МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 січня 2012 року N 76

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.12.2011 N 37-30-9/19088.

За результатами розгляду проекту наказу, аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено наступне.

Предметом правового регулювання проекту наказу визначено Порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання.

Відповідно до пункту 2.1 розділу II Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за N 381/10661, нормативно-правовий акт повинен розроблятися з урахуванням його галузевої належності, відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання.

Таким чином, положення пунктів 2.5 - 2.7 розділу II та положення розділу III проекту Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання (далі - проект Порядку) потребують виключення, оскільки вони не є предметом правового регулювання проекту наказу.

Крім того, згідно з положеннями проекту Порядку до компетенції комісії віднесено здійснення контролю за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів (підпункт 2.4.2 пункту 2.4 проекту Порядку).

Проте відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" виключно законами встановлюються органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Підпунктом 2.1.3 пункту 2.1 розділу II проекту Порядку передбачається, що для проведення робіт із штучного розведення (відтворення) водних біоресурсів, пов'язаних з подальшим вселенням їх у рибогосподарський водний об'єкт, виконавці відтворення повинні не пізніше ніж за два тижні подати до територіального органу Державного агентства рибного господарства України, у зоні діяльності якого розташований відповідний рибогосподарський об'єкт, зокрема, ветеринарне свідоцтво або довідку про відсутність небезпечних захворювань у господарствах штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів, з яких здійснюється перевезення об'єктів відтворення.

Статтею 1 Закону України "Про ветеринарну медицину" надано визначення терміна "ветеринарні документи", відповідно до якого ветеринарними документами є документи дозвільного характеру, до яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів.

Відповідно до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 08.07.2011 N 3677-17, ветеринарне свідоцтво та ветеринарна довідка є ветеринарними документами.

З огляду на викладене пропонуємо у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II проекту Порядку слова "Ветеринарне свідоцтво або довідку" замінити словами "Ветеринарний документ".

Згідно з підпунктом 2.1.5 пункту 2.1 розділу II проекту Порядку виконавці для проведення робіт із штучного розведення (відтворення), водних біоресурсів також повинні подати до територіального органу Державного агентства рибного господарства України дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на здійснення робіт з акліматизації.

Згідно зі статтею 50 Закону України "Про тваринний світ" переселення тварин у нові місця перебування, акліматизація нових для фауни України видів диких тварин, а також заходи щодо схрещування диких тварин допускаються в науково-дослідних і господарських цілях з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства.

Відповідно до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19.05.2011 N 3392-VI (Перелік N 3392-VI), дозвіл видається тільки на право переселення об'єктів тваринного світу.

Згідно з абзацом третім статті 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до Переліку (Перелік N 3392-VI), затвердженого зазначеним Законом.

З урахуванням вищевикладеного проект наказу є таким, що не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави та ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Таким чином, під час розроблення проекту наказу головним розробником не дотримано вимог статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання".

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали