ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2012 року N VI/12-551

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В. І., секретаря Комісії Ковбасінської Г. В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г. М., Антипченка В. К., Герасько Л. Ю., Батченка А. Н., Будько Н. Г., Большакова Є. В., Єзерської А. О., Коваль К. П., Руденко Г. А., Луцюка П. С., Дембіцького В. О., Мельнікова О. А., Міщенка В. В., Мультяна В. В., Павлишина Б. Я., Берещенко К. Л., Яроша І. І., Квочака С. Є., Прокопчука В. О., Ромаданової Г. Г., Ковальової О. М., Скотаря А. М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою директора приватного підприємства "ІКІО" Кульгука Івана Григоровича на рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Ткачука Юрія Георгійовича, встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга директора приватного підприємства "ІКІО" Кульгука Івана Григоровича на рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, оформлене листом вих. N 14/11 від 17 жовтня 2011 року з клопотанням про скасування рішення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Ткачука Юрія Георгійовича.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Герасько Л. Ю., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга директора приватного підприємства "ІКІО" Кульгука І. Г. не підлягає задоволенню.

Вивчивши матеріали розгляду скарги директора Приватного підприємства "ІКІО" Кульгука І. Г. відносно адвоката Ткачука Ю. Г., надіслані головою дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прядун В. Б., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури встановила.

5 жовтня 2011 року до Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга від директора приватного підприємства "ІКІО" Кульгука І. Г., в якій останній повідомив про порушення адвокатом Ткачуком Ю. Г. Присяги адвоката України та просив застосувати до адвоката Ткачука Ю. Г. дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Заявник зазначав, що адвокат Ткачук Ю. Г., діючи як представник позивача за довіреністю у справах, де він також був учасником процесу, не проставив дату на позовній заяві; використовував в інтересах клієнта довідку, отриману ним з Бюро технічної інвентаризації виконавчого комітету Хмельницької міської ради як адвокатом; заявив клопотання про призначення експертизи у цивільній справі, не перевіривши повноваження експертів; в різних справах має неоднакову правову позицію з питань спадкування. На думку заявника, підписи осіб, в інтересах яких Ткачуком Ю. Г. складені процесуальні документи, викликають сумніви в тому, що виконані саме цими особами, хоч самі зацікавлені особи підписів не оспорюють. Найбільшим порушенням Присяги адвоката України заявник Кульгук І. Г. називає заяву від 5 жовтня 2011 року, подану до Бюро технічної інвентаризації Боричевим В. В., в якій останній просить не виконувати оскаржене рішення суду.

Попередньо розглянувши скаргу директора приватного підприємства "ІКІО" Кульгука І. Г. та додані до неї матеріали, голова дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прядун В. Б. встановив, що адвокат Ткачук Ю. Г. приймає участь у цивільних і господарських справах як представник позивачів на підставі нотаріально посвідченої довіреності та довіреності, виданої юридичною особою, а не діє згідно угоди, як адвокат.

Вказана обставина, відповідно до п. 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155/93, є підставою для відмови в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката.

Керуючись п. 33 Положення, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155/93, голова дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прядун В. Б., постановою від 17 жовтня 2011 року, відмовив в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Ткачука Ю. Г.

Про прийняте рішення було повідомлено заявника директора приватного підприємства "ІКІО" Кульгука І. Г. листом від 17 жовтня 2011 року вих. N 14/11.

Таким чином, рішення Хмельницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури з розгляду скарги директора Приватного підприємства "ІКІО" Кульгука І. Г. не приймалось.

Перевіривши доводи заявника, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що факт використання представником особи, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності, документа, отриманого ним в якості адвоката, не свідчить про те, що в цілому правова допомога надається ним, як адвокатом. Частиною 1 ст. 40 Цивільно-процесуального кодексу України визначено, що представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді. Із змісту довіреностей, що містяться в матеріалах справи, вбачається, що Ткачук Ю. Г. уповноважений вчиняти представництво інтересів довірителя не як адвокат, а як "інша особа" в розумінні ст. 40 Цивільно-процесуального кодексу України. Оскільки саме довіреність є документом, яким "належно посвідчені повноваження на здійснення представництва", то у Комісії немає підстав піддавати сумніву правовий статус Ткачука Ю. Г. при наданні ним правової допомоги в цивільних та господарських справах, на які посилається у скарзі директор приватного підприємства "ІКІО" Кульгук І. Г.

Всі інші доводи директора приватного підприємства "ІКІО" стосовно можливості порушення дисциплінарного провадження і притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Ткачука І. Г. стосуються суб'єктивної оцінки правової позиції представника противної сторони у цивільних і господарських справах, в яких Кульгук І. Г. приймає участь. Такі справи розглядаються в судах на принципах законності, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів, у доведенні перед судом їх переконливості.

Оскільки, відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а делегування функції судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається, то Вища кваліфікаційна комісія адвокатури позбавлена можливості оцінювати правову позицію адвоката, а тим більше представника сторони у справах, в яких ті беруть участь.

Згідно п. 10 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат, зокрема, про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення.

У відповідності до п. 20 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155/93, у результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити рішення, зокрема, про залишення рішення палати без змін, а скаргу без задоволення.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, перевіривши доводи суб'єкта оскарження, вважає, що підстав для скасування постанови голови дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року, як і підстав для прийняття справи до свого провадження і розгляду її по суті немає.

Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. ст. 14, 16 Закону України "Про адвокатуру", п. п. 15, 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п. п. 10 - 101, 20 - 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вирішила:

1. Скаргу директора приватного підприємства "ІКІО" Кульгука Івана Григоровича - залишити без задоволення.

2. Постанову голови дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Ткачука Юрія Георгійовича - залишити без змін.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.

4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

 

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури

В. І. Висоцький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали