ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.11.2008 р.

N 13/130-08

Вищий господарський суд України в складі колегії суддів: Грейц К. В. - головуючого, Бакуліної С. В., Глос О. І., розглянувши касаційне подання заступника прокурора міста Києва на постанову від 27.08.2008 Київського міжобласного апеляційного господарського суду у справі господарського суду Київської області N 13/130-08 за позовом заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у місті Києві до ВАТ "Гідромеханізація", 3-ті особи: ТОВ "Будівництво та реконструкція", ТОВ "Аркада-Будівництво", ТОВ "Оздоббудмеханізація", ТОВ "Контактбудсервіс", про відшкодування шкоди в сумі 421600 грн. (за участю представників: позивача - Янковця А. М., відповідача - Кучинської О. А., прокуратури - Сахно Н. В.), встановив:

Рішенням господарського суду Київської області від 19.05.2008 у справі N 13/130-08 (суддя Наріжний С. Ю.), залишеним без змін постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 27.08.2008 (колегія суддів у складі: головуючого, судді - Гаврилюка О. М., суддів: Мельника С. М., Рудченка С. Г.), в задоволенні позовних вимог заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у місті Києві до ВАТ "Гідромеханізація" про стягнення 421600 грн. шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, відмовлено.

Рішення та постанова у справі мотивовані тим, що згідно з чинним законодавством, яким обґрунтовано позов, відповідальність за шкоду навколишньому середовищу у вигляді пошкодження зелених насаджень на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, покладена на власника таких земельних ділянок чи їх забудовника, втім ВАТ "Гідромеханізація" таким не є, отже, позов подано до неналежного відповідача.

Заступник прокурора міста Києва, не погоджуючись з рішенням та постановою у справі, в касаційному поданні просить їх скасувати, справу направити на новий розгляд до господарського Київської області, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального (ст. ст. 24, 38 ГПК України) та матеріального права (ст. 1166 ЦК України).

Зокрема, касатор вважає, що суди не звернули увагу на пошкодження газону лугового саме відповідачем, який і має нести деліктну відповідальність в порядку ст. 1166 ЦК України, а, крім того, якщо суд до прийняття рішення встановив, що позов подано не до тієї особи, яка повинна нести відповідальність, він мав здійснити заміну неналежного відповідача на підставі ст. 24 ГПК України.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення представників сторін та прокуратури, перевіривши повноту встановлення обставин справи та правильність їх юридичної оцінки в постанові апеляційного та рішенні місцевого господарських судів, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційне подання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судами попередніх інстанцій під час розгляду справи встановлено, що 05.11.2007 Державною екологічною інспекцією в місті Києві за наслідками проведення перевірки ВАТ "Гідромеханізація" складено акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, в якому зазначено, що на лугу в Дарницькому районі м. Києва від озера Мартишів в східному напрямку підрозділом ВАТ "Гідромеханізація" проведені будівельні роботи по прокладенню пульпопроводу і здійснюється гідронамив території, в результаті чого вимито ділянку лугу до утворення дзеркала води площею 1600 м2, знищено газон луговий на загальній площі 24800 м2, в т. ч. замито піском луг площею 6300 м2, важкою технікою знищено газон луговий вздовж пульпопроводу площею 4800 м2, знищено газон луговий на ділянці гідронамиву на площі 13700 м2, знято верхній гумусовий горизонт на земельній ділянці площею 12500 м2, який складовано в бурт довжиною 100 м, шириною 12 м та висотою 3 м, при цьому дозвільна документація на проведення даних робіт та знесення газону не надана.

Державною екологічною інспекцією на підставі такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням та іншим об'єктам озеленення загального використання в межах населених пунктів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 N 1789, здійснено розрахунок розміру шкоди, нанесеної державі внаслідок знищення газону лугового площею 24800 м2 підрозділом ВАТ "Гідромеханізація" при прокладенні пульпопроводу, виконанні робіт по намиву території та проведенні підготовчих робіт (зняття гумусного шару та складування його в бурт) для роботи земснаряду, яка становить 421600 грн., у зв'язку з чим і на підставі ст. ст. 40, 69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст. 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ст. 1166 Цивільного кодексу України заступником прокурора міста Києва в інтересах Державної екологічної інспекції в м. Києві подано цей позов.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій встановили, що відповідач у справі не є ні власником (орендарем) земельної ділянки, ані її забудовником, натомість є субпідрядною організацією, що у даному випадку унеможливлює застосування до нього відповідальності за порушення природоохоронного законодавства.

Так, за договорами від 05.09.2005, укладеними між Київською міською радою та ТОВ "Контактбудсервіс", останній є орендарем земельних ділянок ж/м "Осокорки-Центральні" (1, 2, 4 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва, цільовим призначенням яких є забудова і соціально-побутове призначення, на виконання яких і з метою реалізації цільового призначення земельних ділянок ТОВ "Контактбудсервіс" укладено ряд договорів, де замовником будівництва є ТОВ "Будівництво та реконструкція", генпідрядниками - ТОВ "Аркада-Будівництво", ТОВ "Оздоббудмеханізація", субпідрядником - ВАТ "Гідромеханізація".

18.09.2007 між ТОВ "Оздоббудмеханізація" (підрядник) та ВАТ "Гідромеханізація" (субпідрядник) укладено договір на виконання підрядних робіт N 18/09-ОЦ, за умовами якого субпідрядник зобов'язувався своїми силами і засобами, на свій ризик, зі своїх матеріалів по замовленню підрядника та відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, Державних будівельних норм і правил, виконати в повному обсязі та здати підряднику підрядні роботи по облаштуванню складу піску обсягом 500000 м2 на території 1, 2 мікрорайонів ж/м "Осокорки-Центральні" із тимчасового кар'єру піску площею 6,0 га на території 4-го мікрорайону ж/м "Осокорки-Центральні", а підрядник зобов'язувався прийняти і своєчасно оплатити ці роботи.

30.10.2007 між ТОВ "Аркада-Будівництво" (підрядник) та ВАТ "Гідромеханізація" (субпідрядник) укладено договір на виконання підрядних робіт N 22-ОЦ, за умовами якого субпідрядник зобов'язувався своїми силами і засобами, на свій ризик, зі своїх матеріалів по замовленню підрядника та відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, Державних будівельних норм і правил виконати в повному обсязі та здати підряднику виконання підготовчих робіт на земельній ділянці житлового масиву "Осокорки-Центральні" (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) в Дарницькому районі м. Києва, а підрядник зобов'язувався прийняти і своєчасно оплатити ці роботи (роботи по облаштуванню складу піску обсягом 500000 м2 на території 1 та 2 мікрорайонів ж/м "Осокорки-Центральні" із тимчасового кар'єру піску площею 6,0 га на території 4-го мікрорайону ж/м "Осокорки-Центральні").

На виконання цих договорів, 09.11.2007 між ТОВ "Будівництво та реконструкція" (замовник), ТОВ "Аркада-Будівництво" (генпідрядник) та ВАТ "Гідромеханізація" (субпідрядник) складено акт передачі площадки під намив, згідно якого площадка для виконання 1-ї карти намиву на 2-му мікрорайоні житлового масиву "Осокорки-Центральні" підготовлена в повному обсязі і ВАТ "Гідромеханізація" дозволяється виконувати роботи з намиву.

Прокурором та Державною екологічною інспекцією у м. Києві визначено, що нанесення шкоди державі у розмірі 421600 грн. полягає у пошкодженні відповідачем під час виконання підрядних робіт на зазначеній земельній ділянці зелених насаджень - газону лугового без виданого у встановленому порядку ордеру.

Відповідно до частини 4 статті 68 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

Згідно ст. 69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.

За приписами ст. 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, при цьому, видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

Згідно п. 3 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045, видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється за рішенням виконавчого органу місцевої ради на підставі ордеру.

Проте відповідно до частини 4 пп. 5.5 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754, відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, є забудовники чи власники цих територій.

Таким чином, колегія суддів вважає, що суди попередніх інстанцій дійшли ґрунтовного висновку, що за нанесення шкоди навколишньому середовищу у вигляді пошкодження зелених насаджень на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, відповідальність має нести власник (орендар) таких земельних ділянок або їх забудовник.

Посилання прокурора на загальні підстави деліктної відповідальності за заподіяння шкоди, передбачені ст. 1166 Цивільного кодексу України, які застосовуються і при вирішенні спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, колегія суддів не вважає такими, що впливають на результат вирішення спору у даній справі, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 1172 Цивільного кодексу України обов'язок з відшкодування шкоди, завданої іншій особі підрядником, який діяв за завданням замовника, покладається саме на замовника.

Отже, відсутні підстави для покладення відповідальності за заподіяння шкоди на ВАТ "Гідромеханізація" як за ознакою відсутності у нього статусу власника чи забудовника земельної ділянки, так і за ознакою виконання ним як субпідрядником робіт за договором з підрядником на виконання завдань замовника будівництва на земельній ділянці, переданій йому замовником і генпідрядником у підготовленому для цих робіт вигляді.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про пред'явлення даного позову до неналежного відповідача і вважає доводи касаційного подання такими, що не спростовують цього висновку.

При цьому суд апеляційної інстанції зазначив про неможливість заміни неналежного відповідача в порядку ст. 24 ГПК України, оскільки місцевий господарський суд такої заміни не здійснив, крім того, зазначеною нормою вчинення цієї процесуальної дії є правом, а не обов'язком суду, з огляду на що посилання прокурора на порушення цієї норми не приймається до уваги колегії суддів.

Наведене свідчить, що під час прийняття рішення та постанови у справі суди попередніх інстанцій не припустились порушення або неправильного застосування норм чинного матеріального та процесуального законодавства, а отже, підстави для їх скасування або зміни відсутні.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

Постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 27.08.2008 у справі господарського суду Київської області N 13/130-08 залишити без змін.

Касаційне подання заступника прокурора міста Києва залишити без задоволення.

 

Головуючий, суддя

К. В. Грейц

Судді:

С. В. Бакуліна

О. І. Глос

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали