ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.07.2011 р. N 303

Про військовий облік та бронювання військовозобов'язаних, завдання щодо його поліпшення

Відповідно до статей 13, 27, 33, 35, 36 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 33, 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", статей 17, 18, 21 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року N 377 "Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників", з метою поліпшення стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних в райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах області у 2011 році:

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

1.1. До 20 серпня 2011 року привести організацію військового обліку та бронювання військовозобов'язаних у відповідність до вимог нормативних документів та оформити (поновити) документацію згідно з додатком 1.

1.2. Протягом серпня - вересня 2011 року провести звірки карток первинного обліку та особових карток (форми П-2) з обліковими картками військових комісаріатів області. При проведенні звірки представляти списки всіх військовозобов'язаних і призовників, які знаходяться на військовому обліку, та визначену документацію.

1.3. Щороку подавати відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації погоджені з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами:

інформації про проведену роботу щодо військового обліку та бронювання військовозобов'язаних, які працюють у райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст обласного значення) рад - до 25 грудня;

звіти про чисельність працівників та заброньованих військовозобов'язаних (форма N 6-Б) - до 20 січня.

1.4. Спільно з Головним управлінням статистики в області (Ю. Науменко) у терміни до 10 січня та 10 липня забезпечити подання районними відділеннями статистики військовим комісаріатам відомостей щодо реєстрації, банкрутства (ліквідації) підприємств, установ і організацій.

1.5. Сприяти районним (міським) військовим комісарам у:

1.5.1. Проведенні роботи з роз'яснення сільським, селищним та міським головам, керівникам підприємств, установ, організацій та навчальних закладів вимог пунктів 12 - 14 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року N 377, які передбачають введення за наявності на обліку військовозобов'язаних та призовників у штатні розписи військово-облікових працівників або доплату одному з працівників відділу кадрів (визначеному виконавцю) за таку роботу.

1.5.2. Організації інструктивних занять з ведення військового обліку та бронювання, вивченні обов'язків з усіма категоріями військово-облікових працівників, порядку оформлення та утримання документації згідно з додатками 2, 3.

1.5.3. Проведенні відповідно до встановленого порядку перебронювання військовозобов'язаних, які перебувають на обліку в сільських, селищних та міських радах, на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах району.

1.5.4. Наданні виконкомами органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій та навчальних закладів області щомісяця до 5 числа у військові комісаріати відомостей про зміни облікових даних військовозобов'язаних і призовників та довідок-доповідей про стан військового обліку.

1.5.5. Впровадженні системи узгодження виконкомами органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій та навчальних закладів області заходів призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов'язки щодо ведення обліку і бронювання, з військовими комісаріатами.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 19 січня 2006 року N 10 "Про стан військового обліку та бронювання і заходи щодо його удосконалення".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

О. Башкаленко

 

Додаток 1
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
25.07.2011 N 303

ПЕРЕЛІК
документів, які повинні бути у працівника райдержадміністрації, виконкому міської (міста обласного значення) ради, на якого покладено обов'язки з питань військового обліку та бронювання військовозобов'язаних

I. Папка N 1. Документи щодо військового обліку

1. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

2. Обов'язки облікового працівника з ведення військового обліку та бронювання, затверджені керівником установи і підписані обліковим працівником.

3. Витяг з наказу керівника установи про призначення відповідального працівника за ведення військового обліку і бронювання військовозобов'язаних із зазначенням особи, яка заміщує цього працівника на період відпустки або хвороби.

4. Річний план роботи з ведення військового обліку.

5. Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в організаціях і установах.

6. Журнал перевірок стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних та призовників.

II. Папка N 2. Документи щодо бронювання військовозобов'язаних

1. Інструкція щодо бронювання військовозобов'язаних з мобілізації та на воєнний час.

2. Перелік (витяг з переліку) посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані.

3. Бланки посвідчень та повідомлень про відстрочку від призову з мобілізації та на воєнний час (форма N 4).

4. Книга обліку бланків спеціального обліку (форма N 13).

5. Книга обліку передачі бланків спец. обліку, військових квитків та особових карток ф. П-2 (форма N 11).

6. План заміни спеціалістів, які вибувають по мобілізації (форма N 16).

7. Таблиця віку військовозобов'язаних, які підлягають виключенню з військового обліку.

III. Папка N 3. Листування щодо військового обліку

Справа, в яку підшиваються документи з питань військового обліку та бронювання, в тому числі:

усі види звітів і відомостей (другі примірники);

доручення та супровідні листи до бланків оповіщень і посвідчень ф. N 4;

списки військовозобов'язаних та призовників на день проведення звірки карток ф. П-2 з обліковими картками військкомату;

річні плани робіт з військового обліку та бронювання за минулий рік з відмітками про виконані заходи (плани можуть вестися в окремій книзі);

розпорядження та інші документи з питань військового обліку.

IV. Картотека

Особові картки на військовозобов'язаних і призовників зберігаються винятково в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша група - особові картки на військовозобов'язаних офіцерського складу;

друга група - особові картки на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя група - особові картки на військовозобов'язаних-жінок;

четверта група - особові картки на призовників.

На військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і воєнного часу, особові картки виділяються окремо в кожній групі.

Особові картки на осіб, виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров'я, зберігаються у загальній картотеці підприємства, установи чи організації.

Організація зберігання документів картотеки особових карток на військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах і організаціях повинна відповідати вимогам загального діловодства.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Ющик

 

Додаток 2
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
25.07.2011 N 303

ПЕРЕЛІК
документів, які повинні бути у кадрового працівника з питань військового обліку підприємств, організацій, установ і навчальних закладів

I. Папка N 1. Документи щодо військового обліку

1. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

2. Обов'язки облікового працівника з ведення військового обліку та бронювання, затверджені керівником підприємства, організації, установи чи навчального закладу і підписані обліковим працівником.

3. Витяг з наказу керівника підприємства, організації, установи чи навчального закладу про призначення відповідального працівника за ведення військового обліку і бронювання військовозобов'язаних із зазначенням особи, яка заміщує цього працівника на період відпустки або хвороби.

4. Річний та місячний плани роботи з ведення військового обліку.

5. План звірок особових карток (форма П-2) з обліковими документами військовозобов'язаних і призовників та обліковими картками військкомату.

6. Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в організаціях, установах і навчальних закладах.

7. Книга обліку військовозобов'язаних, які отримали каліцтво чи заявили про зміни стану здоров'я.

8. Журнал перевірок стану військового обліку та бронювання військовозобов'язаних та призовників.

II. Папка N 2. Документи щодо бронювання військовозобов'язаних

1. Інструкція щодо бронювання військовозобов'язаних по мобілізації та на воєнний час.

2. Перелік (витяг з переліку) посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані.

3. Бланки посвідчень та повідомлень про відстрочку від призову по мобілізації та на воєнний час (форма N 4).

4. Книга обліку бланків спеціального обліку (форма N 13).

5. Книга обліку передачі бланків спец. обліку, військових квитків та особових карток ф. П-2 (форма N 11).

6. План заходів з вручення посвідчень про відстрочку від призову по мобілізації і на воєнний час військовозобов'язаним.

7. Відомість на видачу посвідчень уповноваженим відділів (цехів) для вручення їх військовозобов'язаним (форма N 10).

8. Відомість на видачу посвідчень військовозобов'язаним (форма N 9, 9а).

9. План заміни спеціалістів, які вибувають по мобілізації (форма N 16).

10. Список відповідальних осіб та автотранспорту, які залучаються до вручення посвідчень.

11. Таблиця віку військовозобов'язаних, які підлягають виключенню з військового обліку.

III. Папка N 3. Листування щодо військового обліку

Справа, в яку підшиваються документи з питань військового обліку та бронювання, в тому числі:

усі види звітів і відомостей (другі примірники);

доручення та супровідні листи до бланків оповіщень і посвідчень ф. N 4;

списки військовозобов'язаних та призовників на день проведення звірки карток ф. П-2 з обліковими картками військкомату;

річні та місячні плани робіт з військового обліку та бронювання за минулий місяць або рік з відмітками про виконані заходи (плани можуть вестися в окремій книзі);

розпорядження та інші документи з питань військового обліку.

IV. Картотека

Особові картки на військовозобов'язаних і призовників зберігаються винятково в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша група - особові картки на військовозобов'язаних офіцерського складу;

друга група - особові картки на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя група - особові картки на військовозобов'язаних-жінок;

четверта група - особові картки на призовників.

На військовозобов'язаних, заброньованих за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і воєнного часу, особові картки виділяються окремо в кожній групі.

Особові картки на осіб, виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров'я, зберігаються у загальній картотеці підприємства, організації, установи і навчального закладу.

Організація зберігання документів картотеки особових карток на військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах повинна відповідати вимогам загального діловодства.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Ющик

 

Додаток 3
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
25.07.2011 N 303

ПЕРЕЛІК
документів, які повинні бути у працівника з питань військового обліку в сільській, селищній, міській раді

I. Папка N 1. Документи щодо мобілізаційної роботи

1. Розпорядження військового комісара з питань готовності.

2. Інструкція сільському (селищному, міському) голові.

3. Обов'язки посадових осіб сільської (селищної, міської) ради про порядок їх роботи.

4. План роботи на відповідний рік.

5. Схема оповіщення апарату посилення.

6. Розрахунок оповіщення військовозобов'язаних та постачальників техніки.

7. Список уповноважених (посильних).

8. Документація пункту збору сільської (селищної, міської) ради.

9. Рішення сільської (селищної, міської) ради щодо виділення автотранспорту для оповіщення та подання військовозобов'язаних на пункт збору Р(М)ВК.

10. Іменні списки особового складу, який відправляється на збірний пункт Р(М)ВК.

11. Номери телефонів автогосподарств, які постачають техніку.

II. Папка N 2. Документи щодо призову на строкову військову службу

1. Списки юнаків 20__ р. н., які підлягають підготовці до строкової військової служби.

2. Списки юнаків 20__ р. н., які підлягають приписці до призовної дільниці, форма N 2.

3. Списки призовників, які стоять на військовому обліку у виконкомі сільської ради, форма N 15.

4. Облікові картки допризовників (за необхідності).

5. Алфавітні списки (облікова форма N 278 МУ) юнаків 15-ти та 16-ти річного віку, які підлягають диспансеризації. Списки представляються у відділ охорони здоров'я райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад.

III. Папка N 3. Документи щодо обліку офіцерів запасу

1. Вказівки районного (міського) військового комісара по обліку офіцерів запасу.

2. Списки ветеранів війни, за категоріями.

3. Журнал обліку виклику офіцерів запасу в Р(М)ВК.

IV. Папка N 4. Документи військового обліку сержантів (солдатів) запасу

1. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

2. Інструкція з військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування.

3. Книга руху військовозобов'язаних і призовників.

4. Витяг з розпорядження сільського (селищного, міського) голови про призначення відповідальної посадової особи за ведення військового обліку.

5. Розпорядження та інші документи щодо ведення військового обліку.

6. Перелік питань, які підлягають перевірці стану військового обліку.

7. Журнал обліку (список) підприємств, організацій і установ, розташованих на території сільської (селищної, міської) ради.

8. Книга обліку військовозобов'язаних, визнаних інвалідами і знятих з військового обліку за станом здоров'я.

9. Книга обліку військовозобов'язаних, які заявили про зміни в стані здоров'я і підлягають медпереосвідоцтву.

10. Другі примірники відомостей, що подаються у військкомат щомісяця.

11. Книга обліку передачі військових квитків військовозобов'язаних (бланки розписок).

12. Журнал перевірок стану військового обліку.

13. Плани роботи з військового обліку на рік і місяць.

14. Журнал обліку (списки) учасників бойових дій.

15. Журнал обліку (списки) учасників війни.

16. Журнал обліку (списки) інвалідів війни.

17. Журнал обліку (списки) інвалідів військової служби.

18. Журнал обліку (списки) учасників бойових дій на території інших держав.

19. Журнал обліку (списки) учасників ліквідації та постраждалих від аварії на ЧАЕС.

V. Картотека

Картки первинного обліку на військовозобов'язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша - картки первинного обліку на військовозобов'язаних офіцерського складу;

друга - картки первинного обліку на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя - картки первинного обліку на військовозобов'язаних-жінок;

четверта - картки первинного обліку на військовозобов'язаних, знятих з військового обліку.

Картки первинного обліку на військовозобов'язаних, які мають на руках мобілізаційне розпорядження складаються окремо за командами, у них за військово-обліковими спеціальностями, посадами та прізвищами.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. Ющик

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали