МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 лютого 2012 року N 191

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 19.01.2012 N 61955/1/1-11 до листа Міністерства інфраструктури України від 21.12.2011 N 11194/35/10-11 розглянуло проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури" (далі - проект Закону) та проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури та доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії" (далі - проект постанови) і "Про затвердження Методики визначення відповідності готелів критеріям оцінки певної категорії", а також документи, що надані до проектів, надіслані листом Державного агентства України з туризму та курортів від 07.12.2011 N 939.

За результатами розгляду проекту Закону, проекту постанови, аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено наступне.

Абзацами п'ятим і шостим пункту 1 проекту Закону зазначається, що неправомірне застосування знака категорії об'єкта туристичної інфраструктури тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України "Про туризм" порушенням законодавства в галузі туризму, зокрема, є незаконне використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури.

Таким чином, необхідно узгодити проект Закону із Законом України "Про туризм".

Водночас зауважуємо, що з тексту зазначеної норми не вбачається, хто є суб'єктом правопорушення.

Ураховуючи викладене, уважаємо, що проект Закону потребує доопрацювання.

Пунктом 2 розділу II проекту Порядку встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури, що пропонується затвердити проектом постанови (далі - проект Порядку), зазначаються функції учасників процедури встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури.

Звертаємо увагу на те, що серед функцій уповноваженого органу не передбачено здійснення розгляду заяв, наданих заявниками.

Відповідно до пункту 1 розділу III проекту Порядку процедура встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури складається з трьох етапів.

Пунктом 2 розділу III проекту Порядку зазначається, що для проходження процедури встановлення категорії об'єктам туристичної інфраструктури заявник (власник або уповноважена ним особа) подає до уповноваженого органу заяву та у двох примірниках декларацію особисто або рекомендованим листом.

З метою узгодження пунктів 1 і 2 розділу III проекту Порядку необхідно включити до першого етапу встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури подання заявником заяви.

Згідно з пунктом 7 розділу III проекту Порядку у строк не більше 30 календарних днів заявник зобов'язаний за власний рахунок виготовити та встановити знак категорії згідно з Порядком доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії, затвердженим проектом постанови.

Звертаємо увагу на те, що в зазначеному вище пункті не визначений момент початку перебігу тридцятиденного строку.

Пунктом 8 розділу III проекту Порядку вказується, що термін дії свідоцтва не може перевищувати 2 роки.

Уважаємо за необхідне передбачити у згаданому вище пункті конкретний строк дії свідоцтва.

Відповідно до частин першої і другої статті 251 Цивільного кодексу України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Згідно з пунктом 1 розділу IV проекту Порядку в разі надходження інформації про подані претензії (скарги) щодо невідповідності об'єкта туристичної інфраструктури встановленій категорії від споживачів або замовників послуг, а також від органів державної влади, які вповноважені здійснювати нагляд за наданням послуг відповідно до нормативно-правових актів, уповноважений орган може прийняти рішення про проведення моніторингу, про що завчасно в письмовій формі попереджає заявника.

З метою однозначного розуміння вищезазначеного пункту пропонуємо конкретизувати час, протягом якого уповноважений орган повинен повідомити заявника про проведення моніторингу.

Пунктом 7 розділу IV проекту Порядку передбачено, що уповноважений орган надає заявнику письмову інформацію про прийняте рішення щодо тимчасового припинення або скасування дії свідоцтва.

Уважаємо за необхідне передбачити у згаданому вище пункті строк, протягом якого заявнику буде надана зазначена інформація.

Відповідно до пункту 8 розділу IV проекту Порядку скасування дії свідоцтва набирає чинності з моменту виключення інформації про об'єкт туристичної інфраструктури з реєстру.

Пропонуємо передбачити в зазначеному вище пункті конкретний термін, коли інформація про об'єкт туристичної інфраструктури виключається з реєстру.

Ураховуючи викладене, проект постанови потребує доопрацювання.

Отже, проект Закону та проект постанови є такими, що не відповідають основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Таким чином, під час розроблення проекту Закону та проектів постанов головним розробником не дотримано вимог статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури" та проектів постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядків встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури та доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та вид його категорії" і "Про затвердження Методики визначення відповідності готелів критеріям оцінки певної категорії".

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. П. Клюєв

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали