ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

01.12.2011 р.

N 2а-13294/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кузьменка В. А., суддів: Амельохіна В. В., Добрівської Н. А., за участю секретаря Хижняк І. В. та представників: позивача: Собкова М. А.; відповідача: Підлісного Ю. С.; Чукліна Л. Л., розглянув у судовому засіданні адміністративну справу за позовом Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Сибір" до Міністерства оборони України про визнання протиправними дій щодо відмови у задоволенні запиту на інформацію та зобов'язання вчинити дії.

На підставі частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в судовому засіданні 1 грудня 2011 року проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

20 вересня 2011 року (відповідно до відмітки служби діловодства суду) Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Сибір" (далі по тексту - позивач, ВАТ "Авіакомпанія "Сибір") звернулось до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративними позовом до Міністерства оборони України (далі по тексту - відповідач), в якому просить: 1) визнати протиправними дії відповідача щодо відмови у задоволенні запиту на інформацію; 2) зобов'язати відповідача задовольнити запит на інформацію та надати наступну інформацію, отриману (створену) відповідачем в процесі виконання своїх обов'язків: вичерпний перелік уламків літаків Ту-154М RA-85693, авіакатастрофа якого сталась 4 жовтня 2001 року, що зберігаються на території військової частини А22897, а також будь-яких інших підпорядкованих Міністерству оборони України структурах; вичерпний перелік будь-яких інших об'єктів, що пов'язані з авіакатастрофою літака Ту-154М RA-85693, наявних у Міністерства оборони України (зокрема, але не обмежуючись - елементів, які були ідентифіковані Міждержавним авіаційним комітетом як вражаючі елементи бойової частини ракети 5В28); копії всіх документів, на підставі яких Міністерству оборони України було передано вищевказані уламки літака Ту-154М RA-85693 та інші об'єкти, що пов'язані з авіакатастрофою, а також копії документів, в яких зафіксовано таку передачу (акт приймання-передачі тощо); вичерпний перелік осіб, які брали участь у огляді членами комісії експертів Київського науково-дослідного інституту експертиз уламків літака Ту-154М RA-85693, що належав ВАТ "Авіакомпанія "Сибір", авіакатастрофа якого сталася над акваторією Чорного моря 4 жовтня 2001 року (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові як самих експертів, так і будь-яких інших осіб, що брали участь у огляді); копії всіх документів, на підставі яких членами комісії експертів Київського науково-дослідного інституту експертиз здійснювався огляд уламків літака Ту-154М RA-85693, що належав ВАТ "Авіакомпанія "Сибір", авіакатастрофа якого сталася над акваторією Чорного моря 4 жовтня 2001 року, а також документів, складених під час або за наслідками такого огляду.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 вересня 2011 року позовну заяву ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" залишено без руху та встановлено строк для усунення недоліків до 14 жовтня 2011 року шляхом подання до суду копій всіх документів, що приєднуються до позовної заяви, для направлення відповідачу та надання відомостей про ім'я представника, його поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є.

30 вересня 2011 року позивач усунув зазначені вище недоліки шляхом подання необхідних документів.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 3 жовтня 2011 року відкрито провадження в адміністративній справі N 2а-13294/11/2670 та призначено попереднє судове засідання на 17 жовтня 2011 року.

Судове засідання, призначене на 17 жовтня 2011 року, не відбулось у зв'язку із хворобою судді. Наступне судове засідання призначене на 25 жовтня 2011 року.

В судовому засідання 25 жовтня 2011 року оголошено ухвалу про закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду на 17 листопада 2011 року.

17 листопада 2011 року судом оголошено про відкладення розгляду справи за обґрунтованим клопотанням відповідача на 1 грудня 2011 року.

В судовому засіданні 1 грудня 2011 року представник позивача позовні вимоги підтримав, представники відповідача проти задоволення адміністративного позову заперечили.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив:

ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" звернулось до Міністерства оборони України із запитом на інформацію від 1 серпня 2011 року, в якому просило надати інформацію, отриману (створену) Міністерством оборони України в процесі виконання своїх обов'язків і яка знаходиться у його володінні, а саме: вичерпний перелік уламків літака Ту-154М RA-85693, авіакатастрофа якого сталась 4 жовтня 2001 року, що зберігаються на території військової частини А2287, а також будь-яких у володінні Міністерства оборони України; вичерпний перелік будь-яких інших об'єктів, що пов'язані з авіакатастрофою літака Ту-154М RA-85693, наявних у Міністерства оборони України (зокрема, але не обмежуючись - елементів, які були ідентифіковані Міждержавним авіаційним комітетом як вражаючі елементи бойової частини ракети 5В28); копії всіх документів, на підставі яких Міністерству оборони України було передано вищевказані уламки літака Ту-154М RA-85693 та інші об'єкти, що пов'язані з авіакатастрофою, а також копії документів, в яких зафіксовано таку передачу (акт приймання-передачі тощо); вичерпний перелік осіб, що брали участь у огляді членами комісії експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз уламків літака Ту-154М RA-85693, що належав ВАТ "Авіакомпанія "Сибір", авіакатастрофа якого сталась над акваторією Чорного моря 4 жовтня 2001 року (із зазначенням прізвищ, імен та по батькові як самих експертів, так і будь-яких інших осіб, що брали участь у огляді); копії всіх документів, на підставі яких членами комісії експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз здійснювався огляд уламків літака Ту-154М RA-85693, що належав ВАТ "Авіакомпанія "Сибір", авіакатастрофа якого сталась над акваторією Чорного моря 4 жовтня 2001 року, а також документів, складених під час або за наслідками такого огляду.

Розглянувши запит на інформацію ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" від 1 серпня 2011 року, Міністерство оборони України в своєму листі від 18 серпня 2011 року N 287/У/2249 повідомило позивача, що запитувана ним інформація міститься в службових документах, які були вилучені Генеральною прокуратурою України в межах розгляду кримінальної справи, порушеної за фактом вищезазначеної авіакатастрофи, а зазначені документи є доказами у судовій справі, яка розглядається за позовом ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" до Міністерства оборони України в господарському суді міста Києва, з огляду на що позивачу запропоновано звернутись до Генеральної прокуратури України та господарського суду міста Києва.

Позивач вважає, що дії відповідача стосовно відмови у задоволенні запиту на інформацію порушують його права на доступ до публічної інформації, вільного отримання достовірної, повної та точної інформації.

Відповідач проти позову заперечив з тих підстав, що листом від 18 серпня 2011 року N 287/У/2249 позивачу надано відповідь по суті інформаційного запиту позивача, у Міністерства оборони України відсутня запитувана інформація, а воно не є розпорядником такої інформації; крім того, запитувана інформація вже надавалась позивачу раніше.

Окружний адміністративний суд міста Києва частково погоджується з позовними вимогами ВАТ "Авіакомпанія "Сибір", виходячи з наступних підстав.

За визначенням частини першої статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Згідно з частиною першою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) визначено, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону (Закон N 2939-VI); 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону (Закон N 2939-VI) фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону (Закон N 2939-VI).

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Наведені норми свідчать, що дії розпорядника інформації слід вважати відмовою в задоволенні інформаційного запиту лише в таких випадках: він не володіє і не зобов'язаний володіти запитуваною інформацією (тобто запитувана інформація не пов'язана з виконанням повноважень розпорядника); запитувана інформація має статус з обмеженим доступом; запитувач інформації не оплатив витрати, пов'язані з копіюванням або друком; запитувачем інформації не дотримано вимог до запиту на інформацію.

Неправомірною відмовою розпорядника інформації вважається відповідь про можливість отримання запитуваної інформації із загальнодоступних джерел та відповідь не по суті запиту.

Судом в межах спірних правовідносин не встановлено обставин, які б могли бути підставою для відмови в задоволенні запиту ВАТ "Авіакомпанія "Сибір", не містить посилання на такі обставини й лист-відповідь відповідача від 18 серпня 2011 року N 287/У/2249, а тому дії відповідача не є відмовою у задоволенні запиту.

Лист-відповідь Міністерства оборони України від 18 серпня 2011 року N 287/У/2249 не містить положень про можливість отримання запитуваної позивачем інформації із загальнодоступних джерел та не є відповіддю не по суті запиту, відтак дії відповідача не можуть вважатись неправомірною відмовою в наданні інформації.

Разом з тим колегія суддів звертає увагу, що відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Як вбачається зі змісту листа-відповіді Міністерства оборони України від 18 серпня 2011 року N 287/У/2249 та не заперечувалось представниками відповідача у судовому засіданні, Міністерству оборони України відомо, хто володіє запитуваною позивачем інформацією, а саме, Генеральна прокуратура України та господарський суд міста Києва.

Таким чином, у випадку якщо Міністерство оборони України не володіло запитуваною ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" інформацією, але йому було відомо, хто нею володіє, воно зобов'язане направити запит ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" від 1 серпня 2011 року належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це ВАТ "Авіакомпанія "Сибір".

Враховуючи викладене, дії Міністерства оборони України, пов'язані з розглядом запиту на інформацію ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" від 1 серпня 2011 року, не відповідають положенням частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та, відповідно, є протиправними.

Оскільки судом достовірно не встановлено наявність у Міністерства оборони України інформації, запитуваної ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" в запиті на інформацію від 1 серпня 2011 року, позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача задовольнити запит на інформацію та надати інформацію задоволенню не підлягають.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно з частиною першою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, Окружний адміністративний суд міста Києва вважає, що Міністерством оборони України не доведено правомірність своїх дій щодо розгляду запиту на інформацію ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" від 1 серпня 2011 року з урахуванням вимог встановлених частиною другою статті 19 Конституції України та частиною третьою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, однак, виходячи зі змісту позовних вимог, адміністративний позов ВАТ "Авіакомпанія "Сибір" підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до частини третьої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства, якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 69, 70, 71, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

1. Адміністративний позов Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Сибір" задовольнити частково.

2. Визнати протиправними дії Міністерства оборони України, пов'язані з розглядом інформаційного запиту Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Сибір" від 1 серпня 2011 року.

3. Зобов'язати Міністерство оборони України вчинити дії щодо розгляду інформаційного запиту Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Сибір" від 1 серпня 2011 року в порядку, визначеному Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

4. В іншій частині адміністративного позову відмовити.

5. Присудити з Державного бюджету України на користь Відкритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Сибір" судові витрати у розмірі 1,70 грн. (одна гривня сімдесят копійок).

Постанова набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 185 - 187 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий, суддя

В. А. Кузьменко

Судді:

В. В. Амельохін

 

Н. А. Добрівська

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали