зазначене також не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 даного Закону України, зокрема, збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави, а також ефективності державної регуляторної політики, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про комерційний облік теплової енергії, холодної (питної) та гарячої води у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали